Zastosowanie środków elektronicznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym

master
dc.abstract.enThe purpose of this study was to present modern solutions offered by electronic means in the general administrative procedure and not forgetting the impact of globalization and the latest technologies, which significantly influenced today's image of e-administration in Poland and other European Union countries. The thesis contains three chapters. The first of them presents the history of the emergence of the information society and e-administration on the example of various European countries with explanation of how to use electronic means. The second chapter focuses on the subject of electronic solutions to citizens' matters offered by public authorities in Poland. This chapter also contains current and planned investments in the field of performing public services using electronic means. The last part of the work focuses on presenting the electronic administrative procedure, where were discussed the electronic solutions introduced by the legislator and the facilities for the parties and participants of the general administrative procedure that follow.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez środki elektroniczne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, nie zapominając o wpływie globalizacji i najnowszych technologiach, które w znaczący sposób wpłynęły na dzisiejszy obraz e-administracji w Polsce i innych państw Unii Europejskich. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiona została historia powstawania społeczeństwa informacyjnego i e-administracji na przykładzie różnych państw europejskich wraz z podaniem przykładów ich sposobu zastosowania środków elektronicznych. Rozdział drugi koncertuje się na tematyce elektronicznych rozwiązań spraw obywatela oferowanych przez organy publiczne w Polsce. Niniejszy rozdział zawiera również obecne jak i planowe inwestycje z zakresu wykonywania usług publicznych z wykorzystaniem środków elektronicznych. Ostatnia część pracy skupia się na przedstawieniu elektronicznego postępowania administracyjnego, gdzie omówione zostały elektroniczne rozwiązania wprowadzone przez ustawodawce i idące za nimi udogodnienia dla stron i uczestników ogólnego postępowania administracyjnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.contributor.authorZalewski, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.contributor.reviewerKnysiak-Sudyka, Hanna - 128939 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:05:26Z
dc.date.available2020-07-28T05:05:26Z
dc.date.submitted2019-10-02pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-138135-195531pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239723
dc.languagepolpl
dc.subject.engeneral administrative proceedings, electronic means, globalization, public information, e-administrationpl
dc.subject.plogólne postępowanie administracyjne, środki elektroniczne, globalizacja, społeczeństwo informacyjne, e-administracjapl
dc.titleZastosowanie środków elektronicznych w ogólnym postępowaniu administracyjnympl
dc.title.alternativeUse of electronic means in general administrative proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this study was to present modern solutions offered by electronic means in the general administrative procedure and not forgetting the impact of globalization and the latest technologies, which significantly influenced today's image of e-administration in Poland and other European Union countries. The thesis contains three chapters. The first of them presents the history of the emergence of the information society and e-administration on the example of various European countries with explanation of how to use electronic means. The second chapter focuses on the subject of electronic solutions to citizens' matters offered by public authorities in Poland. This chapter also contains current and planned investments in the field of performing public services using electronic means. The last part of the work focuses on presenting the electronic administrative procedure, where were discussed the electronic solutions introduced by the legislator and the facilities for the parties and participants of the general administrative procedure that follow.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było przedstawienie nowoczesnych rozwiązań oferowanych przez środki elektroniczne w ogólnym postępowaniu administracyjnym, nie zapominając o wpływie globalizacji i najnowszych technologiach, które w znaczący sposób wpłynęły na dzisiejszy obraz e-administracji w Polsce i innych państw Unii Europejskich. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym z nich przedstawiona została historia powstawania społeczeństwa informacyjnego i e-administracji na przykładzie różnych państw europejskich wraz z podaniem przykładów ich sposobu zastosowania środków elektronicznych. Rozdział drugi koncertuje się na tematyce elektronicznych rozwiązań spraw obywatela oferowanych przez organy publiczne w Polsce. Niniejszy rozdział zawiera również obecne jak i planowe inwestycje z zakresu wykonywania usług publicznych z wykorzystaniem środków elektronicznych. Ostatnia część pracy skupia się na przedstawieniu elektronicznego postępowania administracyjnego, gdzie omówione zostały elektroniczne rozwiązania wprowadzone przez ustawodawce i idące za nimi udogodnienia dla stron i uczestników ogólnego postępowania administracyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.contributor.authorpl
Zalewski, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.contributor.reviewerpl
Knysiak-Sudyka, Hanna - 128939
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:05:26Z
dc.date.available
2020-07-28T05:05:26Z
dc.date.submittedpl
2019-10-02
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-138135-195531
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239723
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
general administrative proceedings, electronic means, globalization, public information, e-administration
dc.subject.plpl
ogólne postępowanie administracyjne, środki elektroniczne, globalizacja, społeczeństwo informacyjne, e-administracja
dc.titlepl
Zastosowanie środków elektronicznych w ogólnym postępowaniu administracyjnym
dc.title.alternativepl
Use of electronic means in general administrative proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
2
Panki
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Kutno
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Łapy
1

No access

No Thumbnail Available