Wpływ szkoleń na rozwój kompetencji pracowników na przykładzie firmy PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie

master
dc.abstract.enMaster's thesis concerns the impact of training on the development of employees' competences on the example of PLK S.A. Railway Lines in Cracow. The aim of the work was to examine how training affects the development of employees' skills and what barriers may be encountered in their use. Research conducted in a group of employees allowed for the analysis of their competences and the effectiveness of training in their professional development. The paper reviews the literature and analyzes the results of surveys, which allowed the identification of factors influencing the effectiveness of training. The conclusions from the work indicate that training is an important tool in the development of professional competences, but it depends on many factors such as the availability of appropriate training materials, selection of training methods or consultations with employees in the selection of training topics. Conclusions from the work may be useful for the researched company. The work is also a valuable source of information for people dealing with human resource management who are looking for effective tools in developing employees' competences.pl
dc.abstract.plPraca magisterska dotyczy wpływu szkoleń na rozwój kompetencji pracowników na przykładzie firmy PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie. Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób szkolenia wpływają na rozwój umiejętności pracowników oraz jakie bariery mogą być spotykane w ich stosowaniu. Badania przeprowadzone w grupie pracowników pozwoliły na analizę ich kompetencji oraz skuteczności szkoleń w ich rozwoju zawodowym. W pracy dokonano przeglądu literatury oraz analizy wyników badań ankietowych, co pozwoliło na identyfikację czynników wpływających na skuteczność szkoleń. Wnioski z pracy wskazują, że szkolenia są ważnym narzędziem w rozwoju kompetencji zawodowych, jednak zależne jest to od wielu czynników takich jak dostępność odpowiednich materiałów szkoleniowych, dobór metod szkoleniowych czy też konsultacje z pracownikami w zakresie wyboru tematyki szkoleń. Wnioski z pracy mogą być przydatne dla badanego przedsiębiorstwa. Praca stanowi również cenne źródło informacji dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, które poszukują skutecznych narzędzi w rozwijaniu kompetencji pracowników.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.authorPostawa, Dagmarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.contributor.reviewerKuźniarska, Anetapl
dc.date.accessioned2023-10-17T21:36:30Z
dc.date.available2023-10-17T21:36:30Z
dc.date.submitted2023-10-17pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-164214-308922pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321206
dc.languagepolpl
dc.subject.encompetence development – employees – trainingpl
dc.subject.plpracownicy - rozwój kompetencji – szkoleniapl
dc.titleWpływ szkoleń na rozwój kompetencji pracowników na przykładzie firmy PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowiepl
dc.title.alternativeThe impact of training on the development of employees’ competences on the example of PLK S.A. Railway Lines in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Master's thesis concerns the impact of training on the development of employees' competences on the example of PLK S.A. Railway Lines in Cracow. The aim of the work was to examine how training affects the development of employees' skills and what barriers may be encountered in their use. Research conducted in a group of employees allowed for the analysis of their competences and the effectiveness of training in their professional development. The paper reviews the literature and analyzes the results of surveys, which allowed the identification of factors influencing the effectiveness of training. The conclusions from the work indicate that training is an important tool in the development of professional competences, but it depends on many factors such as the availability of appropriate training materials, selection of training methods or consultations with employees in the selection of training topics. Conclusions from the work may be useful for the researched company. The work is also a valuable source of information for people dealing with human resource management who are looking for effective tools in developing employees' competences.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska dotyczy wpływu szkoleń na rozwój kompetencji pracowników na przykładzie firmy PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie. Celem pracy było zbadanie, w jaki sposób szkolenia wpływają na rozwój umiejętności pracowników oraz jakie bariery mogą być spotykane w ich stosowaniu. Badania przeprowadzone w grupie pracowników pozwoliły na analizę ich kompetencji oraz skuteczności szkoleń w ich rozwoju zawodowym. W pracy dokonano przeglądu literatury oraz analizy wyników badań ankietowych, co pozwoliło na identyfikację czynników wpływających na skuteczność szkoleń. Wnioski z pracy wskazują, że szkolenia są ważnym narzędziem w rozwoju kompetencji zawodowych, jednak zależne jest to od wielu czynników takich jak dostępność odpowiednich materiałów szkoleniowych, dobór metod szkoleniowych czy też konsultacje z pracownikami w zakresie wyboru tematyki szkoleń. Wnioski z pracy mogą być przydatne dla badanego przedsiębiorstwa. Praca stanowi również cenne źródło informacji dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi, które poszukują skutecznych narzędzi w rozwijaniu kompetencji pracowników.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.authorpl
Postawa, Dagmara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.contributor.reviewerpl
Kuźniarska, Aneta
dc.date.accessioned
2023-10-17T21:36:30Z
dc.date.available
2023-10-17T21:36:30Z
dc.date.submittedpl
2023-10-17
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-164214-308922
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321206
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
competence development – employees – training
dc.subject.plpl
pracownicy - rozwój kompetencji – szkolenia
dc.titlepl
Wpływ szkoleń na rozwój kompetencji pracowników na przykładzie firmy PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Krakowie
dc.title.alternativepl
The impact of training on the development of employees’ competences on the example of PLK S.A. Railway Lines in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Gdansk
2
Gdynia
1
Krakow
1
Lodz
1
Warsaw
1
Wilkszyn
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections