Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów na Litwie.

master
dc.abstract.enThe thesis presents the author’s research on student’s information literacy education in Lithuania conducted in February 2013. First part of the paper, there is duscussed a theoretical background including the concept of information literacy aa well as some aspects of terminology connected with the very term “information literacy”. Next, there is shown world experience in information literacy education in academic environment including such aspects as: methodology, standarization, evaluation, and implementation of information literacy education into an academic curriculum. The main part of the thesis is dedicated to the results of the author’s research, conducted on 92 Lithuanian study programms, as well as on 10 websites of Lithuanian academic libraries. It is observed that - in Lithuanian academic environment - information literacy education is organized in a smiliar way as it is in other countries around the world, such as Germany, Poland, and Vietnam. Nevertheless, Lithuanian information literacy eduacation is not fully developed yet, therefore - to make this education more effective – a list of special recommendation was created.pl
dc.abstract.plPracę magisterską poświęcono zagadnieniu kształcenia kompetencji informacyjnych studentów na Litwie. Na wstępie omówiono najistotniejsze problemy terminologiczne i definicyjne, związane z wyrażeniem „information literacy”. W dalszej kolejności zaprezentowane zostały światowe trendy w kształceniu kompetencji informacyjnych na poziomie akademickim, z uwzględnieniem takich aspektów tej edukacji, jak: miejsce kompetencji informacyjnych w programach kształcenia, podmioty odpowiedzialne za organizację nauczania w tym zakresie, standaryzacja oraz dydaktyka information literacy (w tym treści, metody i formy kształcenia, wykorzystywane w trakcie prowadzenia zajęć) oraz sposoby oceny rezultatów kształcenia tych umiejętności. W oparciu o poczynione ustalenia opracowano narzędzia do zbierania danych, wykorzystane podczas badań własnych, przeprowadzonych na litewskich programach nauczania i witrynach internetowych litewskich bibliotek akademickich. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano oceny stanu edukacji w zakresie kompetencji informacyjnych studentów na Litwie, uznając go za zbliżony do ogólnoświatowych norm w tym zakresie, choć w dalszym ciągu wymagający usprawnień. W celu udoskonalenia kształcenia z tego zakresu sformułowano listę rekomendacji, mających na celu zwiększenie efektywności edukacji w obszarze information literacy na Litwie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPróchnicka, Maria - 131555 pl
dc.contributor.authorPieczka, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKorycińska, Paloma - 129158 pl
dc.contributor.reviewerPróchnicka, Maria - 131555 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:26:17Z
dc.date.available2020-07-24T20:26:17Z
dc.date.submitted2013-10-23pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-82056-96631pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191619
dc.languagepolpl
dc.subject.enINFORMATION LITERACY – LITHUANIA – HIGHER EDUCATION –STUDY PROGRAMMS – ACADEMIC LIBRARIESpl
dc.subject.plBIBLIOTEKI AKADEMICKIE –KOMPETENCJE INFORMACYJNE – LITWA –PROGRAMY NAUCZANIA – SZKOLNICTWO WYŻSZEpl
dc.titleKształcenie kompetencji informacyjnych studentów na Litwie.pl
dc.title.alternativeStudent’s information literacy education in Lithuania.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis presents the author’s research on student’s information literacy education in Lithuania conducted in February 2013. First part of the paper, there is duscussed a theoretical background including the concept of information literacy aa well as some aspects of terminology connected with the very term “information literacy”. Next, there is shown world experience in information literacy education in academic environment including such aspects as: methodology, standarization, evaluation, and implementation of information literacy education into an academic curriculum. The main part of the thesis is dedicated to the results of the author’s research, conducted on 92 Lithuanian study programms, as well as on 10 websites of Lithuanian academic libraries. It is observed that - in Lithuanian academic environment - information literacy education is organized in a smiliar way as it is in other countries around the world, such as Germany, Poland, and Vietnam. Nevertheless, Lithuanian information literacy eduacation is not fully developed yet, therefore - to make this education more effective – a list of special recommendation was created.
dc.abstract.plpl
Pracę magisterską poświęcono zagadnieniu kształcenia kompetencji informacyjnych studentów na Litwie. Na wstępie omówiono najistotniejsze problemy terminologiczne i definicyjne, związane z wyrażeniem „information literacy”. W dalszej kolejności zaprezentowane zostały światowe trendy w kształceniu kompetencji informacyjnych na poziomie akademickim, z uwzględnieniem takich aspektów tej edukacji, jak: miejsce kompetencji informacyjnych w programach kształcenia, podmioty odpowiedzialne za organizację nauczania w tym zakresie, standaryzacja oraz dydaktyka information literacy (w tym treści, metody i formy kształcenia, wykorzystywane w trakcie prowadzenia zajęć) oraz sposoby oceny rezultatów kształcenia tych umiejętności. W oparciu o poczynione ustalenia opracowano narzędzia do zbierania danych, wykorzystane podczas badań własnych, przeprowadzonych na litewskich programach nauczania i witrynach internetowych litewskich bibliotek akademickich. Na podstawie uzyskanych rezultatów dokonano oceny stanu edukacji w zakresie kompetencji informacyjnych studentów na Litwie, uznając go za zbliżony do ogólnoświatowych norm w tym zakresie, choć w dalszym ciągu wymagający usprawnień. W celu udoskonalenia kształcenia z tego zakresu sformułowano listę rekomendacji, mających na celu zwiększenie efektywności edukacji w obszarze information literacy na Litwie.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Próchnicka, Maria - 131555
dc.contributor.authorpl
Pieczka, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Korycińska, Paloma - 129158
dc.contributor.reviewerpl
Próchnicka, Maria - 131555
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:26:17Z
dc.date.available
2020-07-24T20:26:17Z
dc.date.submittedpl
2013-10-23
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-82056-96631
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191619
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
INFORMATION LITERACY – LITHUANIA – HIGHER EDUCATION –STUDY PROGRAMMS – ACADEMIC LIBRARIES
dc.subject.plpl
BIBLIOTEKI AKADEMICKIE –KOMPETENCJE INFORMACYJNE – LITWA –PROGRAMY NAUCZANIA – SZKOLNICTWO WYŻSZE
dc.titlepl
Kształcenie kompetencji informacyjnych studentów na Litwie.
dc.title.alternativepl
Student’s information literacy education in Lithuania.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available