Wpływ opakowań na zachowania konsumenckie na przykładzie firmy z branży handlu detalicznego

master
dc.abstract.enThe production of packaging is definitely one of the fastest growing branches of industry. More and more new technologies allow for continuous improvement of the product through its new useful and aesthetic functions. Packaging is one of the most important factors that affect the purchasing process. I decided to divide my master's thesis into seven chapters. I would like to present the main aspects of purchasing decisions made on the basis of packaging together with the attempt to undertake research and analysis. The first chapter is devoted to the theory of consumer behavior. This is the necessary chapter from which I decided to work. Discussing consumer behavior will allow you to go to the next chapter in which buyers' purchasing decisions are characterized. Turning to the third chapter, I would like to present the market of food products in Poland. In this chapter I will try to explain the functioning of this market, present current product prices and the importance of the Polish food market. Knowledge of the market and the way it functions is essential when analyzing data. In the fourth chapter, I will focus on explaining the impact of packaging on consumer behavior. The research procedure will be presented in the chapter Friday. In turn, in the sixth chapter, based on the survey, I will try to prove the thesis that packaging plays a key role during the purchasing decision of food products. An analysis of the impact of frequency of consumer behavior will be presented, followed by analysis of factors affecting unscheduled purchases and factors affecting purchasing decisions. In the last chapter I will present the conclusions from the questionnaire and the entire work.pl
dc.abstract.plProdukcja opakowań to zdecydowanie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Coraz to nowsze technologie pozwalają na ciągłe doskonalenie produktu poprzez jego nowe funkcje użyteczne jak i estetyczne. Opakowania są jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na proces zakupowy. Pracę magisterską postanowiłam podzielić na siedem rozdziałów. Pragnę zaprezentować główne aspekty decyzji zakupowych podejmowanych na podstawie opakowań wraz z podjęciem próby badań i ich analizą. Pierwszy rozdział poświęcony jest teorii zachowań konsumenckich. Jest to niezbędny rozdział, od którego postanowiłam prowadzić pracę. Omówienie zachowań konsumenckich pozwoli przejść do kolejnego rozdziału, w którym scharakteryzowane zostają decyzje zakupowe nabywców. Przechodząc do rozdziału trzeciego pragnę zaprezentować rynek produktów spożywczych w Polsce. W tym rozdziale będę starała się przybliżyć funkcjonowanie tego rynku, przedstawienie obecnych cen produktów oraz znaczenia polskiego rynku spożywczego. Znajomość rynku i sposobu jego funkcjonowania jest niezbędna podczas analizy danych. W rozdziale czwartym skupię się na wyjaśnieniu wpływu opakowań na zachowania konsumenckie. W rozdziale piątek zostanie przedstawiona procedura badawcza. Natomiast w rozdziale szóstym, na podstawie przeprowadzonej ankiety postaram się udowodnić tezę, iż opakowania odgrywają kluczową rolę podczas decyzji zakupowej produktów spożywczych. Zostanie przedstawiona analiza wpływu częstotliwości dokonywania zachowania konsumenckie, następnie analiza czynników wpływających na nieplanowane zakupy oraz czynniki wpływające na decyzje zakupową. W ostatnim rozdziale przedstawię wnioski z ankiety oraz z całości pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorBarska, Zofiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:59:04Z
dc.date.available2020-07-27T21:59:04Z
dc.date.submitted2019-06-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-130104-250134pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233269
dc.languagepolpl
dc.subject.enConsumer behaviors, Packaging, Retail trade, Food products market, Purchaser purchasing decisionspl
dc.subject.plZachowania konsumenckie, Opakowania, Handel detaliczny, Rynek produktów spożywczych, Decyzje zakupowe nabywcówpl
dc.titleWpływ opakowań na zachowania konsumenckie na przykładzie firmy z branży handlu detalicznegopl
