Model opieki nad nastolatką z zespołem policystycznych jajników.

licenciate
dc.abstract.enSubject: A model of taking care of an adolescent girl with polycystic ovary syndromeIntroduction: Polycystic ovary syndrome is one of the most frequent hormonal disease occurs at women in reproductive age. It is disease which is lasting all life and it causes many negative health consequences for woman. Diagnostic and treatment polycystic ovary syndrome among adolescent girls is still an important problem for contemporary gynecology.Aim: The aim of this paper was to present and discuss the main questions related with polycystic ovary syndrome and elaborate self-made model of taking care of an adolescent girl with polycystic ovary syndrome.Material and methods: The paper was written on the basis of analysis the most recent and available scientific literature in Polish and in English. The model of care was prepared according to the guidelines of the nursing theory by Dorothea Orem.Results and conclusions: The significant problems in polycystic ovary syndrome results from clinical symptoms of hyperandrogenism: acne and greasy skin, hirsutism, obesity or overweight, irregular menstruation. At adolescent girls important problem is loss of knowledge about pathophysiology, reasons and later health consequences of diagnosed polycystic ovary syndrome. This disease accompany also psychical problems which are caused by modified appearance and anxiety of the nearest family about health and procreation of adolescent girl in the future.pl
dc.abstract.plTemat: Model opieki nad nastolatką z zespołem policystycznych jajnikówWstęp: Zespół policystycznych jajników jest najczęstszą chorobą o podłożu endokrynnym u kobiet w wieku rozrodczym. Jest on schorzeniem trwającym przez całe życie, przynoszącym wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia kobiety. Diagnostyka oraz leczenie tej jednostki chorobowej wśród nastolatek stanowi ważny problem dla współczesnej ginekologii.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zespołem policystycznych jajników oraz opracowanie własnego modelu opieki nad nastolatką z wymienioną jednostką chorobową.Materiał i metody: Pracę napisano na podstawie analizy aktualnej, dostępnej literatury naukowej polsko- i anglojęzycznej. Model opieki opracowano na podstawie teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem.Wyniki i wnioski: Zasadnicze problemy w zespole policystycznych jajników wynikają przede wszystkim z klinicznych objawów hiperandrogenizacji: trądzik i przetłuszczająca się skóra, hirsutyzm, otyłość lub nadwaga, nieregularne miesiączki. U nastolatek istotnym problemem jest także deficyt wiedzy na temat patofizjologii, przyczyn i odległych konsekwencji zdrowotnych zdiagnozowanego zespołu policystycznych jajników. Schorzeniu temu towarzyszą również problemy psychiczne wynikające ze zmienionego wyglądu oraz obawy najbliższych członków rodziny chorującej nastolatki o jej przyszłe zdrowie oraz prokreację.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.authorKołacz, Wiolettapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPłoch, Kazimiera - 133180 pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Anna - 162242 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:39:29Z
dc.date.available2020-07-26T20:39:29Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-103950-175723pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210414
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: Polycystic ovary syndrome, adolescent girl, care model.pl
dc.subject.plSłowa kluczowe: Zespół policystycznych jajników, nastolatka, model opieki.pl
dc.titleModel opieki nad nastolatką z zespołem policystycznych jajników.pl
dc.title.alternativeA model of taking care of an adolescent girl with polycystic ovary syndromepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Subject: A model of taking care of an adolescent girl with polycystic ovary syndromeIntroduction: Polycystic ovary syndrome is one of the most frequent hormonal disease occurs at women in reproductive age. It is disease which is lasting all life and it causes many negative health consequences for woman. Diagnostic and treatment polycystic ovary syndrome among adolescent girls is still an important problem for contemporary gynecology.Aim: The aim of this paper was to present and discuss the main questions related with polycystic ovary syndrome and elaborate self-made model of taking care of an adolescent girl with polycystic ovary syndrome.Material and methods: The paper was written on the basis of analysis the most recent and available scientific literature in Polish and in English. The model of care was prepared according to the guidelines of the nursing theory by Dorothea Orem.Results and conclusions: The significant problems in polycystic ovary syndrome results from clinical symptoms of hyperandrogenism: acne and greasy skin, hirsutism, obesity or overweight, irregular menstruation. At adolescent girls important problem is loss of knowledge about pathophysiology, reasons and later health consequences of diagnosed polycystic ovary syndrome. This disease accompany also psychical problems which are caused by modified appearance and anxiety of the nearest family about health and procreation of adolescent girl in the future.
dc.abstract.plpl
Temat: Model opieki nad nastolatką z zespołem policystycznych jajnikówWstęp: Zespół policystycznych jajników jest najczęstszą chorobą o podłożu endokrynnym u kobiet w wieku rozrodczym. Jest on schorzeniem trwającym przez całe życie, przynoszącym wiele negatywnych konsekwencji dla zdrowia kobiety. Diagnostyka oraz leczenie tej jednostki chorobowej wśród nastolatek stanowi ważny problem dla współczesnej ginekologii.Cel pracy: Celem pracy było przedstawienie i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z zespołem policystycznych jajników oraz opracowanie własnego modelu opieki nad nastolatką z wymienioną jednostką chorobową.Materiał i metody: Pracę napisano na podstawie analizy aktualnej, dostępnej literatury naukowej polsko- i anglojęzycznej. Model opieki opracowano na podstawie teorii pielęgniarstwa Dorothy Orem.Wyniki i wnioski: Zasadnicze problemy w zespole policystycznych jajników wynikają przede wszystkim z klinicznych objawów hiperandrogenizacji: trądzik i przetłuszczająca się skóra, hirsutyzm, otyłość lub nadwaga, nieregularne miesiączki. U nastolatek istotnym problemem jest także deficyt wiedzy na temat patofizjologii, przyczyn i odległych konsekwencji zdrowotnych zdiagnozowanego zespołu policystycznych jajników. Schorzeniu temu towarzyszą również problemy psychiczne wynikające ze zmienionego wyglądu oraz obawy najbliższych członków rodziny chorującej nastolatki o jej przyszłe zdrowie oraz prokreację.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.authorpl
Kołacz, Wioletta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Płoch, Kazimiera - 133180
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Anna - 162242
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:39:29Z
dc.date.available
2020-07-26T20:39:29Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-103950-175723
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210414
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: Polycystic ovary syndrome, adolescent girl, care model.
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: Zespół policystycznych jajników, nastolatka, model opieki.
dc.titlepl
Model opieki nad nastolatką z zespołem policystycznych jajników.
dc.title.alternativepl
A model of taking care of an adolescent girl with polycystic ovary syndrome
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Bialystok
1
Gdynia
1
Lublin
1
Zabrze
1

No access

No Thumbnail Available