Doświadczanie i kształtowanie się seksualności oraz relacji romantycznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

master
dc.abstract.enIndividuals on the autism spectrum, especially those who do not conform to heteronormative standards, may often find themselves vulnerable to experiencing marginalization or the erasure of their personal identity, particularly in the context of sexuality and romantic love. Both in public discourse and academic research, there is a lack of current and reliable literature in this area. Despite the contradictory findings from existing psychological research, available materials frequently exhibit a tendency to portray adults with Autism Spectrum Disorder (ASD) as infantile, devoid of sexuality, and incapable of forming and sustaining intimate relationships.The primary aim of this study was to provide a characterization of the experiences of sexuality and romantic love among adults with Autism Spectrum Disorder, expanding and verifying the existing knowledge in this research domain. The study included 33 individuals on the autism spectrum, ranging at the age from 18 to 42 years old. The research was conducted using seven questionnaire tools, including a custom-developed questionnaire, along with three qualitative questions aimed at delving deeper into the subject matter and incorporating personal experiences of individuals on the spectrum. Statistical analysis in accordance with the assumptions of 15 out of 21 hypotheses revealed statistically significant correlations related to aspects such as sexual satisfaction, relationship satisfaction, sexual desire, anxiety towards engaging in sexual behaviours, anxiety related to forming and establishing romantic relationships, sensory sensitivity, intolerance of uncertainty, levels of autistic traits, and preferred traits in a potential partner.The obtained results facilitated a broader understanding of the experiences pertaining to sexuality and romantic love among individuals on the autism spectrum. They serve as evidence of the interest that individuals with ASD have in these domains and highlight areas in which their functioning diverges from the general population. Further research directions and potential strategies aimed at enhancing the quality of life for autistic individuals in the context of sexuality and romantic relationships have been proposed.pl
dc.abstract.plOsoby w spektrum autyzmu, zwłaszcza nieheteronormatywne, mogą być często narażone na doświadczenie marginalizowania lub usuwania osobistej tożsamości, zwłaszcza w kontekście seksualności i miłości romantycznej. Zarówno w dyskursie publicznym, jak i naukowym brakuje aktualnych i rzetelnych opracowań w tym zakresie, a w dostępnych materiałach, mimo przeczących temu wyników istniejących badań psychologicznych, często można zauważyć tendencję do przedstawiania dorosłych osób z ASD jako infantylnych, pozbawionych seksualności i niezdolnych do nawiązania i utrzymania bliskiej relacji. Głównym celem niniejszej pracy było przeprowadzenie charakterystyki doświadczania przez dorosłe osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu seksualności i miłości romantycznej, poszerzając i weryfikując obecnie dostępną wiedzę w tym obszarze badawczym. W badaniu wzięły udział 33 osoby w spektrum autyzmu w wieku od 18 do 42 lat. Pomiaru dokonano przy użyciu siedmiu narzędzi kwestionariuszowych, w tym kwestionariusza własnego opracowania oraz trzech pytań jakościowych mających na celu pogłębienie omawianego tematu i uwzględnienie osobistych doświadczeń osób w spektrum autyzmu. Analiza statystyczna - zgodnie z kierunkiem 15 z 21 postawionych hipotez - wykazała istotne statystycznie korelacje dotyczące m.in. satysfakcji seksualnej, satysfakcji ze związku, pożądania seksualnego, lęku przed angażowaniem się w zachowania o charakterze seksualnym, lęku przed formowaniem i nawiązywaniem relacji romantycznych, wrażliwości sensorycznej, nietolerancji niepewności, poziomu cech autystycznych i preferowanych cech u potencjalnej osoby partnerskiej. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie szerszego obrazu doświadczeń z zakresu seksualności i miłości romantycznej u osób w spektrum autyzmu i stanowią poświadczenie zainteresowania osób z ASD tymi obszarami funkcjonowania, jak i wskazują obszary, w których funkcjonowanie to różni się od populacji ogólnej. Zaproponowane zostały dalsze kierunki badań oraz możliwe strategie mające na celu polepszenie komfortu życia osób autystycznych w kontekście seksualności i relacji romantycznych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.contributor.authorNawrot, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGerc, Krzysztof - 161437 pl
dc.contributor.reviewerMojsa-Kaja, Justyna - 160667 pl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:43:49Z
dc.date.available2023-10-25T21:43:49Z
dc.date.submitted2023-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-165536-262034pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322086
dc.languagepolpl
dc.subject.ensexuality, romantic relationships, autism, adults on the spectrumpl
dc.subject.plseksualność, relacje romantyczne, autyzm, dorośli w spektrumpl
dc.titleDoświadczanie i kształtowanie się seksualności oraz relacji romantycznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmupl
