Instytucja zachowku a zasada swobody testowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych, konstytucyjnych oraz prawnoporównawczych

master
dc.abstract.enThis thesis concerns the institution of legitime. Author's aim is to present relation between this legal entity and one of the elementary rule of succession law: freedom of testation. In the first chapter author presents historical background of freedom of testation both in Common and Polish law. These considerations will include the discussion on choosing the proper system. Polish Constitutional Court ruling issued on 25th June 2013 (signature: P 56/11), in which Court ascertained compatibility of legitime with Polish Constitution, is also presented. The third chapter refers to comparative aspects of this institution, in particular: system of reserve, legitime, maintenance system and mixed systems. In the last chapter author focuses only on Polish regulations, specifically on these which refer to the circle of persons entitled to legitime, application of Article 5 of Polish Civil Code and the limitation of legitim claim. In this paper, author aims to present that legal solutions from different legal systems might be applicable in Poland, especially these which are more prone to respect the last will of the testator. The system of maintenance which is in force in common law system can be presented as an example.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska dotyczy instytucji zachowku. Autor stara się przedstawić relację między tą figurą prawną a jedną z podstawowych zasad prawa spadkowego: swobodą testowania. Nie ulega wątpliwości, że zachowek nie pozwala w pełni na uwzględnianie woli spadkodawcy po jego śmierci. W pierwszym rozdziale ukazane zostaje tło historyczne swobody testowania zarówno w prawie powszechnym jak i polskim. W rozważaniach nad rodzimym porządkiem prawnym w tej materii szczególne miejsce zajmuje dyskusja nad wyborem właściwej formy ochrony najbliższych, która w zasadzie toczy się do dzisiaj. Kolejny rozdział pracy poszukuje zakorzenienia zachowku w Konstytucji oraz uzasadnień dla funkcjonowania tej instytucji. Zaprezentowane zostaje również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2013 r. (sygn. P 56/11), w którym stwierdzono zgodność zachowku z Ustawą Zasadniczą. Trzeci rozdział niniejszej pracy dotyczy aspektów prawnoporównawczych omawianej instytucji, w szczególności zaś systemów rezerwy, zachowku, alimentacyjnych oraz systemów mieszanych. W ostatnim rozdziale autor skupia się już tylko na polskiej regulacji, ograniczając się jednak do wybranych przez siebie zagadnień, dotyczących głównie kręgu osób uprawnionych do zachowku, możliwości zastosowania art. 5 k.c. w relacji między uprawnionym a zobowiązanym do zachowku oraz przedawnienia roszczenia o zachowek. W niniejszej pracy autor stara się pokazać, że nie jest wykluczone zastosowanie w polskim systemie prawnym rozwiązań funkcjonujących w obcych ustawodawstwach, które pozwalają na większe poszanowanie woli spadkodawcy. Przykładem takiego rozwiązania jest występujący w prawie common law system alimentacyjny.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.contributor.authorMłynarska, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBlajer, Paweł - 127352 pl
dc.contributor.reviewerKremer, Elżbieta - 129459 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:45:34Z
dc.date.available2020-07-26T13:45:34Z
dc.date.submitted2015-07-02pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-96754-129654pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204201
dc.languagepolpl
dc.subject.enlegitime, freedom of testation, inheritance law, system of maintenance, constitutionality, reservepl
dc.subject.plzachowek, swoboda testowania, prawo spadkowe, system alimentacyjny, konstytucyjność, rezerwapl
dc.titleInstytucja zachowku a zasada swobody testowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych, konstytucyjnych oraz prawnoporównawczychpl
dc.title.alternativeThe institution of legitime and the freedom of testation with particular consideration of historical, constitutional and law-comparative aspectspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis concerns the institution of legitime. Author's aim is to present relation between this legal entity and one of the elementary rule of succession law: freedom of testation. In the first chapter author presents historical background of freedom of testation both in Common and Polish law. These considerations will include the discussion on choosing the proper system. Polish Constitutional Court ruling issued on 25th June 2013 (signature: P 56/11), in which Court ascertained compatibility of legitime with Polish Constitution, is also presented. The third chapter refers to comparative aspects of this institution, in particular: system of reserve, legitime, maintenance system and mixed systems. In the last chapter author focuses only on Polish regulations, specifically on these which refer to the circle of persons entitled to legitime, application of Article 5 of Polish Civil Code and the limitation of legitim claim. In this paper, author aims to present that legal solutions from different legal systems might be applicable in Poland, especially these which are more prone to respect the last will of the testator. The system of maintenance which is in force in common law system can be presented as an example.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska dotyczy instytucji zachowku. Autor stara się przedstawić relację między tą figurą prawną a jedną z podstawowych zasad prawa spadkowego: swobodą testowania. Nie ulega wątpliwości, że zachowek nie pozwala w pełni na uwzględnianie woli spadkodawcy po jego śmierci. W pierwszym rozdziale ukazane zostaje tło historyczne swobody testowania zarówno w prawie powszechnym jak i polskim. W rozważaniach nad rodzimym porządkiem prawnym w tej materii szczególne miejsce zajmuje dyskusja nad wyborem właściwej formy ochrony najbliższych, która w zasadzie toczy się do dzisiaj. Kolejny rozdział pracy poszukuje zakorzenienia zachowku w Konstytucji oraz uzasadnień dla funkcjonowania tej instytucji. Zaprezentowane zostaje również orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 25 lipca 2013 r. (sygn. P 56/11), w którym stwierdzono zgodność zachowku z Ustawą Zasadniczą. Trzeci rozdział niniejszej pracy dotyczy aspektów prawnoporównawczych omawianej instytucji, w szczególności zaś systemów rezerwy, zachowku, alimentacyjnych oraz systemów mieszanych. W ostatnim rozdziale autor skupia się już tylko na polskiej regulacji, ograniczając się jednak do wybranych przez siebie zagadnień, dotyczących głównie kręgu osób uprawnionych do zachowku, możliwości zastosowania art. 5 k.c. w relacji między uprawnionym a zobowiązanym do zachowku oraz przedawnienia roszczenia o zachowek. W niniejszej pracy autor stara się pokazać, że nie jest wykluczone zastosowanie w polskim systemie prawnym rozwiązań funkcjonujących w obcych ustawodawstwach, które pozwalają na większe poszanowanie woli spadkodawcy. Przykładem takiego rozwiązania jest występujący w prawie common law system alimentacyjny.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.contributor.authorpl
Młynarska, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Blajer, Paweł - 127352
dc.contributor.reviewerpl
Kremer, Elżbieta - 129459
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:45:34Z
dc.date.available
2020-07-26T13:45:34Z
dc.date.submittedpl
2015-07-02
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-96754-129654
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204201
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
legitime, freedom of testation, inheritance law, system of maintenance, constitutionality, reserve
dc.subject.plpl
zachowek, swoboda testowania, prawo spadkowe, system alimentacyjny, konstytucyjność, rezerwa
dc.titlepl
Instytucja zachowku a zasada swobody testowania ze szczególnym uwzględnieniem aspektów historycznych, konstytucyjnych oraz prawnoporównawczych
dc.title.alternativepl
The institution of legitime and the freedom of testation with particular consideration of historical, constitutional and law-comparative aspects
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Chandler
1
Dublin
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Glogow Malopolski
1
Lubin
1

No access

No Thumbnail Available