Kształtowanie się sowieckiego totalitaryzmu - aspekty teoretyczne

licenciate
dc.abstract.enThe first chapter is dedicated to the theoretical questions of totalitarianism- its charachteristics and criterias, what make them different from other systems and political regimes. It is important to present themselves as the party of the Bolsheviks, their main provisions of the program, policy objectives and ideas. The historical aspect is also not insignificant - after the Bolsheviks took power in Russia, despite some initial support among the population. It will also be analyzed in this part of the October Revolution of 1917, which had an impact on Russian domestic policy reorientation.The second chapter is dedicated to the figure of Vladimir Lenin - his biography, political ideas and opinions. It will make in-depth analysis of Lenin's policy on Russia itself - from military communism, the transition to the New Economic Policy. This is also the time when they started to build the Russian system of concentration camps, and the breakup of agriculture in the name of building a communist state, which resulted in, among other things, the great famine in what is now Ukraine. The third chapter , the last, describes the nature of Lenin's successor, Joseph Stalin. It was amazing, because a few years before his death, nobody could imagine that the government can take only Stalin. The analysis will take place between the authorities at the beginning of World War II, 1 September 1939.pl
dc.abstract.plPierwszy rozdział pracy poświęcony został zagadnieniom teoretycznym dotyczącym totalitaryzmu – jakie są jego cechy oraz kryteria, wyróżniające go na tle innych systemów i reżimów politycznych. Istotnym będzie także przedstawienie samej partii bolszewików, ich podstawowych założeń programowych, celów politycznych i idei. Aspekt historyczny również nie jest bez znaczenia – w końcu bolszewicy przejęli władzę w Rosji mimo początkowego niewielkiego poparcia wśród społeczeństwa. Analizie poddana zostanie także w tej części rewolucja październikowa z 1917 r., która miała wpływ na reorientację polityki wewnętrznej Rosji.Rozdział drugi na początku skupia się na postaci Włodzimierza Lenina – jego biografii, koncepcji polityki i jego poglądów. Szczegółowej analizie poddana zostanie polityka Lenina dotycząca samej Rosji – od komunizmu wojennego, przez przejście do Nowej Polityki Ekonomicznej. To także moment, kiedy zaczęto budować rosyjski system obozów koncentracyjnych, oraz czas upadku rolnictwa w imię budowy państwa komunistycznego, co spowodowało m.in. Wielki Głód na terenie dzisiejszej Ukrainy. Rozdział trzeci, ostatni, opisuje postać następcy Lenina, czyli Józefa Wissarionowicza Stalina. Został on niespodziewanym następcą Lenina, ponieważ jeszcze kilka lat przed śmiercią tego drugiego nikt nie przypuszczał, że władzę może przejąć właśnie Stalin. Analizie poddany zostanie okres władzy do początku II wojny światowej, 1 września 1939 roku.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.authorKorotun, Kristinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.contributor.reviewerŚlufińska, Monika - 132323 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:41:30Z
dc.date.available2020-07-26T13:41:30Z
dc.date.submitted2015-07-06pl
dc.fieldofstudydyplomacja współczesnapl
dc.identifier.apddiploma-96676-158367pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204137
dc.languagepolpl
dc.subject.entotalitarianism, party of the Bolsheviks, October Revolution, Vladimir Lenin, military communism, New Economic Policy, Stalin, terrorpl
dc.subject.pltotalitaryzm, partia bolszewicka, rewolucja październikowa,Włodzimierz Lenin, komunizm wojenny, nowa ekonomiczna polityka, Stalin, terrorpl
dc.titleKształtowanie się sowieckiego totalitaryzmu - aspekty teoretycznepl
dc.title.alternativeFormation of Soviet totalitarianism - theoretical aspectspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The first chapter is dedicated to the theoretical questions of totalitarianism- its charachteristics and criterias, what make them different from other systems and political regimes. It is important to present themselves as the party of the Bolsheviks, their main provisions of the program, policy objectives and ideas. The historical aspect is also not insignificant - after the Bolsheviks took power in Russia, despite some initial support among the population. It will also be analyzed in this part of the October Revolution of 1917, which had an impact on Russian domestic policy reorientation.The second chapter is dedicated to the figure of Vladimir Lenin - his biography, political ideas and opinions. It will make in-depth analysis of Lenin's policy on Russia itself - from military communism, the transition to the New Economic Policy. This is also the time when they started to build the Russian system of concentration camps, and the breakup of agriculture in the name of building a communist state, which resulted in, among other things, the great famine in what is now Ukraine. The third chapter , the last, describes the nature of Lenin's successor, Joseph Stalin. It was amazing, because a few years before his death, nobody could imagine that the government can take only Stalin. The analysis will take place between the authorities at the beginning of World War II, 1 September 1939.
dc.abstract.plpl
Pierwszy rozdział pracy poświęcony został zagadnieniom teoretycznym dotyczącym totalitaryzmu – jakie są jego cechy oraz kryteria, wyróżniające go na tle innych systemów i reżimów politycznych. Istotnym będzie także przedstawienie samej partii bolszewików, ich podstawowych założeń programowych, celów politycznych i idei. Aspekt historyczny również nie jest bez znaczenia – w końcu bolszewicy przejęli władzę w Rosji mimo początkowego niewielkiego poparcia wśród społeczeństwa. Analizie poddana zostanie także w tej części rewolucja październikowa z 1917 r., która miała wpływ na reorientację polityki wewnętrznej Rosji.Rozdział drugi na początku skupia się na postaci Włodzimierza Lenina – jego biografii, koncepcji polityki i jego poglądów. Szczegółowej analizie poddana zostanie polityka Lenina dotycząca samej Rosji – od komunizmu wojennego, przez przejście do Nowej Polityki Ekonomicznej. To także moment, kiedy zaczęto budować rosyjski system obozów koncentracyjnych, oraz czas upadku rolnictwa w imię budowy państwa komunistycznego, co spowodowało m.in. Wielki Głód na terenie dzisiejszej Ukrainy. Rozdział trzeci, ostatni, opisuje postać następcy Lenina, czyli Józefa Wissarionowicza Stalina. Został on niespodziewanym następcą Lenina, ponieważ jeszcze kilka lat przed śmiercią tego drugiego nikt nie przypuszczał, że władzę może przejąć właśnie Stalin. Analizie poddany zostanie okres władzy do początku II wojny światowej, 1 września 1939 roku.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.authorpl
Korotun, Kristina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.contributor.reviewerpl
Ślufińska, Monika - 132323
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:41:30Z
dc.date.available
2020-07-26T13:41:30Z
dc.date.submittedpl
2015-07-06
dc.fieldofstudypl
dyplomacja współczesna
dc.identifier.apdpl
diploma-96676-158367
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204137
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
totalitarianism, party of the Bolsheviks, October Revolution, Vladimir Lenin, military communism, New Economic Policy, Stalin, terror
dc.subject.plpl
totalitaryzm, partia bolszewicka, rewolucja październikowa,Włodzimierz Lenin, komunizm wojenny, nowa ekonomiczna polityka, Stalin, terror
dc.titlepl
Kształtowanie się sowieckiego totalitaryzmu - aspekty teoretyczne
dc.title.alternativepl
Formation of Soviet totalitarianism - theoretical aspects
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Chandler
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bühl
1
Dublin
1
Nowa Deba
1

No access

No Thumbnail Available