Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej

master
dc.abstract.enThe guarantee of repairing damage caused in connection with the exercising public authority influence on increase citizens’ trust in the state. The basic element of the efficient functioning of the state is the proper system of clerical responsibility. The financial responsibility is the only part of it. The purpose of this thesis is the analysis of the legal regulations related to this issue, include in legal acts, which are valid in Poland and the comparison of the solutions include in legal regulations of other Member States. The considerations begin with the characteristics of financial responsibility as well as the analysis of the regulations of this issue, which include in the Civil Code, in the Labor Code and in the Penal Code. The next chapter presents the solutions implemented in the legal systems of selected Western European countries – in Germany, in France and in the UK. The final chapter contains the analysis of the act of 20 January 2011 about financial responsibility of the public officials for gross violation of the law.pl
dc.abstract.plGwarancja naprawienia szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej wpływa na wzrost zaufania obywateli do państwa. Podstawowym elementem sprawnego funkcjonowania państwa jest właściwy system odpowiedzialności urzędniczej. Odpowiedzialność majątkowa stanowi jedynie jego część. Celem niniejszej pracy jest analiza przepisów prawnych dotyczących tej tematyki zawartych w regulacjach prawa polskiego oraz porównanie rozwiązań zawartych w regulacjach innych państw. Rozważania rozpoczynają się od przedstawienia charakterystyki odpowiedzialności majątkowej, a także od analizy regulacji tej problematyki, które zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w Kodeksie pracy oraz w Kodeksie karnym. Następny rozdział ukazuje rozwiązania wprowadzone w systemach prawnych w wybranych krajach Europy Zachodniej – w Niemczech, we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Ostatni rozdział zawiera analizę ustawy z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.authorWalusiak, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerJakimowicz, Wojciech - 128412 pl
dc.contributor.reviewerCzłowiekowska, Joanna - 127667 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:57:14Z
dc.date.available2021-06-30T21:57:14Z
dc.date.submitted2021-06-30pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-150987-230233pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275725
dc.languagepolpl
dc.subject.enFinancial responsibility, public official, compensation responsibility, gross violation of the lawpl
dc.subject.plOdpowiedzialność majątkowa, funkcjonariusz publiczny, odpowiedzialność odszkodowawcza, rażące naruszenie prawapl
dc.titleOdpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznejpl
dc.title.alternativeThe financial responsibility of the public officer for damages caused in connection with the exercising public authoritypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The guarantee of repairing damage caused in connection with the exercising public authority influence on increase citizens’ trust in the state. The basic element of the efficient functioning of the state is the proper system of clerical responsibility. The financial responsibility is the only part of it. The purpose of this thesis is the analysis of the legal regulations related to this issue, include in legal acts, which are valid in Poland and the comparison of the solutions include in legal regulations of other Member States. The considerations begin with the characteristics of financial responsibility as well as the analysis of the regulations of this issue, which include in the Civil Code, in the Labor Code and in the Penal Code. The next chapter presents the solutions implemented in the legal systems of selected Western European countries – in Germany, in France and in the UK. The final chapter contains the analysis of the act of 20 January 2011 about financial responsibility of the public officials for gross violation of the law.
dc.abstract.plpl
Gwarancja naprawienia szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej wpływa na wzrost zaufania obywateli do państwa. Podstawowym elementem sprawnego funkcjonowania państwa jest właściwy system odpowiedzialności urzędniczej. Odpowiedzialność majątkowa stanowi jedynie jego część. Celem niniejszej pracy jest analiza przepisów prawnych dotyczących tej tematyki zawartych w regulacjach prawa polskiego oraz porównanie rozwiązań zawartych w regulacjach innych państw. Rozważania rozpoczynają się od przedstawienia charakterystyki odpowiedzialności majątkowej, a także od analizy regulacji tej problematyki, które zostały zawarte w Kodeksie cywilnym, w Kodeksie pracy oraz w Kodeksie karnym. Następny rozdział ukazuje rozwiązania wprowadzone w systemach prawnych w wybranych krajach Europy Zachodniej – w Niemczech, we Francji oraz w Wielkiej Brytanii. Ostatni rozdział zawiera analizę ustawy z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.authorpl
Walusiak, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Jakimowicz, Wojciech - 128412
dc.contributor.reviewerpl
Człowiekowska, Joanna - 127667
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:57:14Z
dc.date.available
2021-06-30T21:57:14Z
dc.date.submittedpl
2021-06-30
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-150987-230233
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275725
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Financial responsibility, public official, compensation responsibility, gross violation of the law
dc.subject.plpl
Odpowiedzialność majątkowa, funkcjonariusz publiczny, odpowiedzialność odszkodowawcza, rażące naruszenie prawa
dc.titlepl
Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariusza publicznego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej
dc.title.alternativepl
The financial responsibility of the public officer for damages caused in connection with the exercising public authority
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Lodz
3
Bialystok
2
Wroclaw
2
Chwaszczyno
1
Dublin
1
Gdynia
1
Guía de Isora
1
Kleszczow
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available