Środki językowe jako narzędzie nacechowania nieformalnych wypowiedzi kobiet we współczesnym języku chińskim

2021
journal article
article
dc.abstract.enThe paper deals with a correlation between the linguistic features of Mandarin Chinese and the language activities of young female participants in a television show broadcast on the Internet. The women’s sociolect and the characteristics of the sajiao style are analysed on the basis of their 1802 informal utterances recorded on the show. The paper explores the way in which lexical and phonetic features express femininity and contribute to the women’s persuasive talk. The formal markers of the language used by female native speakers communicate politeness, emotions and gentleness and at the same time acknowledge their position of subordination within society. The study begins with an introduction into the pragmatics of culture-driven language activity and moves on to outline the current knowledge of the peculiarities of the Chinese language used by Chinese women. Drawing on earlier discussions, a compilation of linguistic features is employed as an analytical tool. The particular words and expressions as well as pronunciation features are discussed. Not all linguistic features of Mandarin Chinese discussed in previous studies are confirmed in the utterances under study. Those which add significant expressive meaning and gentleness into an utterance dominate in the study over the sajiao style, the phonetic and prosodic features typical for a babyish form of persuasion. As evidenced by a quantitative and qualitative analysis, the utterances in question abound in emotions, in wavering opinions that put the speaker in a position inferior to that of the addressee, and in instances of speaking in a manner typical of children.pl
dc.abstract.plTematem artykułu jest korelacja między środkami językowymi w zasobach języka chińskiego a działaniami językowymi młodych kobiet realizowanymi na antenie rozrywkowego programu internetowego. Socjolekt kobiet i cechy stylu sajiao są analizowane na podstawie ich 1802 nieformalnych wypowiedzi zarejestrowanych w programie. W artykule zbadano, w jaki sposób cechy leksykalne i fonetyczne wyrażają kobiecość i jaki kształt nadają wypowiedziom kobiet pełniącym funkcję perswazyjną. Formalne środki językowe, którymi posługują się rodzime użytkowniczki języka chińskiego, komunikują grzeczność, emocje i łagodność, a jednocześnie potwierdzają ich pozycję podporządkowania w społeczeństwie. Badanie rozpoczyna się wprowadzeniem do pragmatyki kulturowej działań językowych i przechodzi do zarysowania aktualnej wiedzy na temat specyfiki języka chińskiego używanego przez Chinki. Z dotychczasowych dyskusji zostały – jako narzędzie analizy – wyprowadzone środki językowe. Omówiono poszczególne słowa i wyrażenia oraz cechy wymowy. Nie wszystkie cechy językowe języka mandaryńskiego omawiane we wcześniejszych badaniach znajdują potwierdzenie w badanych wypowiedziach. Te, które dodają wypowiedzi znacząco ekspresywnego charakteru i łagodności, dominują w studium nad stylem sajiao – cechami fonetycznymi i prozodycznymi typowymi dla dziecięcej formy perswazji. Analiza ilościowa i jakościowa wykazała wysoki stopień nacechowania wypowiedzi emocjami, niepewnością sądów (pozycjonującą nadawcę niżej od odbiorcy), a także artykulacją imitującą dziecięcą.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Orientalistykipl
dc.contributor.authorNaruszewicz, Agatapl
dc.contributor.authorZajdler, Ewa - 255151 pl
dc.date.accession2022-01-01pl
dc.date.accessioned2022-01-03T21:38:51Z
dc.date.available2022-01-03T21:38:51Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalNieaktywne DOI: 10.17651/SOCJOLING.35.4pl
dc.description.physical55-76pl
dc.description.publication1,3pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume35pl
dc.identifier.eissn2545-0468pl
dc.identifier.issn0208-6808pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286481
dc.identifier.weblinkhttps://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/253pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationZajdler, Ewa: 50%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwopl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enMandarin Chinesepl
dc.subject.enfemale sociolectpl
dc.subject.enwomen’s linguistic behaviourpl
dc.subject.ensajiaopl
dc.subject.pljęzyk chińskipl
dc.subject.plsocjolekt kobietpl
dc.subject.plzachowania językowe kobietpl
dc.subject.plsajiaopl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleŚrodki językowe jako narzędzie nacechowania nieformalnych wypowiedzi kobiet we współczesnym języku chińskimpl
dc.title.alternativeLinguistic features in Mandarin Chinese as feminine markers in informal communicationpl
dc.title.journalSocjolingwistykapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper deals with a correlation between the linguistic features of Mandarin Chinese and the language activities of young female participants in a television show broadcast on the Internet. The women’s sociolect and the characteristics of the sajiao style are analysed on the basis of their 1802 informal utterances recorded on the show. The paper explores the way in which lexical and phonetic features express femininity and contribute to the women’s persuasive talk. The formal markers of the language used by female native speakers communicate politeness, emotions and gentleness and at the same time acknowledge their position of subordination within society. The study begins with an introduction into the pragmatics of culture-driven language activity and moves on to outline the current knowledge of the peculiarities of the Chinese language used by Chinese women. Drawing on earlier discussions, a compilation of linguistic features is employed as an analytical tool. The particular words and expressions as well as pronunciation features are discussed. Not all linguistic features of Mandarin Chinese discussed in previous studies are confirmed in the utterances under study. Those which add significant expressive meaning and gentleness into an utterance dominate in the study over the sajiao style, the phonetic and prosodic features typical for a babyish form of persuasion. As evidenced by a quantitative and qualitative analysis, the utterances in question abound in emotions, in wavering opinions that put the speaker in a position inferior to that of the addressee, and in instances of speaking in a manner typical of children.