dc.title.alternativeExperiencing and forming of sexuality and romantic relationships in people with Autism Spectrum Disorderpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Individuals on the autism spectrum, especially those who do not conform to heteronormative standards, may often find themselves vulnerable to experiencing marginalization or the erasure of their personal identity, particularly in the context of sexuality and romantic love. Both in public discourse and academic research, there is a lack of current and reliable literature in this area. Despite the contradictory findings from existing psychological research, available materials frequently exhibit a tendency to portray adults with Autism Spectrum Disorder (ASD) as infantile, devoid of sexuality, and incapable of forming and sustaining intimate relationships.The primary aim of this study was to provide a characterization of the experiences of sexuality and romantic love among adults with Autism Spectrum Disorder, expanding and verifying the existing knowledge in this research domain. The study included 33 individuals on the autism spectrum, ranging at the age from 18 to 42 years old. The research was conducted using seven questionnaire tools, including a custom-developed questionnaire, along with three qualitative questions aimed at delving deeper into the subject matter and incorporating personal experiences of individuals on the spectrum. Statistical analysis in accordance with the assumptions of 15 out of 21 hypotheses revealed statistically significant correlations related to aspects such as sexual satisfaction, relationship satisfaction, sexual desire, anxiety towards engaging in sexual behaviours, anxiety related to forming and establishing romantic relationships, sensory sensitivity, intolerance of uncertainty, levels of autistic traits, and preferred traits in a potential partner.The obtained results facilitated a broader understanding of the experiences pertaining to sexuality and romantic love among individuals on the autism spectrum. They serve as evidence of the interest that individuals with ASD have in these domains and highlight areas in which their functioning diverges from the general population. Further research directions and potential strategies aimed at enhancing the quality of life for autistic individuals in the context of sexuality and romantic relationships have been proposed.
dc.abstract.plpl
Osoby w spektrum autyzmu, zwłaszcza nieheteronormatywne, mogą być często narażone na doświadczenie marginalizowania lub usuwania osobistej tożsamości, zwłaszcza w kontekście seksualności i miłości romantycznej. Zarówno w dyskursie publicznym, jak i naukowym brakuje aktualnych i rzetelnych opracowań w tym zakresie, a w dostępnych materiałach, mimo przeczących temu wyników istniejących badań psychologicznych, często można zauważyć tendencję do przedstawiania dorosłych osób z ASD jako infantylnych, pozbawionych seksualności i niezdolnych do nawiązania i utrzymania bliskiej relacji. Głównym celem niniejszej pracy było przeprowadzenie charakterystyki doświadczania przez dorosłe osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu seksualności i miłości romantycznej, poszerzając i weryfikując obecnie dostępną wiedzę w tym obszarze badawczym. W badaniu wzięły udział 33 osoby w spektrum autyzmu w wieku od 18 do 42 lat. Pomiaru dokonano przy użyciu siedmiu narzędzi kwestionariuszowych, w tym kwestionariusza własnego opracowania oraz trzech pytań jakościowych mających na celu pogłębienie omawianego tematu i uwzględnienie osobistych doświadczeń osób w spektrum autyzmu. Analiza statystyczna - zgodnie z kierunkiem 15 z 21 postawionych hipotez - wykazała istotne statystycznie korelacje dotyczące m.in. satysfakcji seksualnej, satysfakcji ze związku, pożądania seksualnego, lęku przed angażowaniem się w zachowania o charakterze seksualnym, lęku przed formowaniem i nawiązywaniem relacji romantycznych, wrażliwości sensorycznej, nietolerancji niepewności, poziomu cech autystycznych i preferowanych cech u potencjalnej osoby partnerskiej. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie szerszego obrazu doświadczeń z zakresu seksualności i miłości romantycznej u osób w spektrum autyzmu i stanowią poświadczenie zainteresowania osób z ASD tymi obszarami funkcjonowania, jak i wskazują obszary, w których funkcjonowanie to różni się od populacji ogólnej. Zaproponowane zostały dalsze kierunki badań oraz możliwe strategie mające na celu polepszenie komfortu życia osób autystycznych w kontekście seksualności i relacji romantycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.contributor.authorpl
Nawrot, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gerc, Krzysztof - 161437
dc.contributor.reviewerpl
Mojsa-Kaja, Justyna - 160667
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:43:49Z
dc.date.available
2023-10-25T21:43:49Z
dc.date.submittedpl
2023-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-165536-262034
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322086
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sexuality, romantic relationships, autism, adults on the spectrum
dc.subject.plpl
seksualność, relacje romantyczne, autyzm, dorośli w spektrum
dc.titlepl
Doświadczanie i kształtowanie się seksualności oraz relacji romantycznych u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
dc.title.alternativepl
Experiencing and forming of sexuality and romantic relationships in people with Autism Spectrum Disorder
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
53
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Bialystok
8
Krakow
5
Lodz
4
Świlcza
3
Częstochowa
2
Rybnik
2
Sosnowiec
2
Czeladz
1
Dąbrowa Tarnowska
1

No access

No Thumbnail Available
Collections