Model opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy leczonym chirurgicznie według protokołu ERAS

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Rectal carcinoma is becoming more and more frequent disease. According to data of National Register of Tumours, in 2013, the number of men suffering from this disease exceeded 3,5 thousand, and in women - 2,3 thousand, including nearly 2 thousand deaths in men and 1,4 thousand in women. Diet is regarded as the main cause of carcinogenesis and the most characteristic symptoms include bleeding during defecation and bloody stool. Surgical procedure is the best treatment method. In 2001, ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) was developed in London – a protocol of comprehensive postoperative care to improve treatment results. Its main goal is to reduce metabolic stress in a form of surgical procedure caused by injury. The physicians developed general rules for small intestine surgery allowing to shorten time of hospitalization and reduce the number of complications.Goal of the thesis: The goal of this thesis was to develop a model of care of the patients suffering from rectal carcinoma, qualified for front rectal resection in accordance with ERAS. This model will help medical staff to look after patients and will improve the quality of care of the patients suffering from rectal carcinoma.Methods: A method of analysis of documentation and classic technique were applied in this thesis. The research tools were scientific articles, texts and figures.Results and conclusions: 17 nursing diagnoses were studied, including 4 within the scope of preoperative care and 13 within the scope of postoperative care. Nursing interventions and expected results were also presented.pl
dc.abstract.plWstęp: Rak odbytnicy jest chorobą coraz częściej występującą. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2013 r. liczba mężczyzn z tym schorzeniem przekroczyła 3,5 tys., a kobiet - 2,3 tys., z czego odnotowano prawie 2 tys. zgonów u mężczyzn i 1,4 tys. u kobiet. Do głównych przyczyn powstania raka zalicza się dietę, a najbardziej charakterystycznymi objawami są krwawienie podczas oddawania stolca oraz podbarwiony krwią stolec. Obecnie najlepszą metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny. W 2001 r. w Londynie został opracowany protokół ERAS (ang. Enhanced Recovery After Surgery) - protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia. Głównym jego celem jest działanie na rzecz zmniejszenia stresu metabolicznego w postaci zabiegu operacyjnego wywołanego urazem. Lekarze opracowali zasady ogólne dla chirurgii jelita grubego, które tylko gdy są łącznie zastosowane, umożliwiają skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszają liczbę powikłań.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy kwalifikowanym do zabiegu przedniej resekcji odbytnicy zgodnie z protokołem ERAS. Model ten będzie pomocny personelowi medycznemu w opiece nad chorym oraz będzie służył podniesieniu jakości opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy.Metody: Wykorzystano metodę analizy dokumentacji - analiza piśmiennictwa. Zastosowano technikę klasyczną, a narzędziami były artykuły naukowe, teksty naukowe, ryciny.Wyniki i wnioski: Opracowano 17 diagnoz pielęgniarskich, w tym 4 z zakresu opieki przedoperacyjnej i 13 z zakresu opieki pooperacyjnej. Są one aktualne, postawiono adekwatne do nich cele, zaprezentowano odpowiadające im interwencje pielęgniarskie oraz umieszczono oczekiwane wyniki.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorMirochna, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T05:15:17Z
dc.date.available2020-07-27T05:15:17Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-112798-197572pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218323
dc.languagepolpl
dc.subject.enrectal carcinoma, ERAS, model of carepl
dc.subject.plrak odbytnicy, protokół ERAS, model opiekipl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy leczonym chirurgicznie według protokołu ERASpl
dc.title.alternativeA model of care of the patient suffering from rectal carcinoma treated surgically in accordance with ERASpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Rectal carcinoma is becoming more and more frequent disease. According to data of National Register of Tumours, in 2013, the number of men suffering from this disease exceeded 3,5 thousand, and in women - 2,3 thousand, including nearly 2 thousand deaths in men and 1,4 thousand in women. Diet is regarded as the main cause of carcinogenesis and the most characteristic symptoms include bleeding during defecation and bloody stool. Surgical procedure is the best treatment method. In 2001, ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) was developed in London – a protocol of comprehensive postoperative care to improve treatment results. Its main goal is to reduce metabolic stress in a form of surgical procedure caused by injury. The physicians developed general rules for small intestine surgery allowing to shorten time of hospitalization and reduce the number of complications.Goal of the thesis: The goal of this thesis was to develop a model of care of the patients suffering from rectal carcinoma, qualified for front rectal resection in accordance with ERAS. This model will help medical staff to look after patients and will improve the quality of care of the patients suffering from rectal carcinoma.Methods: A method of analysis of documentation and classic technique were applied in this thesis. The research tools were scientific articles, texts and figures.Results and conclusions: 17 nursing diagnoses were studied, including 4 within the scope of preoperative care and 13 within the scope of postoperative care. Nursing interventions and expected results were also presented.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Rak odbytnicy jest chorobą coraz częściej występującą. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów w 2013 r. liczba mężczyzn z tym schorzeniem przekroczyła 3,5 tys., a kobiet - 2,3 tys., z czego odnotowano prawie 2 tys. zgonów u mężczyzn i 1,4 tys. u kobiet. Do głównych przyczyn powstania raka zalicza się dietę, a najbardziej charakterystycznymi objawami są krwawienie podczas oddawania stolca oraz podbarwiony krwią stolec. Obecnie najlepszą metodą leczenia jest zabieg chirurgiczny. W 2001 r. w Londynie został opracowany protokół ERAS (ang. Enhanced Recovery After Surgery) - protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia. Głównym jego celem jest działanie na rzecz zmniejszenia stresu metabolicznego w postaci zabiegu operacyjnego wywołanego urazem. Lekarze opracowali zasady ogólne dla chirurgii jelita grubego, które tylko gdy są łącznie zastosowane, umożliwiają skrócenie czasu hospitalizacji i zmniejszają liczbę powikłań.Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy kwalifikowanym do zabiegu przedniej resekcji odbytnicy zgodnie z protokołem ERAS. Model ten będzie pomocny personelowi medycznemu w opiece nad chorym oraz będzie służył podniesieniu jakości opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy.Metody: Wykorzystano metodę analizy dokumentacji - analiza piśmiennictwa. Zastosowano technikę klasyczną, a narzędziami były artykuły naukowe, teksty naukowe, ryciny.Wyniki i wnioski: Opracowano 17 diagnoz pielęgniarskich, w tym 4 z zakresu opieki przedoperacyjnej i 13 z zakresu opieki pooperacyjnej. Są one aktualne, postawiono adekwatne do nich cele, zaprezentowano odpowiadające im interwencje pielęgniarskie oraz umieszczono oczekiwane wyniki.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Mirochna, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-27T05:15:17Z
dc.date.available
2020-07-27T05:15:17Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-112798-197572
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218323
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rectal carcinoma, ERAS, model of care
dc.subject.plpl
rak odbytnicy, protokół ERAS, model opieki
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z rakiem odbytnicy leczonym chirurgicznie według protokołu ERAS
dc.title.alternativepl
A model of care of the patient suffering from rectal carcinoma treated surgically in accordance with ERAS
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
40
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krapkowice
4
Krakow
3
Dublin
2
Gdansk
2
Lublin
2
Poznan
2
Rybnik
2
Wadowice
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available