Budżet środków europejskich w polskim systemie prawnym

master
dc.abstract.enThe purpose of this work is to analyse the European funds budget. It is a legal instrument which functions in the Polish financial law. The European funds budget is yearly financial plan which determines the rules of managing European funds. The paper is divided into four chapters. The aim of the first chapter is to describe basic information concerning its genesis and the legal character of this instrument. The second chapter is devoted to the scope of the European funds budget. The subject of the third chapter is the analysis of its basics elements, such as: budget deficit or surplus and also specific reserve. Whereas the fourth chapter is focused on the characteristic of proceeding matters of the European funds budget, its forms and procedures are described here in particularly. The summary of the work presents conclusions of the matters of its legal character and its relation with the State budget.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy budżetu środków europejskich. Jest on instrumentem funkcjonującym w zakresie polskiego prawa finansowego. Budżet środków europejskich jest to roczny plan finansowy, który określa zasady gospodarowania środkami europejskimi. Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale zostały opisane podstawowe informacje dotyczące genezy budżetu oraz jego charakteru prawnego. Rozdział drugi poświęcony został zakresowi budżetu środków europejskich. W rozdziale trzecim poddano analizie podstawowe elementy składowe jakim są lub mogą być: deficyt lub nadwyżka i rezerwa celowa. Natomiast rozdział czwarty skupia się na charakterystyce procesu wykonywania budżetu środków europejskich, w szczególności na procedurach oraz formach jego realizacji. W podsumowaniu przedstawione zostały wnioski dotyczące charakteru prawnego omawianego budżetu oraz jego relacji z budżetem państwowym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorJaniga, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:30:52Z
dc.date.available2020-07-24T20:30:52Z
dc.date.submitted2013-10-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-82147-95170pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191691
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe European funds budgetpl
dc.subject.plbudżet środków europejskichpl
dc.titleBudżet środków europejskich w polskim systemie prawnympl
dc.title.alternativeThe European funds budget in the Polish legal systempl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this work is to analyse the European funds budget. It is a legal instrument which functions in the Polish financial law. The European funds budget is yearly financial plan which determines the rules of managing European funds. The paper is divided into four chapters. The aim of the first chapter is to describe basic information concerning its genesis and the legal character of this instrument. The second chapter is devoted to the scope of the European funds budget. The subject of the third chapter is the analysis of its basics elements, such as: budget deficit or surplus and also specific reserve. Whereas the fourth chapter is focused on the characteristic of proceeding matters of the European funds budget, its forms and procedures are described here in particularly. The summary of the work presents conclusions of the matters of its legal character and its relation with the State budget.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie analizy budżetu środków europejskich. Jest on instrumentem funkcjonującym w zakresie polskiego prawa finansowego. Budżet środków europejskich jest to roczny plan finansowy, który określa zasady gospodarowania środkami europejskimi. Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale zostały opisane podstawowe informacje dotyczące genezy budżetu oraz jego charakteru prawnego. Rozdział drugi poświęcony został zakresowi budżetu środków europejskich. W rozdziale trzecim poddano analizie podstawowe elementy składowe jakim są lub mogą być: deficyt lub nadwyżka i rezerwa celowa. Natomiast rozdział czwarty skupia się na charakterystyce procesu wykonywania budżetu środków europejskich, w szczególności na procedurach oraz formach jego realizacji. W podsumowaniu przedstawione zostały wnioski dotyczące charakteru prawnego omawianego budżetu oraz jego relacji z budżetem państwowym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Janiga, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:30:52Z
dc.date.available
2020-07-24T20:30:52Z
dc.date.submittedpl
2013-10-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-82147-95170
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191691
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the European funds budget
dc.subject.plpl
budżet środków europejskich
dc.titlepl
Budżet środków europejskich w polskim systemie prawnym
dc.title.alternativepl
The European funds budget in the Polish legal system
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Katowice
2
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available