Kształtowanie kultury organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

master
dc.abstract.enThe main aim of this master’s thesis is to identify an organizational culture in The Communal and Municipal Office in Czerwionka-Leszczyny, draw up a profile of this culture and to present the recommended directions of changes in the organizational culture. The work presents the essence, function and significance of organizational culture. Special attention is devoted to model of competing values of K. S. Cameron and R. E. Quinn, which was chosen to identify organizational culture in this case. The author also describes characteristics of observed local government unit. Survey was carried out using a questionnaire OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), based on the mentioned above model of competing values. The analysis of the conducted survey enabled the preparation of culture profile. The results show that currently hierarchy culture strongly dominates and there are a large discrepancies between current and desired state in the organization. In addition results confirmed that the profile of culture is consistent in most of the reviewed areas of the organization’s functioning.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest identyfikacja kultury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, sporządzenie profilu tejże kultury i określenie jaki kierunek zmian jest najwłaściwszy. W pracy opisano istotę, funkcje oraz znaczenie kultury organizacyjnej we współczesnych organizacjach. Szczególną uwagę poświęcono modelowi wartości konkurujących K. S. Camerona i R. E. Quinna, który został wybrany do oceny kultury organizacyjnej w niniejszej pracy. Dokonano również charakterystyki badanego obiektu. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza OCAI, który został oparty na wspomnianym wcześniej modelu wartości konkurujących. Analiza przeprowadzonych badań umożliwiła sporządzenie obecnego profilu kultury w badanej organizacji. Zgodnie z wynikami badań kultura hierarchii obecnie silnie dominuje oraz istnieją duże rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a pożądanym w organizacji. Dodatkowo badania potwierdziły, że profil kultury jest zgodny w większości z badanych obszarów funkcjonowania organizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMaciąg, Justynapl
dc.contributor.authorGałązka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPrawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389 pl
dc.contributor.reviewerMaciąg, Justynapl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:12:43Z
dc.date.available2020-07-28T06:12:43Z
dc.date.submitted2020-06-25pl
dc.fieldofstudypolityka społecznapl
dc.fieldofstudyzarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimipl
dc.identifier.apddiploma-140691-264237pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240761
dc.languagepolpl
dc.subject.enORGANIZATIONAL CULTURE – MODEL OF COMPETING VALUES – LOCAL GOVERNMENT UNITSpl
dc.subject.plKULTURA ORGANIZACYJNA – MODEL WARTOŚCI KONKURUJĄCYCH – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)pl
dc.titleKształtowanie kultury organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczynypl
dc.title.alternativeShaping the organizational culture of the local government unit on the example of Communal and Municipal Office in Czerwionka-Leszczynypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this master’s thesis is to identify an organizational culture in The Communal and Municipal Office in Czerwionka-Leszczyny, draw up a profile of this culture and to present the recommended directions of changes in the organizational culture. The work presents the essence, function and significance of organizational culture. Special attention is devoted to model of competing values of K. S. Cameron and R. E. Quinn, which was chosen to identify organizational culture in this case. The author also describes characteristics of observed local government unit. Survey was carried out using a questionnaire OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument), based on the mentioned above model of competing values. The analysis of the conducted survey enabled the preparation of culture profile. The results show that currently hierarchy culture strongly dominates and there are a large discrepancies between current and desired state in the organization. In addition results confirmed that the profile of culture is consistent in most of the reviewed areas of the organization’s functioning.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest identyfikacja kultury organizacyjnej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, sporządzenie profilu tejże kultury i określenie jaki kierunek zmian jest najwłaściwszy. W pracy opisano istotę, funkcje oraz znaczenie kultury organizacyjnej we współczesnych organizacjach. Szczególną uwagę poświęcono modelowi wartości konkurujących K. S. Camerona i R. E. Quinna, który został wybrany do oceny kultury organizacyjnej w niniejszej pracy. Dokonano również charakterystyki badanego obiektu. Badania przeprowadzono za pomocą kwestionariusza OCAI, który został oparty na wspomnianym wcześniej modelu wartości konkurujących. Analiza przeprowadzonych badań umożliwiła sporządzenie obecnego profilu kultury w badanej organizacji. Zgodnie z wynikami badań kultura hierarchii obecnie silnie dominuje oraz istnieją duże rozbieżności pomiędzy stanem obecnym a pożądanym w organizacji. Dodatkowo badania potwierdziły, że profil kultury jest zgodny w większości z badanych obszarów funkcjonowania organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Maciąg, Justyna
dc.contributor.authorpl
Gałązka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Prawelska-Skrzypek, Grażyna - 186389
dc.contributor.reviewerpl
Maciąg, Justyna
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:12:43Z
dc.date.available
2020-07-28T06:12:43Z
dc.date.submittedpl
2020-06-25
dc.fieldofstudypl
polityka społeczna
dc.fieldofstudypl
zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi
dc.identifier.apdpl
diploma-140691-264237
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240761
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ORGANIZATIONAL CULTURE – MODEL OF COMPETING VALUES – LOCAL GOVERNMENT UNITS
dc.subject.plpl
KULTURA ORGANIZACYJNA – MODEL WARTOŚCI KONKURUJĄCYCH – JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (JST)
dc.titlepl
Kształtowanie kultury organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dc.title.alternativepl
Shaping the organizational culture of the local government unit on the example of Communal and Municipal Office in Czerwionka-Leszczyny
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Warsaw
10
Katowice
4
Lodz
4
Słupsk
4
Dublin
3
Krakow
3
Södertälje
3
Wroclaw
3
Grudziądz
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available