dc.abstract.plpl
Tematem artykułu jest korelacja między środkami językowymi w zasobach języka chińskiego a działaniami językowymi młodych kobiet realizowanymi na antenie rozrywkowego programu internetowego. Socjolekt kobiet i cechy stylu sajiao są analizowane na podstawie ich 1802 nieformalnych wypowiedzi zarejestrowanych w programie. W artykule zbadano, w jaki sposób cechy leksykalne i fonetyczne wyrażają kobiecość i jaki kształt nadają wypowiedziom kobiet pełniącym funkcję perswazyjną. Formalne środki językowe, którymi posługują się rodzime użytkowniczki języka chińskiego, komunikują grzeczność, emocje i łagodność, a jednocześnie potwierdzają ich pozycję podporządkowania w społeczeństwie. Badanie rozpoczyna się wprowadzeniem do pragmatyki kulturowej działań językowych i przechodzi do zarysowania aktualnej wiedzy na temat specyfiki języka chińskiego używanego przez Chinki. Z dotychczasowych dyskusji zostały – jako narzędzie analizy – wyprowadzone środki językowe. Omówiono poszczególne słowa i wyrażenia oraz cechy wymowy. Nie wszystkie cechy językowe języka mandaryńskiego omawiane we wcześniejszych badaniach znajdują potwierdzenie w badanych wypowiedziach. Te, które dodają wypowiedzi znacząco ekspresywnego charakteru i łagodności, dominują w studium nad stylem sajiao – cechami fonetycznymi i prozodycznymi typowymi dla dziecięcej formy perswazji. Analiza ilościowa i jakościowa wykazała wysoki stopień nacechowania wypowiedzi emocjami, niepewnością sądów (pozycjonującą nadawcę niżej od odbiorcy), a także artykulacją imitującą dziecięcą.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki
dc.contributor.authorpl
Naruszewicz, Agata
dc.contributor.authorpl
Zajdler, Ewa - 255151
dc.date.accessionpl
2022-01-01
dc.date.accessioned
2022-01-03T21:38:51Z
dc.date.available
2022-01-03T21:38:51Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Nieaktywne DOI: 10.17651/SOCJOLING.35.4
dc.description.physicalpl
55-76
dc.description.publicationpl
1,3
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
35
dc.identifier.eissnpl
2545-0468
dc.identifier.issnpl
0208-6808
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/286481
dc.identifier.weblinkpl
https://socjolingwistyka.ijp.pan.pl/index.php/SOCJO/article/view/253
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Zajdler, Ewa: 50%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : językoznawstwo
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Mandarin Chinese
dc.subject.enpl
female sociolect
dc.subject.enpl
women’s linguistic behaviour
dc.subject.enpl
sajiao
dc.subject.plpl
język chiński
dc.subject.plpl
socjolekt kobiet
dc.subject.plpl
zachowania językowe kobiet
dc.subject.plpl
sajiao
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Środki językowe jako narzędzie nacechowania nieformalnych wypowiedzi kobiet we współczesnym języku chińskim
dc.title.alternativepl
Linguistic features in Mandarin Chinese as feminine markers in informal communication
dc.title.journalpl
Socjolingwistyka
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
3
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chorzów
1
Groningen
1
Katowice
1
Mielec
1
Pruszków
1
Shanghai
1
Downloads
naruszewicz_zajdler_srodki_jezykowe_jako_narzedzie_nacechowania_nieformalnych_wypowiedzi_kobiet_2021.odt
6
naruszewicz_zajdler_srodki_jezykowe_jako_narzedzie_nacechowania_nieformalnych_wypowiedzi_kobiet_2021.pdf
3