IPOs process of SMEs in India

master
dc.abstract.enSME IPOs performance for the selected study period had been analyzed in this study. The gain percent of the IPOs had been analyzed for the selected companies. The sample size of the study is 178 companies and secondary data had been used for this study. The impact of selected independent variable son listing gain percent and current gain percent of SME IPOs had been analyzed. It is found from this study that high risk exists with investment in SME IPOs but long term investment gives huge profits. SME IPOs help private companies to go public and procure funds for meeting capital requirements. Overall it is observed that the performance of SME IPOs both in short term and long term displays the economic position of the nation.pl
dc.abstract.plW niniejszym opracowaniu przeanalizowano wyniki IPO MŚP w wybranym okresie badania. Dla wybranych firm przeanalizowano procentowy udział zysków z IPO. Wielkość próby 178 firm oraz dane wtórne zostały wykorzystane w niniejszym badaniu. Przeanalizowano wpływ wybranych, niezależnych, zmiennych sondaży na wyniki IPO w ujęciu procentowym oraz na bieżące wyniki IPO w MSP. Z badania wynika, że przy inwestycjach w IPO MSP istnieje duże ryzyko, ale długoterminowe inwestycje dają ogromne zyski. IPO MŚP pomagają prywatnym firmom wejść na giełdę i pozyskać fundusze na spełnienie wymogów kapitałowych. Ogólnie rzecz biorąc, obserwuje się, że wyniki IPO MŚP zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej wskazują na pozycję gospodarczą kraju.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.authorKatika, Anithapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2020-11-08T23:11:21Z
dc.date.available2020-11-08T23:11:21Z
dc.date.submitted2020-10-28pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyBusiness and Finance Managementpl
dc.identifier.apddiploma-139510-257023pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253048
dc.languageengpl
dc.subject.enSME, IPO, Stock, return on investment, share market, capital marketspl
dc.subject.plMŚP, IPO, akcje, zwrot z inwestycji, rynek akcji, rynki kapitałowepl
dc.titleIPOs process of SMEs in Indiapl
dc.title.alternativeBADANIE WYNIKÓW IPO w MŚP w INDIIpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SME IPOs performance for the selected study period had been analyzed in this study. The gain percent of the IPOs had been analyzed for the selected companies. The sample size of the study is 178 companies and secondary data had been used for this study. The impact of selected independent variable son listing gain percent and current gain percent of SME IPOs had been analyzed. It is found from this study that high risk exists with investment in SME IPOs but long term investment gives huge profits. SME IPOs help private companies to go public and procure funds for meeting capital requirements. Overall it is observed that the performance of SME IPOs both in short term and long term displays the economic position of the nation.
dc.abstract.plpl
W niniejszym opracowaniu przeanalizowano wyniki IPO MŚP w wybranym okresie badania. Dla wybranych firm przeanalizowano procentowy udział zysków z IPO. Wielkość próby 178 firm oraz dane wtórne zostały wykorzystane w niniejszym badaniu. Przeanalizowano wpływ wybranych, niezależnych, zmiennych sondaży na wyniki IPO w ujęciu procentowym oraz na bieżące wyniki IPO w MSP. Z badania wynika, że przy inwestycjach w IPO MSP istnieje duże ryzyko, ale długoterminowe inwestycje dają ogromne zyski. IPO MŚP pomagają prywatnym firmom wejść na giełdę i pozyskać fundusze na spełnienie wymogów kapitałowych. Ogólnie rzecz biorąc, obserwuje się, że wyniki IPO MŚP zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej wskazują na pozycję gospodarczą kraju.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.authorpl
Katika, Anitha
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2020-11-08T23:11:21Z
dc.date.available
2020-11-08T23:11:21Z
dc.date.submittedpl
2020-10-28
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
Business and Finance Management
dc.identifier.apdpl
diploma-139510-257023
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/253048
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
SME, IPO, Stock, return on investment, share market, capital markets
dc.subject.plpl
MŚP, IPO, akcje, zwrot z inwestycji, rynek akcji, rynki kapitałowe
dc.titlepl
IPOs process of SMEs in India
dc.title.alternativepl
BADANIE WYNIKÓW IPO w MŚP w INDII
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Chennai
5
Bengaluru
3
Delhi
2
Wroclaw
2
Ahmedabad
1
Deil
1
Dublin
1
Gurugram
1
Mumbai
1
Ponda
1

No access

No Thumbnail Available