Problemy zdrowotne w wojsku polskim i udzielana mu pomoc medyczna w latach 1558-1683 na podstawie diariuszy, źródeł pamiętnikarskich oraz poradników medycznych

master
dc.abstract.enThe result of the war in the 16th and 17th century depended on many factors. One of the extremaly important factors was a general physical and mental soldiers condition. Therefore, the medical care was invaluable because it should guarantee wound care and help in recovery. It should be provided by the military medical service as it was one of its main tasks. The purpose of this work is to present the health problems that Polish soldiers were exposed to in the years 1558-1683. Also, it will be presented a organization of the military health service that operated then, its staff, as well as the skills of doctors and surgeons. In addition, it will also be described some treatments for physical injuries and illnesses and the medicines that were used then. The main assumption of this work is an attempt to answer the question: wheter a Polish soldier in the 16th and 17th century could expect on adequate medical assistance.pl
dc.abstract.plWynik wojny w XVI i XVII wieku zależał od wielu czynników. Niezwykle ważnym był ogólny stan fizyczny oraz psychiczny żołnierzy. Dlatego nieoceniona była opieka medyczna, ponieważ powinna gwarantować opatrzenie odniesionych ran i pomoc w powrocie do zdrowia. Były to głównie zadania wojskowej służby medycznej. Celem tej pracy jest przedstawienie problemów zdrowotnych, na jakie narażeni byli żołnierze polskiej armii w latach 1558-1683. A także organizacji wojskowej służby zdrowia, która wtedy funkcjonowała, jej personelu, oraz umiejętności lekarzy i chirurgów. Ponadto zostały również opisane niektóre sposoby leczenia obrażeń fizycznych i chorób oraz używane wówczas lekarstwa. Głównym założeniem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: czy polski żołnierz w XVI i XVII wieku mógł liczyć na odpowiednią pomoc medyczną.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPerłakowski, Adam - 131336 pl
dc.contributor.authorPuch, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPerłakowski, Adam - 131336 pl
dc.contributor.reviewerFerenc, Marek - 127891 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T03:50:06Z
dc.date.available2020-07-28T03:50:06Z
dc.date.submitted2019-09-30pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-136662-176788pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238556
dc.languagepolpl
dc.subject.enhealth problems, 16th and 17th century, military medical service, military doctors, Polish army, 1558-1683, wounds, ilnesses, medicine, surgical procedures, diaries, medical guidespl
dc.subject.plproblemy zdrowotne, XVI i XVII w., wojskowa służba medyczna, lekarze wojskowi, polska armia, 1558-1683, rany, choroby, lekarstwa, zabiegi chirurgiczne, pamiętniki, poradniki medycznepl
dc.titleProblemy zdrowotne w wojsku polskim i udzielana mu pomoc medyczna w latach 1558-1683 na podstawie diariuszy, źródeł pamiętnikarskich oraz poradników medycznychpl
dc.title.alternativeHealth problems in the Polish army and medical assistance provided to him in the years 1558-1683 on the basis of diaries, diary sources and medical guidespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The result of the war in the 16th and 17th century depended on many factors. One of the extremaly important factors was a general physical and mental soldiers condition. Therefore, the medical care was invaluable because it should guarantee wound care and help in recovery. It should be provided by the military medical service as it was one of its main tasks. The purpose of this work is to present the health problems that Polish soldiers were exposed to in the years 1558-1683. Also, it will be presented a organization of the military health service that operated then, its staff, as well as the skills of doctors and surgeons. In addition, it will also be described some treatments for physical injuries and illnesses and the medicines that were used then. The main assumption of this work is an attempt to answer the question: wheter a Polish soldier in the 16th and 17th century could expect on adequate medical assistance.
dc.abstract.plpl
Wynik wojny w XVI i XVII wieku zależał od wielu czynników. Niezwykle ważnym był ogólny stan fizyczny oraz psychiczny żołnierzy. Dlatego nieoceniona była opieka medyczna, ponieważ powinna gwarantować opatrzenie odniesionych ran i pomoc w powrocie do zdrowia. Były to głównie zadania wojskowej służby medycznej. Celem tej pracy jest przedstawienie problemów zdrowotnych, na jakie narażeni byli żołnierze polskiej armii w latach 1558-1683. A także organizacji wojskowej służby zdrowia, która wtedy funkcjonowała, jej personelu, oraz umiejętności lekarzy i chirurgów. Ponadto zostały również opisane niektóre sposoby leczenia obrażeń fizycznych i chorób oraz używane wówczas lekarstwa. Głównym założeniem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie: czy polski żołnierz w XVI i XVII wieku mógł liczyć na odpowiednią pomoc medyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Perłakowski, Adam - 131336
dc.contributor.authorpl
Puch, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Perłakowski, Adam - 131336
dc.contributor.reviewerpl
Ferenc, Marek - 127891
dc.date.accessioned
2020-07-28T03:50:06Z
dc.date.available
2020-07-28T03:50:06Z
dc.date.submittedpl
2019-09-30
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-136662-176788
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238556
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
health problems, 16th and 17th century, military medical service, military doctors, Polish army, 1558-1683, wounds, ilnesses, medicine, surgical procedures, diaries, medical guides
dc.subject.plpl
problemy zdrowotne, XVI i XVII w., wojskowa służba medyczna, lekarze wojskowi, polska armia, 1558-1683, rany, choroby, lekarstwa, zabiegi chirurgiczne, pamiętniki, poradniki medyczne
dc.titlepl
Problemy zdrowotne w wojsku polskim i udzielana mu pomoc medyczna w latach 1558-1683 na podstawie diariuszy, źródeł pamiętnikarskich oraz poradników medycznych
dc.title.alternativepl
Health problems in the Polish army and medical assistance provided to him in the years 1558-1683 on the basis of diaries, diary sources and medical guides
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available