Czy można być jednocześnie skończonym i nieśmiertelnym? Analiza koncepcji czasu i śmierci w filozofii Jean Paul Sartre'a

master
dc.abstract.enThe presented paper is an ontological, phenomenological and existentialist research of the concept of time, death and finitude. Husserl, Heidegger and Sartre are part of the group of writers, who are particularly interested in the relation between human being and time. First part of this paper takes consideration on the Aristotle question “can the time exist without soul?” and also on the question asked by Heidegger “can the soul exist without time?”. Next of the undertaken problems, are the concepts of death and finitude. Death and finitude, when identified, can lead either to the idea of death being a crucial element of authentic existence or to the understanding of death as one of the limit situations. The concept of death undertaken by Martin Heidegger and Georg Simmel constitute the second part of this thesis. However, it appears that death and finitude don’t have to be identical at all. As long as human being is finite in its facticity, the category of death cannot be applied to it. It is this Sartre’s concept, that concludes the reflection on time and death as presented in this paper.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dotyczy ontologicznych, fenomenologicznych oraz egzystencjalistycznych rozważań nad koncepcją czasu i śmierci, oraz kategorią skończoności. Husserl, Heidegger czy Sartre są jednymi z tych autorów, których szczególnie interesuje problem relacji pomiędzy osobą ludzką i czasem. Pierwsza część tej pracy podejmuje rozważania nad Arystotelesowskim pytaniem o to „czy istnieje czas bez duszy?” ale także nad pytaniem Heideggera „czy istnieje dusza bez czasu?”. Kolejnym z poruszanych problemów jest zagadnienie śmierci i skończoności, które utożsamione ze sobą prowadzą do ujmowania śmierci jako elementu warunkującego autentyczność egzystencji, lub też skutkują rozumieniem śmierci, jako sytuacji granicznej. Rozważania nad śmiercią prowadzone przez Martina Heideggera oraz Georga Simmela stanowią drugie ogniwo tejże pracy. Okazuje się jednak, że śmierć i skończoność wcale nie muszą być sobie tożsame. O ile człowiek jest w swej faktyczności skończony, to kategoria śmierci w ogóle go nie dotyczy. Ta teza Sartre’a stanowi punkt kulminacyjny rozważań nad koncepcją czasu i śmierci prezentowanych w tej pracy magisterskiej.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMróz, Piotr - 130795 pl
dc.contributor.authorJobkiewicz, Izabelapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerMróz, Piotr - 130795 pl
dc.contributor.reviewerHańderek, Joanna - 128287 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:13:31Z
dc.date.available2020-07-26T17:13:31Z
dc.date.submitted2015-11-13pl
dc.fieldofstudyfilozofiapl
dc.identifier.apddiploma-100317-97513pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207433
dc.languagepolpl
dc.subject.enTime, Finitude, Death, Sartrepl
dc.subject.plCzas, Skończoność, Śmierć, Sartrepl
dc.titleCzy można być jednocześnie skończonym i nieśmiertelnym? Analiza koncepcji czasu i śmierci w filozofii Jean Paul Sartre'apl
dc.title.alternativeCan one be finite and immortal at the same time? Analysis of the concept of time and death in philosophy of Jean Paul Sartrepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented paper is an ontological, phenomenological and existentialist research of the concept of time, death and finitude. Husserl, Heidegger and Sartre are part of the group of writers, who are particularly interested in the relation between human being and time. First part of this paper takes consideration on the Aristotle question “can the time exist without soul?” and also on the question asked by Heidegger “can the soul exist without time?”. Next of the undertaken problems, are the concepts of death and finitude. Death and finitude, when identified, can lead either to the idea of death being a crucial element of authentic existence or to the understanding of death as one of the limit situations. The concept of death undertaken by Martin Heidegger and Georg Simmel constitute the second part of this thesis. However, it appears that death and finitude don’t have to be identical at all. As long as human being is finite in its facticity, the category of death cannot be applied to it. It is this Sartre’s concept, that concludes the reflection on time and death as presented in this paper.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dotyczy ontologicznych, fenomenologicznych oraz egzystencjalistycznych rozważań nad koncepcją czasu i śmierci, oraz kategorią skończoności. Husserl, Heidegger czy Sartre są jednymi z tych autorów, których szczególnie interesuje problem relacji pomiędzy osobą ludzką i czasem. Pierwsza część tej pracy podejmuje rozważania nad Arystotelesowskim pytaniem o to „czy istnieje czas bez duszy?” ale także nad pytaniem Heideggera „czy istnieje dusza bez czasu?”. Kolejnym z poruszanych problemów jest zagadnienie śmierci i skończoności, które utożsamione ze sobą prowadzą do ujmowania śmierci jako elementu warunkującego autentyczność egzystencji, lub też skutkują rozumieniem śmierci, jako sytuacji granicznej. Rozważania nad śmiercią prowadzone przez Martina Heideggera oraz Georga Simmela stanowią drugie ogniwo tejże pracy. Okazuje się jednak, że śmierć i skończoność wcale nie muszą być sobie tożsame. O ile człowiek jest w swej faktyczności skończony, to kategoria śmierci w ogóle go nie dotyczy. Ta teza Sartre’a stanowi punkt kulminacyjny rozważań nad koncepcją czasu i śmierci prezentowanych w tej pracy magisterskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mróz, Piotr - 130795
dc.contributor.authorpl
Jobkiewicz, Izabela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Mróz, Piotr - 130795
dc.contributor.reviewerpl
Hańderek, Joanna - 128287
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:13:31Z
dc.date.available
2020-07-26T17:13:31Z
dc.date.submittedpl
2015-11-13
dc.fieldofstudypl
filozofia
dc.identifier.apdpl
diploma-100317-97513
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207433
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Time, Finitude, Death, Sartre
dc.subject.plpl
Czas, Skończoność, Śmierć, Sartre
dc.titlepl
Czy można być jednocześnie skończonym i nieśmiertelnym? Analiza koncepcji czasu i śmierci w filozofii Jean Paul Sartre'a
dc.title.alternativepl
Can one be finite and immortal at the same time? Analysis of the concept of time and death in philosophy of Jean Paul Sartre
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Dublin
3
Warsaw
3
Balice
2
Lodz
2
Poznan
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Koneck
1
Krakow
1
Nowogrodziec
1

No access

No Thumbnail Available