Wpływ poziomu komunikacji dyrekcji z nauczycielami na jakość kształcenia na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie

master
dc.abstract.enThis thesis describes issue of communication between school directors and teachers based on example from Centrum Ksztalcenia Ustawicznego in Chrzanow. It also describes issue of influence communication to the quality of education. Performed analysis proved that good relation between school director and teachers is very important. These relations affect the attitude of the teachers to work and also the quality of education level. It has been proved by conducting survey.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje problem komunikacji dyrekcji z nauczycielami na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Omawia także kwestię wpływu poziomu tychże relacji na jakość kształcenia w badanej jednostce. Przeprowadzona analiza dowodzi jak duże znaczenie ma dobra komunikacja pomiędzy dyrektorem placówki a nauczycielami. Relacje te przekładają się bowiem na stosunek i nastawienie nauczycieli do pracy a tym samym na poziom edukacyjny danej jednostki. Zostało to udowodnione za pomocą przeprowadzonej ankiety, na pytania której odpowiadali nauczyciele.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDorczak, Roman - 127750 pl
dc.contributor.authorLitwin, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzopa, Andrzej - 132249 pl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T04:55:29Z
dc.date.available2020-07-25T04:55:29Z
dc.date.submitted2014-09-26pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-91252-84089pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199461
dc.languagepolpl
dc.subject.encommunication – school director – teachers – education level – Centrum Ksztalcenia Ustawicznego in Chrzanowpl
dc.subject.plkomunikacja – dyrekcja – nauczyciele – poziom edukacyjny – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowiepl
dc.titleWpływ poziomu komunikacji dyrekcji z nauczycielami na jakość kształcenia na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowiepl
dc.title.alternativeInfluence of communication between school director and teachers on the quality of education based on example from Centrum Ksztalcenia Ustawicznego in Chrzanowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis describes issue of communication between school directors and teachers based on example from Centrum Ksztalcenia Ustawicznego in Chrzanow. It also describes issue of influence communication to the quality of education. Performed analysis proved that good relation between school director and teachers is very important. These relations affect the attitude of the teachers to work and also the quality of education level. It has been proved by conducting survey.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje problem komunikacji dyrekcji z nauczycielami na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie. Omawia także kwestię wpływu poziomu tychże relacji na jakość kształcenia w badanej jednostce. Przeprowadzona analiza dowodzi jak duże znaczenie ma dobra komunikacja pomiędzy dyrektorem placówki a nauczycielami. Relacje te przekładają się bowiem na stosunek i nastawienie nauczycieli do pracy a tym samym na poziom edukacyjny danej jednostki. Zostało to udowodnione za pomocą przeprowadzonej ankiety, na pytania której odpowiadali nauczyciele.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.contributor.authorpl
Litwin, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Andrzej - 132249
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2020-07-25T04:55:29Z
dc.date.available
2020-07-25T04:55:29Z
dc.date.submittedpl
2014-09-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-91252-84089
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199461
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
communication – school director – teachers – education level – Centrum Ksztalcenia Ustawicznego in Chrzanow
dc.subject.plpl
komunikacja – dyrekcja – nauczyciele – poziom edukacyjny – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
dc.titlepl
Wpływ poziomu komunikacji dyrekcji z nauczycielami na jakość kształcenia na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
dc.title.alternativepl
Influence of communication between school director and teachers on the quality of education based on example from Centrum Ksztalcenia Ustawicznego in Chrzanow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available