Zrównoważony rozwój a zanieczyszczenie środowiska w Chinach.

licenciate
dc.abstract.enRapid economic development since the 80s of the twentieth century combined with the lack of attention of the environment has become a major cause of heavy environmental pollution in China. Because of this growing problem China decided to include into their plans the idea of sustainable development. According to it, China apart from ecoomic growth will also focus on improving the environmental protection and caring for the socjety.This thesis concentrates on the presentation of the concept of sustainable development and evolution of it. It also focuses on the state of the Chinese environment and its problems. It also tries to show how China sees the concept of sustainable development. The paper presents Chinese pursuit to achieve the objectives of sustainable development - especially concentrates on environmental issues.pl
dc.abstract.plSzybki rozwój gospodarczy od lat 80. XX wieku przy jednoczesnym braku dbałości o przyrodę stał się głównym powodem pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w Chinach. W związku z narastającym problemem jakim jest zanieczyszczenie środowiska Chiny zdecydowały się na wprowadzanie do swoich planów idei zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nią Chiny poza wzrostem gospodarczym skoncentrują się także na poprawie stanu środowiska oraz dbaniu o dobro społeczeństwa. Niniejsza praca skupia się na przedstawieniu pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz jego ewolucji. Porusza również temat stanu chińskiego środowiska oraz jego problemów. Zwraca również uwagę na to, jak Chiny postrzegają pojęcie zrównoważonego rozwoju. Praca przedstawia działania Chin w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem kwestii środowiskowych. Próbuje też określić, w jakim stopniu są one realizowane.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.contributor.authorNawrocka, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerTrojnar, Ewa - 173764 pl
dc.contributor.reviewerGacek, Łukasz - 161435 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:31:26Z
dc.date.available2020-07-26T11:31:26Z
dc.date.submitted2015-07-03pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-94527-162252pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202112
dc.languagepolpl
dc.subject.ensustainable development, China, environmental protection, Chinese economy, environment, environmental pollutionpl
dc.subject.plzrównoważony rozwój, Chiny, ochrona środowiska, urbanizacja, gospodarka Chin, środowisko naturalne, zanieczyszczenie środowiskapl
dc.titleZrównoważony rozwój a zanieczyszczenie środowiska w Chinach.pl
dc.title.alternativeSustainable development and environmental pollution in China.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Rapid economic development since the 80s of the twentieth century combined with the lack of attention of the environment has become a major cause of heavy environmental pollution in China. Because of this growing problem China decided to include into their plans the idea of sustainable development. According to it, China apart from ecoomic growth will also focus on improving the environmental protection and caring for the socjety.This thesis concentrates on the presentation of the concept of sustainable development and evolution of it. It also focuses on the state of the Chinese environment and its problems. It also tries to show how China sees the concept of sustainable development. The paper presents Chinese pursuit to achieve the objectives of sustainable development - especially concentrates on environmental issues.
dc.abstract.plpl
Szybki rozwój gospodarczy od lat 80. XX wieku przy jednoczesnym braku dbałości o przyrodę stał się głównym powodem pogorszenia się stanu środowiska naturalnego w Chinach. W związku z narastającym problemem jakim jest zanieczyszczenie środowiska Chiny zdecydowały się na wprowadzanie do swoich planów idei zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z nią Chiny poza wzrostem gospodarczym skoncentrują się także na poprawie stanu środowiska oraz dbaniu o dobro społeczeństwa. Niniejsza praca skupia się na przedstawieniu pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz jego ewolucji. Porusza również temat stanu chińskiego środowiska oraz jego problemów. Zwraca również uwagę na to, jak Chiny postrzegają pojęcie zrównoważonego rozwoju. Praca przedstawia działania Chin w zakresie realizacji założeń zrównoważonego rozwoju z uwzględnieniem kwestii środowiskowych. Próbuje też określić, w jakim stopniu są one realizowane.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.contributor.authorpl
Nawrocka, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Trojnar, Ewa - 173764
dc.contributor.reviewerpl
Gacek, Łukasz - 161435
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:31:26Z
dc.date.available
2020-07-26T11:31:26Z
dc.date.submittedpl
2015-07-03
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-94527-162252
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/202112
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
sustainable development, China, environmental protection, Chinese economy, environment, environmental pollution
dc.subject.plpl
zrównoważony rozwój, Chiny, ochrona środowiska, urbanizacja, gospodarka Chin, środowisko naturalne, zanieczyszczenie środowiska
dc.titlepl
Zrównoważony rozwój a zanieczyszczenie środowiska w Chinach.
dc.title.alternativepl
Sustainable development and environmental pollution in China.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Lodz
1
Poznan
1
Sosnowiec
1
Wałbrzych
1
Łomża
1

No access

No Thumbnail Available