Mikoryza arbuskularna w ekologicznej rekultywacji odpadów poflotacyjnych

master
dc.abstract.enThe intense industrial activity, particularly mining and processing of ores of heavy metals often leads to irreversible changes in ecosystems. Waste generated during the processing of these compounds are deposited in large excavations in the area of industrial plants, creating huge size of the heap tailings. The newly constructed elements of the environment are a major threat to local vegetation, air, water and the residents themselves. Hence, it is necessary to implement the various methods of ecological rehabilitation of disaster areas. The aim of this work was investigation of the presence and influence of arbuscular mycorrhiza for the ecological rehabilitation of post-flotation tailings stored at the heap of Mining-Metallurgical Plant ZGH "Bolesław" in Bukowno near Olkusz. In this work, material and data collected during the field experiment carried in 2008–2010 were investigated and analyzed. During the experiment, sixteen blocks of plots (1 m2 each) were designed. Within each plot turf fragments from three different plant communities were scattered. In this work, mycorrhizal colonization of plants within plots, their coverage, vitality of photosynthetic apparatus, and soil moisture were analyzedAnalyzes have shown that the introduction of parts of the turf increases within one growing season growth and spread of plant species in the tailings dumps. Activity of photosynthetic apparatus is greatest in plants colonizing the control plots, as well as soil moisture in these places shows the highest level. Top colonized by the mycorrhizal fungi are the roots of plants from meadows and sites of classical reclamation and the lowest degree of mycorrhizal colonization was observed in plants growing in plots with turf from an "old" heap.pl
dc.abstract.plIntensywna działalność przemysłowa prowadzi do często nieodwracalnych zmian w ekosystemach. Odpady powstające w trakcie przetwarzania tych związków deponowane są w wielkich wyrobiskach w rejonie zakładów przemysłowych, tworząc ogromnych rozmiarów hałdy odpadów poflotacyjnych. Te nowo powstałe elementy środowiska stanowią duże zagrożenie dla lokalnej roślinności, powietrza, wód i samych mieszkańców. Stąd konieczne jest wdrażanie różnych metod ekologicznej rekultywacji zniszczonych terenów. Celem pracy było zbadanie obecności i wpływu mikoryzy arbuskularnej na ekologiczną rekultywację hałdy odpadów poflotacyjnych Zakładów Górniczo-Hutniczych ZGH „Bolesław” w Bukownie koło Olkusza.W niniejszej pracy analizowano materiały oraz dane zebrane podczas prowadzenia eksperymentu terenowego trwającego w latach 2008–2011, który założono wytyczając szesnaście bloków poletek doświadczalnych o wymiarach 1m2 każde. Na obszarze każdego poletka rozrzucono fragmenty darni pochodzące z trzech różnych zbiorowisk roślinnych. Zbadano kolonizację mikoryzową roślin występujących na poszczególnych poletkach oraz parametry związane z funkcjonowaniem pokrywy roślinnej: stopień pokrycia poletek, witalność aparatu fotosyntetycznego oraz wilgotność podłoża. Badania wykazały, że wprowadzanie fragmentów darni zwiększa w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego przyrost i rozprzestrzenianie się gatunków roślin na terenie hałdy odpadów poflotacyjnych. Aktywność aparatu fotosyntetycznego jest największa u roślin zasiedlających poletka kontrolne, jak również wilgotność podłoża w tych miejscach wykazuje największy poziom. Najlepiej skolonizowane przez grzyby mikoryzowe są korzenie roślin pochodzących z łąk i miejsc klasycznej rekultywacji, a najmniejszy stopień kolonizacji mikoryzowej odnotowano u roślin rosnących na hałdzie „starej”.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorRyszka, Przemysław - 100978 pl
dc.contributor.authorGutt, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerRożen, Anna - 131709 pl
dc.contributor.reviewerRyszka, Przemysław - 100978 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:53:42Z
dc.date.available2020-07-24T22:53:42Z
dc.date.submitted2015-10-15pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-85067-113845pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193911
dc.languagepolpl
dc.subject.enheavy metals, ecological reclamation, arbuscular mycorrhiza, vitality of photosynthetic apparatuspl
dc.subject.plmetale ciężkie; ekologiczna rekultywacja, mikoryza arbuskularna, witalność aparatu fotosyntetycznegopl
dc.titleMikoryza arbuskularna w ekologicznej rekultywacji odpadów poflotacyjnychpl
