Niedostosowanie społeczne nieletnich w kontekście sytuacji rodzinnej

master
dc.abstract.enJuvenile social maladjustment lies within the area of interest of different fields as well as the rehabilitation and prevention programmes. With the growth of the number of children and adolescents affected by conduct disorders, the issue is becoming even more important. One of the etiological factors influencing the phenomenon of social maladjustment is the family. In this thesis, it has been assumed that dysfunctions within the family ecosystem in a significant way contribute to the growth of the social maladjustment among children and adolescents. In order to analyse the crucial aspects of deviant behaviour among children and adolescents in the context of family disfunctionality, two basic areas, namely, family and social maladjustment have been researched. What has been taken into account in the analysis of the family variable is the contemporary model of family, the factors determining this model as well as the factors affecting the family integrity in a negative way. The analysis of the social maladjustment variable, in turn, focused on clarifying the term of social maladjustment, pointing out the basic etiological factors and specifying the ways of supporting families facing this kind of problem. On the basis of the collected information, an attempt to relate family to the etiology of conduct disorder has been made.The theoretical research has been followed by the study of the family system of socially maladjusted adolescents residing at a youth detention centre. With the use of different research tools, the risk factors related to the family environment, which may in a substantial way contribute to deviant behaviour among young people, have been determined. Finally, on the basis of the empirical data, pedagogical proposals concerning the possibility of increasing the quality and effectiveness of prevention and intervention measures in the dysfunctional family environment have been made.pl
dc.abstract.otherNiedostosowanie społeczne nieletnich znajduje się w polu uwagi badaczy wielu dyscyplin naukowych i praktyki resocjalizacyjnej oraz prewencyjnej. Problem ten jest niezwykle aktualny ze względu na wzrost liczby dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia w zachowaniu. Wśród licznych czynników etiologicznych tego negatywnego zjawiska bardzo ważne miejsce zajmuje rodzina. W pracy przyjęto tezę, iż zaburzenia w zakresie funkcjonowania ekosystemu rodziny w znacznym stopniu warunkują rozwój niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W celu naświetlenia zasadniczych aspektów dewiacyjnych zachowań dzieci i młodzieży związanych z dysfunkcjonalnością środowiska rodzinnego, podjęto rozważania teoretyczne koncentrujące się na dwóch podstawowych obszarach: rodzinie i zjawisku niedostosowania społecznego. Rozpatrując kwestie rodziny skupiono się na jej współczesnym obrazie, czynnikach ją konstytuujących oraz zagrażających jej spójności. Zasadniczy kierunek rozważań na temat niedostosowania społecznego zmierzał do uściślenia zakresu pojęciowego tego zjawiska, wskazania podstawowych czynników etiologicznych oraz sposobów pomocy rodzinom, które dotknięte zostały problemem niedostosowania społecznego. Na tym tle podjęto próbę umiejscowienia rodziny w etiologii zaburzonego zachowania.Rozważania oparte o literaturę przedmiotu wzbogacone zostały analizą badań systemu rodzinnego młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w placówce resocjalizacyjnej. Posługując się licznymi narzędziami badawczymi udało się wskazać czynniki ryzyka środowisk rodzinnych nieletnich, które mogą stanowić istotne predykatory prowadzące młodzież do podejmowania zachowań dewiacyjnych. W oparciu o analizę materiału empirycznego wyprowadzono postulaty pedagogiczne dotyczące możliwości podniesienia jakości i skuteczności oddziaływań profilaktyczno – interwencyjnych w kontekście dysfunkcjonalnego środowiska rodzinnego.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorKromka, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerSztuka, Mariusz - 132259 pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T19:00:13Z
dc.date.available2020-07-14T19:00:13Z
dc.date.submitted2011-06-24pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-55679-46205pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170492
dc.subject.enjuvenile social maladjustment\nparental attitude\ndysfunctional familypl
dc.subject.otherniedostosowanie społeczne nieletnichpostawy rodzicielskierodzina dysfunkcjonalnapl
dc.titleNiedostosowanie społeczne nieletnich w kontekście sytuacji rodzinnejpl
