Geneza powstania, program, struktura Socjaldemokracji Polskiej oraz udział partii w wyborach w latach 2004-2011.

master
dc.abstract.enThe paper presents the characteristics of a political party called Socjaldemokracja Polska(SDPL). The aim of the study is to answer the question what were the causes disintegration of the Sojusz Lewicy Demokratycznej, the main leftist formations on the Polish political scene and to present rising the new party in the Polish party system. In addition, the author present the structure, program and activities of Socjaldemokracja Polska in the history of Polish parliamentarism. In the first chapter the author presented the origins and the process of building the party. In the second chapter was analyzed electoral program SdPl and political formations, which Socjaldemokracja Polska was a member. In the third chapter, the author presents the organization and structure of the party, and then describes SdPl participation in the elections in Poland in the years 2004-2011.pl
dc.abstract.plPraca przedstawia charakterystykę partii politycznej o nazwie Socjaldemokracja Polska (SdPl). Celem pracy jest odpowiedź na pytanie jakie były przyczyny rozpadu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, głównej lewicowej formacji na polskiej scenie politycznej oraz zaprezentowanie przyczyn powstania nowej partii w polskim systemie partyjnym. Ponadto praca ma na celu zaprezentowanie struktury, programu oraz działalności Socjaldemokracji Polskiej w historii polskiego parlamentaryzmu. W pierwszym rozdziale autor zaprezentował genezę oraz proces budowania partii. W drugim rozdziale przeanalizowany został program wyborczy SdPl oraz formacji politycznych, w skład których wchodziła Socjaldemokracja Polska. W trzecim rozdziale autor przedstawia organizację i strukturę partii, a następnie opisuje udział SdPl w wyborach w Polsce w latach 2004-2011.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.authorGawlik, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:45:14Z
dc.date.available2020-07-26T18:45:14Z
dc.date.submitted2015-10-15pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-101651-82505pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208638
dc.languagepolpl
dc.subject.ensocial democracy, social democratic party, polish political partypl
dc.subject.plSdPl, Socjaldemokracja Polska, socjaldemokracja, partia politycznapl
dc.titleGeneza powstania, program, struktura Socjaldemokracji Polskiej oraz udział partii w wyborach w latach 2004-2011.pl
dc.title.alternativeThe genesis, the program, structure of the Socjaldemokracja Polska and participate party in elections in 2004-2011.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the characteristics of a political party called Socjaldemokracja Polska(SDPL). The aim of the study is to answer the question what were the causes disintegration of the Sojusz Lewicy Demokratycznej, the main leftist formations on the Polish political scene and to present rising the new party in the Polish party system. In addition, the author present the structure, program and activities of Socjaldemokracja Polska in the history of Polish parliamentarism. In the first chapter the author presented the origins and the process of building the party. In the second chapter was analyzed electoral program SdPl and political formations, which Socjaldemokracja Polska was a member. In the third chapter, the author presents the organization and structure of the party, and then describes SdPl participation in the elections in Poland in the years 2004-2011.
dc.abstract.plpl
Praca przedstawia charakterystykę partii politycznej o nazwie Socjaldemokracja Polska (SdPl). Celem pracy jest odpowiedź na pytanie jakie były przyczyny rozpadu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, głównej lewicowej formacji na polskiej scenie politycznej oraz zaprezentowanie przyczyn powstania nowej partii w polskim systemie partyjnym. Ponadto praca ma na celu zaprezentowanie struktury, programu oraz działalności Socjaldemokracji Polskiej w historii polskiego parlamentaryzmu. W pierwszym rozdziale autor zaprezentował genezę oraz proces budowania partii. W drugim rozdziale przeanalizowany został program wyborczy SdPl oraz formacji politycznych, w skład których wchodziła Socjaldemokracja Polska. W trzecim rozdziale autor przedstawia organizację i strukturę partii, a następnie opisuje udział SdPl w wyborach w Polsce w latach 2004-2011.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.authorpl
Gawlik, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:45:14Z
dc.date.available
2020-07-26T18:45:14Z
dc.date.submittedpl
2015-10-15
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-101651-82505
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208638
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
social democracy, social democratic party, polish political party
dc.subject.plpl
SdPl, Socjaldemokracja Polska, socjaldemokracja, partia polityczna
dc.titlepl
Geneza powstania, program, struktura Socjaldemokracji Polskiej oraz udział partii w wyborach w latach 2004-2011.
dc.title.alternativepl
The genesis, the program, structure of the Socjaldemokracja Polska and participate party in elections in 2004-2011.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Bydgoszcz
2
Chorzów
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Andrychów
1
Bobrowniki Male
1
Bolesławiec
1
Dąbrowa Górnicza
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available