Wpływ social media na rozwój turystyki alternatywnej

master
dc.abstract.enGlobalization has a major influence on the world economy. Social media has changed social communication. Internet has become the new global social space of communication. New abilities accelerate the development of alternative tourism and the current. The aim of the study is to present the impact of social media on the development of alternative tourism on a global scale. For this purpose, observations were carried out There will be presented several projects and portals important in the development of alternative tourism. Research hypotheses were formulated for the needs of the study were as follows: 1 The use of social media helps in individual organizations2 Social media influences on the decisions of tourists 3 Social media shape the attitudes and behaviors of tourists 4 Social media increases the chances of success of small and medium-sized tourism enterprises. The structure of the work consists of five parts, introduction and conclusion. The study presents the current global trends in tourism and highlights certain types of tourism, brought closer to the scale of the use of social media in the world and showed growing importance in many areas of life, and the detail in tourism.pl
dc.abstract.plGlobalizacja ma zasadniczy wpływ na kształt światowej gospodarki. Social media zmieniły komunikacje społeczną. Internet stał się nową globalną przestrzenią społeczną. Dzięki nowym możliwością przyspiesza rozwój turystyki alternatywnej oraz aktualnych trendów w turystyce.Celem pracy jest przedstawienie wpływu social media na rozwój turystyki alternatywnej w skali globalnej. W tym celu zostały przeprowadzone badania polegające na obserwacji i analizie zjawisk zachodzących w Internecie, oraz zostaną przedstawione konkretne projekty i portale istotne w kontekście rozwoju turystyki alternatywnej.Hipotezy badawcze sformułowane w pracy są następujące:1.Zastosowanie social media ułatwia indywidualną organizacje wyjazdów2.Social media mają wpływ na decyzje turystów3.Social media kształtują postawy i zachowania turystów4.Social media zwiększają szanse na sukces małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych.Struktura pracy składa się z pięciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. W pracy przedstawiono aktualne globalne tendencje w turystyce i wyróżniono pewne rodzaje turystyki, przybliżono skalę używania social media na świecie i pokazano ciągłe rosnące znaczenia w wielu dziedzinach życia, a szczególe w turystyce.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorPiechota, Krzysztofpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:19:39Z
dc.date.available2020-07-25T06:19:39Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-92642-97700pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200776
dc.languagepolpl
dc.subject.enSOCIAL MEDIA SUSTAINABLE TOURISMpl
dc.subject.plSOCIAL MEDIA TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONApl
dc.titleWpływ social media na rozwój turystyki alternatywnejpl
dc.title.alternativeThe influence of social media on the alternative tourism development.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Globalization has a major influence on the world economy. Social media has changed social communication. Internet has become the new global social space of communication. New abilities accelerate the development of alternative tourism and the current. The aim of the study is to present the impact of social media on the development of alternative tourism on a global scale. For this purpose, observations were carried out There will be presented several projects and portals important in the development of alternative tourism. Research hypotheses were formulated for the needs of the study were as follows: 1 The use of social media helps in individual organizations2 Social media influences on the decisions of tourists 3 Social media shape the attitudes and behaviors of tourists 4 Social media increases the chances of success of small and medium-sized tourism enterprises. The structure of the work consists of five parts, introduction and conclusion. The study presents the current global trends in tourism and highlights certain types of tourism, brought closer to the scale of the use of social media in the world and showed growing importance in many areas of life, and the detail in tourism.
dc.abstract.plpl
Globalizacja ma zasadniczy wpływ na kształt światowej gospodarki. Social media zmieniły komunikacje społeczną. Internet stał się nową globalną przestrzenią społeczną. Dzięki nowym możliwością przyspiesza rozwój turystyki alternatywnej oraz aktualnych trendów w turystyce.Celem pracy jest przedstawienie wpływu social media na rozwój turystyki alternatywnej w skali globalnej. W tym celu zostały przeprowadzone badania polegające na obserwacji i analizie zjawisk zachodzących w Internecie, oraz zostaną przedstawione konkretne projekty i portale istotne w kontekście rozwoju turystyki alternatywnej.Hipotezy badawcze sformułowane w pracy są następujące:1.Zastosowanie social media ułatwia indywidualną organizacje wyjazdów2.Social media mają wpływ na decyzje turystów3.Social media kształtują postawy i zachowania turystów4.Social media zwiększają szanse na sukces małych i średnich przedsiębiorstw turystycznych.Struktura pracy składa się z pięciu rozdziałów, wstępu oraz zakończenia. W pracy przedstawiono aktualne globalne tendencje w turystyce i wyróżniono pewne rodzaje turystyki, przybliżono skalę używania social media na świecie i pokazano ciągłe rosnące znaczenia w wielu dziedzinach życia, a szczególe w turystyce.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Piechota, Krzysztof
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:19:39Z
dc.date.available
2020-07-25T06:19:39Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-92642-97700
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200776
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SOCIAL MEDIA SUSTAINABLE TOURISM
dc.subject.plpl
SOCIAL MEDIA TURYSTYKA ZRÓWNOWAŻONA
dc.titlepl
Wpływ social media na rozwój turystyki alternatywnej
dc.title.alternativepl
The influence of social media on the alternative tourism development.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Krakow
6
Wroclaw
6
Elblag
4
Gdansk
4
Poznan
4
Dublin
2
Lodz
2
Wąbrzeźno
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available