dc.title.alternativeSocial maladjustment in the context of family situationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Juvenile social maladjustment lies within the area of interest of different fields as well as the rehabilitation and prevention programmes. With the growth of the number of children and adolescents affected by conduct disorders, the issue is becoming even more important. One of the etiological factors influencing the phenomenon of social maladjustment is the family. In this thesis, it has been assumed that dysfunctions within the family ecosystem in a significant way contribute to the growth of the social maladjustment among children and adolescents. In order to analyse the crucial aspects of deviant behaviour among children and adolescents in the context of family disfunctionality, two basic areas, namely, family and social maladjustment have been researched. What has been taken into account in the analysis of the family variable is the contemporary model of family, the factors determining this model as well as the factors affecting the family integrity in a negative way. The analysis of the social maladjustment variable, in turn, focused on clarifying the term of social maladjustment, pointing out the basic etiological factors and specifying the ways of supporting families facing this kind of problem. On the basis of the collected information, an attempt to relate family to the etiology of conduct disorder has been made.The theoretical research has been followed by the study of the family system of socially maladjusted adolescents residing at a youth detention centre. With the use of different research tools, the risk factors related to the family environment, which may in a substantial way contribute to deviant behaviour among young people, have been determined. Finally, on the basis of the empirical data, pedagogical proposals concerning the possibility of increasing the quality and effectiveness of prevention and intervention measures in the dysfunctional family environment have been made.
dc.abstract.otherpl
Niedostosowanie społeczne nieletnich znajduje się w polu uwagi badaczy wielu dyscyplin naukowych i praktyki resocjalizacyjnej oraz prewencyjnej. Problem ten jest niezwykle aktualny ze względu na wzrost liczby dzieci i młodzieży wykazujących zaburzenia w zachowaniu. Wśród licznych czynników etiologicznych tego negatywnego zjawiska bardzo ważne miejsce zajmuje rodzina. W pracy przyjęto tezę, iż zaburzenia w zakresie funkcjonowania ekosystemu rodziny w znacznym stopniu warunkują rozwój niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. W celu naświetlenia zasadniczych aspektów dewiacyjnych zachowań dzieci i młodzieży związanych z dysfunkcjonalnością środowiska rodzinnego, podjęto rozważania teoretyczne koncentrujące się na dwóch podstawowych obszarach: rodzinie i zjawisku niedostosowania społecznego. Rozpatrując kwestie rodziny skupiono się na jej współczesnym obrazie, czynnikach ją konstytuujących oraz zagrażających jej spójności. Zasadniczy kierunek rozważań na temat niedostosowania społecznego zmierzał do uściślenia zakresu pojęciowego tego zjawiska, wskazania podstawowych czynników etiologicznych oraz sposobów pomocy rodzinom, które dotknięte zostały problemem niedostosowania społecznego. Na tym tle podjęto próbę umiejscowienia rodziny w etiologii zaburzonego zachowania.Rozważania oparte o literaturę przedmiotu wzbogacone zostały analizą badań systemu rodzinnego młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w placówce resocjalizacyjnej. Posługując się licznymi narzędziami badawczymi udało się wskazać czynniki ryzyka środowisk rodzinnych nieletnich, które mogą stanowić istotne predykatory prowadzące młodzież do podejmowania zachowań dewiacyjnych. W oparciu o analizę materiału empirycznego wyprowadzono postulaty pedagogiczne dotyczące możliwości podniesienia jakości i skuteczności oddziaływań profilaktyczno – interwencyjnych w kontekście dysfunkcjonalnego środowiska rodzinnego.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Kromka, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Sztuka, Mariusz - 132259
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.date.accessioned
2020-07-14T19:00:13Z
dc.date.available
2020-07-14T19:00:13Z
dc.date.submittedpl
2011-06-24
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-55679-46205
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170492
dc.subject.enpl
juvenile social maladjustment\nparental attitude\ndysfunctional family
dc.subject.otherpl
niedostosowanie społeczne nieletnichpostawy rodzicielskierodzina dysfunkcjonalna
dc.titlepl
Niedostosowanie społeczne nieletnich w kontekście sytuacji rodzinnej
dc.title.alternativepl
Social maladjustment in the context of family situation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
97
Views per month
Views per city
Warsaw
21
Poznan
11
Krakow
7
Wroclaw
5
Stargard
4
Maly Bukowiec
2
Mielec
2
Olsztyn
2
Starachowice
2
Szczucin
2

No access

No Thumbnail Available