Stres zawodowy oraz jego wpływ na motywację do pracy u przedstawicieli generacji X i Z

master
dc.abstract.enThis Master's thesis focuses on the topic of stress at work. The thesis has a research character and its main aim was to examine the influence of occupational stress on work motivation in representatives of generation X and Z. The aim of the research was achieved by using a questionnaire survey. 78 people took part in the study, of whom 36 respondents were representatives of generation X and the remaining 42 represented generation Z. The study concluded that occupational stress mainly has a negative impact on work motivation in both these generations and generation Z is less resistant to stress and feels its effects more on work motivation. The data collected allowed to conclude that the differences between the studied generations in terms of occupational stress and work motivation are probably due to growing up in different conditions.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska skupia się na tematyce stresu zawodowego. Praca ma charakter badawczy, a jej głównym celem było zbadanie wpływu stresu zawodowego na motywację do pracy u przedstawicieli generacji X i Z. Cel badań został zrealizowany za pomocą kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 78 osób, z czego 36 respondentów to przedstawiciele pokolenia X, a pozostałych 42 reprezentowało pokolenie Z. Z badania wynikło, że stres zawodowy w głównej mierze wpływa negatywnie na motywację do pracy u obydwu tych pokoleń, z czego pokolenie Z jest mniej odporne na stres i mocniej odczuwa jego skutki w kwestii motywacji do pracy. Zebrane dane pozwoliły wysnuć wniosek, że różnice między badanymi pokoleniami w kwestii stresu zawodowego i motywacji do pracy wynikają prawdopodobnie z dorastania w odmiennych warunkach.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorGawżyńska, Angelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2022-07-11T21:48:41Z
dc.date.available2022-07-11T21:48:41Z
dc.date.submitted2022-07-07pl
dc.fieldofstudyzarządzanie - psychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-156909-244282pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296076
dc.languagepolpl
dc.subject.enstress – occupational stress - motivation - impact – generation X – generation Z – generational differences.pl
dc.subject.plstres – stres zawodowy - motywacja - wpływ – generacja X – generacja Z – różnice pokoleniowepl
dc.titleStres zawodowy oraz jego wpływ na motywację do pracy u przedstawicieli generacji X i Zpl
dc.title.alternativeOccupational stress and its impact on work motivation in representatives of generation X and Zpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This Master's thesis focuses on the topic of stress at work. The thesis has a research character and its main aim was to examine the influence of occupational stress on work motivation in representatives of generation X and Z. The aim of the research was achieved by using a questionnaire survey. 78 people took part in the study, of whom 36 respondents were representatives of generation X and the remaining 42 represented generation Z. The study concluded that occupational stress mainly has a negative impact on work motivation in both these generations and generation Z is less resistant to stress and feels its effects more on work motivation. The data collected allowed to conclude that the differences between the studied generations in terms of occupational stress and work motivation are probably due to growing up in different conditions.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska skupia się na tematyce stresu zawodowego. Praca ma charakter badawczy, a jej głównym celem było zbadanie wpływu stresu zawodowego na motywację do pracy u przedstawicieli generacji X i Z. Cel badań został zrealizowany za pomocą kwestionariusza ankiety. W badaniu wzięło udział 78 osób, z czego 36 respondentów to przedstawiciele pokolenia X, a pozostałych 42 reprezentowało pokolenie Z. Z badania wynikło, że stres zawodowy w głównej mierze wpływa negatywnie na motywację do pracy u obydwu tych pokoleń, z czego pokolenie Z jest mniej odporne na stres i mocniej odczuwa jego skutki w kwestii motywacji do pracy. Zebrane dane pozwoliły wysnuć wniosek, że różnice między badanymi pokoleniami w kwestii stresu zawodowego i motywacji do pracy wynikają prawdopodobnie z dorastania w odmiennych warunkach.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Gawżyńska, Angelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2022-07-11T21:48:41Z
dc.date.available
2022-07-11T21:48:41Z
dc.date.submittedpl
2022-07-07
dc.fieldofstudypl
zarządzanie - psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-156909-244282
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/296076
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
stress – occupational stress - motivation - impact – generation X – generation Z – generational differences.
dc.subject.plpl
stres – stres zawodowy - motywacja - wpływ – generacja X – generacja Z – różnice pokoleniowe
dc.titlepl
Stres zawodowy oraz jego wpływ na motywację do pracy u przedstawicieli generacji X i Z
dc.title.alternativepl
Occupational stress and its impact on work motivation in representatives of generation X and Z
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
173
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Krakow
9
Poznan
7
Wroclaw
6
Abu Dhabi
5
Katowice
3
Olsztyn
3
Rzeszów
3
Bielany Wroclawskie
2
Bielsko-Biala
2

No access

No Thumbnail Available
Collections