Stosunki czesko- słowackie po II wojnie światowej.

master
dc.abstract.enThis paper is entirely focused on Czech - Slovak relations. Its goals is to find and describe the major axis of conflict in Czech - Slovak relationships. This master thesis aims also to prove that from the very beginning Czechoslovak state was doomed to failure, and Tomas Masaryk’s idea of czechoslowakism was impossible to implement, and based on the wrong assumptions. Although the paper focuses on the analysis of the events of the second half of the twentieth century, the first chapter is devoted to the times of the First Republic (1918 - 1938) as the source of all conflict in Czech – Slovak relationships, which the two nations will face throughout the 74 years of the common state. The next two chapters discuss the further history of the Czechoslovak state until its split in January 1993. Relations between the two nations have been presented in terms of three perspectives: political, economic and social - cultural. Showing the main problems between Czechs and Slovaks on these three areas. Chapter fourth is an attempt to analyze the reasons of the "Velvet Divorce" and it tries to answer the question, "Was the dissolution on the Czechoslovakia inevitable?". While, papers ending chapter (chapter fifth) presents the work and assess of the relations between the Czech Republic and Slovakia in the first twenty years of independence.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca w całości poświecona jest stosunkom czesko – słowackim. Jej celem jest znalezienie i opisanie głównych osi konfliktu w relacjach czesko – słowackich oraz dowiedzenie, że już od samego początku państwo Czechosłowackie skazane było na porażkę, a głoszona przez Tomáša Masaryka idea czechosłowakizmu oparta była na błędnych założeniach i nie była możliwa do wprowadzenia w życie. Pomimo iż praca skupia się na analizie wydarzeń drugiej połowy XX wieku, pierwszy jej rozdział poświęcony jest czasom Pierwszej Republiki (1918 – 1938) i początkowi wszelkich konfliktów w relacjach czesko – słowackich, z którymi oba narody będą się borykać przez całe 74 lata wspólnego państwa. Kolejne dwa rozdziały omawiają dalszą historię państwa Czechosłowackiego aż do jego podziału w styczniu 1993 roku. Relacje między dwoma narodami przedstawione zostały pod kątem trzech perspektyw: politycznej, ekonomicznej i społeczno – kulturowej. Ukazując główne źródła nieporozumień na każdej z tych trzech płaszczyzn. Rozdział czwarty stanowi natomiast próbę analizy przyczyn „Aksamitnego Rozwodu” i stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, „Czy podziału państwa można było uniknąć?”. Kończący pracę rozdział piąty prezentuje stan i ocenę stosunków między Republiką Czeską a Słowacją w ciągu pierwszych dwudziestu lat niezależności.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorMazur, Grzegorz - 101994 pl
dc.contributor.authorJaszczyszyn, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerMazur, Grzegorz - 101994 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:42:23Z
dc.date.available2020-07-24T10:42:23Z
dc.date.submitted2012-10-09pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-69435-82472pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182591
dc.languagepolpl
dc.subject.enCzechoslovakia, Czech – Slovak relationships, Czech Republik, Slovakia, czechoslovakismpl
dc.subject.plCzechosłowacja, stosunki czesko – słowackie, Republika Czeska, Słowacja, czechosłowakizmpl
dc.titleStosunki czesko- słowackie po II wojnie światowej.pl
dc.title.alternativeCzech - Slovak relations after World War IIpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper is entirely focused on Czech - Slovak relations. Its goals is to find and describe the major axis of conflict in Czech - Slovak relationships. This master thesis aims also to prove that from the very beginning Czechoslovak state was doomed to failure, and Tomas Masaryk’s idea of czechoslowakism was impossible to implement, and based on the wrong assumptions. Although the paper focuses on the analysis of the events of the second half of the twentieth century, the first chapter is devoted to the times of the First Republic (1918 - 1938) as the source of all conflict in Czech – Slovak relationships, which the two nations will face throughout the 74 years of the common state. The next two chapters discuss the further history of the Czechoslovak state until its split in January 1993. Relations between the two nations have been presented in terms of three perspectives: political, economic and social - cultural. Showing the main problems between Czechs and Slovaks on these three areas. Chapter fourth is an attempt to analyze the reasons of the "Velvet Divorce" and it tries to answer the question, "Was the dissolution on the Czechoslovakia inevitable?". While, papers ending chapter (chapter fifth) presents the work and assess of the relations between the Czech Republic and Slovakia in the first twenty years of independence.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca w całości poświecona jest stosunkom czesko – słowackim. Jej celem jest znalezienie i opisanie głównych osi konfliktu w relacjach czesko – słowackich oraz dowiedzenie, że już od samego początku państwo Czechosłowackie skazane było na porażkę, a głoszona przez Tomáša Masaryka idea czechosłowakizmu oparta była na błędnych założeniach i nie była możliwa do wprowadzenia w życie. Pomimo iż praca skupia się na analizie wydarzeń drugiej połowy XX wieku, pierwszy jej rozdział poświęcony jest czasom Pierwszej Republiki (1918 – 1938) i początkowi wszelkich konfliktów w relacjach czesko – słowackich, z którymi oba narody będą się borykać przez całe 74 lata wspólnego państwa. Kolejne dwa rozdziały omawiają dalszą historię państwa Czechosłowackiego aż do jego podziału w styczniu 1993 roku. Relacje między dwoma narodami przedstawione zostały pod kątem trzech perspektyw: politycznej, ekonomicznej i społeczno – kulturowej. Ukazując główne źródła nieporozumień na każdej z tych trzech płaszczyzn. Rozdział czwarty stanowi natomiast próbę analizy przyczyn „Aksamitnego Rozwodu” i stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, „Czy podziału państwa można było uniknąć?”. Kończący pracę rozdział piąty prezentuje stan i ocenę stosunków między Republiką Czeską a Słowacją w ciągu pierwszych dwudziestu lat niezależności.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Mazur, Grzegorz - 101994
dc.contributor.authorpl
Jaszczyszyn, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Mazur, Grzegorz - 101994
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:42:23Z
dc.date.available
2020-07-24T10:42:23Z
dc.date.submittedpl
2012-10-09
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-69435-82472
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182591
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Czechoslovakia, Czech – Slovak relationships, Czech Republik, Slovakia, czechoslovakism
dc.subject.plpl
Czechosłowacja, stosunki czesko – słowackie, Republika Czeska, Słowacja, czechosłowakizm
dc.titlepl
Stosunki czesko- słowackie po II wojnie światowej.
dc.title.alternativepl
Czech - Slovak relations after World War II
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Radom
1
Rybnik
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available