Kreacja pieniądza w Austriackiej Szkole Ekonomii

master
dc.abstract.enThis master's thesis discusses the phenomenon of the money creation, due to investigation and work of representives of the Austrian School of Economics. This thesis is divided into four parts. It begins with description of the scientific formation that has been later named the Austrian School of Economics. The following subsections describe the chronological contribution of the following thinkers, whose work has most influenced on the shape of the Austrian School of Economics. The second chapter has been devoted for the term of money, its secrets and intricacies. Here there has been described the phenomenon of what we call money, its evolution and effects of the top intervention on the money zone. The third chapter is devoted for the contemporary banking. In this part there is shown a disctinction and description of the deposit and credit banking, that admits of money creation. The third chapter is a rework of the current theory into the practical illustration, how much the common currency - Euro, as the biggest project of the contemporary Europe, has deviated from the thoughts of the Austrian masters.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska traktuje o zjawisku kreacji pieniądza, na podstawie dociekań i prac przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Praca jest podzielona na cztery części. Rozpoczyna się od opisania formacji naukowej, jakiej w toku rozwoju przylgnęła nazwa Austriackiej Szkoły Ekonomii. W kolejnych podrozdziałach opisany zostaje wkład chronologicznie następujących po sobie myślicieli, których dorobek najmocniej wpłynął na kształt Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rozdział drugi poświęcony został samemu pojęciu pieniądza, jego tajemnicom i zawiłościom. W tym miejscu opisany jest proces powstania zjawiska, jakie nazywamy pieniądzem, jego ewolucji i skutki odgórnej ingerencji w strefę monetarną. Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniu współczesnej bankowości. W tej części następuje rozróżnienie i opisane bankowości depozytowej oraz kredytowej, a także zawiłości współczesnego systemu bankowego, który dopuszcza się kreacji pieniądza. Rozdział trzeci jest przekuciem dotychczasowej teorii w praktyczne unaocznienie, jak bardzo od myśli austriackich mistrzów odbiegł największy projekt współczesnej Europy - wspólna waluta Euro.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.authorGadomski, Conradpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.reviewerBojenko-Izdebska, Ewa - 127391 pl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:59:23Z
dc.date.available2020-07-27T08:59:23Z
dc.date.submitted2017-10-24pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-116454-160321pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221733
dc.languagepolpl
dc.subject.enmoney, coin, currency, economy, thought, Austrian School of Economics, money creation, Euro, Euro zone, banking, central bank, gold standard, European Monetary System, deposit, credit, economic crisis, Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Eugen von Böhm-Bawerk, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Philipp Baguspl
dc.subject.plpieniądz, moneta, waluta, ekonomia, myśl, Austriacka Szkoła Ekonomii, kreacja pieniądza, Euro, strefa Euro, bankowość, bank centralny, standard złota, Europejski System Walutowy, depozyt, kredyt, kryzys ekonomiczny, Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Eugen von Böhm-Bawerk, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Philipp Baguspl
dc.titleKreacja pieniądza w Austriackiej Szkole Ekonomiipl
dc.title.alternativeMoney creation in the Austrian School of Economicspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis discusses the phenomenon of the money creation, due to investigation and work of representives of the Austrian School of Economics. This thesis is divided into four parts. It begins with description of the scientific formation that has been later named the Austrian School of Economics. The following subsections describe the chronological contribution of the following thinkers, whose work has most influenced on the shape of the Austrian School of Economics. The second chapter has been devoted for the term of money, its secrets and intricacies. Here there has been described the phenomenon of what we call money, its evolution and effects of the top intervention on the money zone. The third chapter is devoted for the contemporary banking. In this part there is shown a disctinction and description of the deposit and credit banking, that admits of money creation. The third chapter is a rework of the current theory into the practical illustration, how much the common currency - Euro, as the biggest project of the contemporary Europe, has deviated from the thoughts of the Austrian masters.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska traktuje o zjawisku kreacji pieniądza, na podstawie dociekań i prac przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomii. Praca jest podzielona na cztery części. Rozpoczyna się od opisania formacji naukowej, jakiej w toku rozwoju przylgnęła nazwa Austriackiej Szkoły Ekonomii. W kolejnych podrozdziałach opisany zostaje wkład chronologicznie następujących po sobie myślicieli, których dorobek najmocniej wpłynął na kształt Austriackiej Szkoły Ekonomii. Rozdział drugi poświęcony został samemu pojęciu pieniądza, jego tajemnicom i zawiłościom. W tym miejscu opisany jest proces powstania zjawiska, jakie nazywamy pieniądzem, jego ewolucji i skutki odgórnej ingerencji w strefę monetarną. Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniu współczesnej bankowości. W tej części następuje rozróżnienie i opisane bankowości depozytowej oraz kredytowej, a także zawiłości współczesnego systemu bankowego, który dopuszcza się kreacji pieniądza. Rozdział trzeci jest przekuciem dotychczasowej teorii w praktyczne unaocznienie, jak bardzo od myśli austriackich mistrzów odbiegł największy projekt współczesnej Europy - wspólna waluta Euro.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.authorpl
Gadomski, Conrad
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.reviewerpl
Bojenko-Izdebska, Ewa - 127391
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:59:23Z
dc.date.available
2020-07-27T08:59:23Z
dc.date.submittedpl
2017-10-24
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-116454-160321
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221733
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
money, coin, currency, economy, thought, Austrian School of Economics, money creation, Euro, Euro zone, banking, central bank, gold standard, European Monetary System, deposit, credit, economic crisis, Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Eugen von Böhm-Bawerk, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Philipp Bagus
dc.subject.plpl
pieniądz, moneta, waluta, ekonomia, myśl, Austriacka Szkoła Ekonomii, kreacja pieniądza, Euro, strefa Euro, bankowość, bank centralny, standard złota, Europejski System Walutowy, depozyt, kredyt, kryzys ekonomiczny, Carl Menger, Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Eugen von Böhm-Bawerk, Murray Rothbard, Jesús Huerta de Soto, Philipp Bagus
dc.titlepl
Kreacja pieniądza w Austriackiej Szkole Ekonomii
dc.title.alternativepl
Money creation in the Austrian School of Economics
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
44
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Krakow
10
Lodz
3
Wroclaw
3
Amsterdam
1
Bialystok
1
Bobrowniki Male
1
Dublin
1
Gdansk
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available