dc.title.alternativeArbuscular mycorrhiza in organic tailings waste reclamationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The intense industrial activity, particularly mining and processing of ores of heavy metals often leads to irreversible changes in ecosystems. Waste generated during the processing of these compounds are deposited in large excavations in the area of industrial plants, creating huge size of the heap tailings. The newly constructed elements of the environment are a major threat to local vegetation, air, water and the residents themselves. Hence, it is necessary to implement the various methods of ecological rehabilitation of disaster areas. The aim of this work was investigation of the presence and influence of arbuscular mycorrhiza for the ecological rehabilitation of post-flotation tailings stored at the heap of Mining-Metallurgical Plant ZGH "Bolesław" in Bukowno near Olkusz. In this work, material and data collected during the field experiment carried in 2008–2010 were investigated and analyzed. During the experiment, sixteen blocks of plots (1 m2 each) were designed. Within each plot turf fragments from three different plant communities were scattered. In this work, mycorrhizal colonization of plants within plots, their coverage, vitality of photosynthetic apparatus, and soil moisture were analyzedAnalyzes have shown that the introduction of parts of the turf increases within one growing season growth and spread of plant species in the tailings dumps. Activity of photosynthetic apparatus is greatest in plants colonizing the control plots, as well as soil moisture in these places shows the highest level. Top colonized by the mycorrhizal fungi are the roots of plants from meadows and sites of classical reclamation and the lowest degree of mycorrhizal colonization was observed in plants growing in plots with turf from an "old" heap.
dc.abstract.plpl
Intensywna działalność przemysłowa prowadzi do często nieodwracalnych zmian w ekosystemach. Odpady powstające w trakcie przetwarzania tych związków deponowane są w wielkich wyrobiskach w rejonie zakładów przemysłowych, tworząc ogromnych rozmiarów hałdy odpadów poflotacyjnych. Te nowo powstałe elementy środowiska stanowią duże zagrożenie dla lokalnej roślinności, powietrza, wód i samych mieszkańców. Stąd konieczne jest wdrażanie różnych metod ekologicznej rekultywacji zniszczonych terenów. Celem pracy było zbadanie obecności i wpływu mikoryzy arbuskularnej na ekologiczną rekultywację hałdy odpadów poflotacyjnych Zakładów Górniczo-Hutniczych ZGH „Bolesław” w Bukownie koło Olkusza.W niniejszej pracy analizowano materiały oraz dane zebrane podczas prowadzenia eksperymentu terenowego trwającego w latach 2008–2011, który założono wytyczając szesnaście bloków poletek doświadczalnych o wymiarach 1m2 każde. Na obszarze każdego poletka rozrzucono fragmenty darni pochodzące z trzech różnych zbiorowisk roślinnych. Zbadano kolonizację mikoryzową roślin występujących na poszczególnych poletkach oraz parametry związane z funkcjonowaniem pokrywy roślinnej: stopień pokrycia poletek, witalność aparatu fotosyntetycznego oraz wilgotność podłoża. Badania wykazały, że wprowadzanie fragmentów darni zwiększa w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego przyrost i rozprzestrzenianie się gatunków roślin na terenie hałdy odpadów poflotacyjnych. Aktywność aparatu fotosyntetycznego jest największa u roślin zasiedlających poletka kontrolne, jak również wilgotność podłoża w tych miejscach wykazuje największy poziom. Najlepiej skolonizowane przez grzyby mikoryzowe są korzenie roślin pochodzących z łąk i miejsc klasycznej rekultywacji, a najmniejszy stopień kolonizacji mikoryzowej odnotowano u roślin rosnących na hałdzie „starej”.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Ryszka, Przemysław - 100978
dc.contributor.authorpl
Gutt, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Rożen, Anna - 131709
dc.contributor.reviewerpl
Ryszka, Przemysław - 100978
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:53:42Z
dc.date.available
2020-07-24T22:53:42Z
dc.date.submittedpl
2015-10-15
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-85067-113845
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193911
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
heavy metals, ecological reclamation, arbuscular mycorrhiza, vitality of photosynthetic apparatus
dc.subject.plpl
metale ciężkie; ekologiczna rekultywacja, mikoryza arbuskularna, witalność aparatu fotosyntetycznego
dc.titlepl
Mikoryza arbuskularna w ekologicznej rekultywacji odpadów poflotacyjnych
dc.title.alternativepl
Arbuscular mycorrhiza in organic tailings waste reclamation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Katowice
1
Rybnik
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available