dc.title.alternativeThe impact of packaging on consumer behavior on the example of a company from the retail tradepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The production of packaging is definitely one of the fastest growing branches of industry. More and more new technologies allow for continuous improvement of the product through its new useful and aesthetic functions. Packaging is one of the most important factors that affect the purchasing process. I decided to divide my master's thesis into seven chapters. I would like to present the main aspects of purchasing decisions made on the basis of packaging together with the attempt to undertake research and analysis. The first chapter is devoted to the theory of consumer behavior. This is the necessary chapter from which I decided to work. Discussing consumer behavior will allow you to go to the next chapter in which buyers' purchasing decisions are characterized. Turning to the third chapter, I would like to present the market of food products in Poland. In this chapter I will try to explain the functioning of this market, present current product prices and the importance of the Polish food market. Knowledge of the market and the way it functions is essential when analyzing data. In the fourth chapter, I will focus on explaining the impact of packaging on consumer behavior. The research procedure will be presented in the chapter Friday. In turn, in the sixth chapter, based on the survey, I will try to prove the thesis that packaging plays a key role during the purchasing decision of food products. An analysis of the impact of frequency of consumer behavior will be presented, followed by analysis of factors affecting unscheduled purchases and factors affecting purchasing decisions. In the last chapter I will present the conclusions from the questionnaire and the entire work.
dc.abstract.plpl
Produkcja opakowań to zdecydowanie jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu. Coraz to nowsze technologie pozwalają na ciągłe doskonalenie produktu poprzez jego nowe funkcje użyteczne jak i estetyczne. Opakowania są jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na proces zakupowy. Pracę magisterską postanowiłam podzielić na siedem rozdziałów. Pragnę zaprezentować główne aspekty decyzji zakupowych podejmowanych na podstawie opakowań wraz z podjęciem próby badań i ich analizą. Pierwszy rozdział poświęcony jest teorii zachowań konsumenckich. Jest to niezbędny rozdział, od którego postanowiłam prowadzić pracę. Omówienie zachowań konsumenckich pozwoli przejść do kolejnego rozdziału, w którym scharakteryzowane zostają decyzje zakupowe nabywców. Przechodząc do rozdziału trzeciego pragnę zaprezentować rynek produktów spożywczych w Polsce. W tym rozdziale będę starała się przybliżyć funkcjonowanie tego rynku, przedstawienie obecnych cen produktów oraz znaczenia polskiego rynku spożywczego. Znajomość rynku i sposobu jego funkcjonowania jest niezbędna podczas analizy danych. W rozdziale czwartym skupię się na wyjaśnieniu wpływu opakowań na zachowania konsumenckie. W rozdziale piątek zostanie przedstawiona procedura badawcza. Natomiast w rozdziale szóstym, na podstawie przeprowadzonej ankiety postaram się udowodnić tezę, iż opakowania odgrywają kluczową rolę podczas decyzji zakupowej produktów spożywczych. Zostanie przedstawiona analiza wpływu częstotliwości dokonywania zachowania konsumenckie, następnie analiza czynników wpływających na nieplanowane zakupy oraz czynniki wpływające na decyzje zakupową. W ostatnim rozdziale przedstawię wnioski z ankiety oraz z całości pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Barska, Zofia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:59:04Z
dc.date.available
2020-07-27T21:59:04Z
dc.date.submittedpl
2019-06-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-130104-250134
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233269
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Consumer behaviors, Packaging, Retail trade, Food products market, Purchaser purchasing decisions
dc.subject.plpl
Zachowania konsumenckie, Opakowania, Handel detaliczny, Rynek produktów spożywczych, Decyzje zakupowe nabywców
dc.titlepl
Wpływ opakowań na zachowania konsumenckie na przykładzie firmy z branży handlu detalicznego
dc.title.alternativepl
The impact of packaging on consumer behavior on the example of a company from the retail trade
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
73
Views per month
Views per city
Poznan
19
Warsaw
5
Puszczykowo
4
Veldhoven
4
Wiechlice
4
Wroclaw
4
Krotoszyn
3
Ostrów Wielkopolski
3
Rzeszów
3
Krobia
2

No access

No Thumbnail Available