Narodziny i funkcjonowanie mitu politycznego Edwarda Gierka w Polsce po 1989 roku

master
dc.abstract.enFor many years political myth of Edward Gierek Has been influencing polish society. Though it has been almost 20 years since the communism was overthrown, significant part of polish society assesses governance of Edward Gierek and the achievements of 70. exceptionally good. This thesis are an attempt to analyze and explain this phenomenon. In the first chapter, I focused on the analysis phenomenon of the nostalgia for People’s Republic of Poland, what became a starting point for creating the legend of Edward Gierek as a good host, a builder of Poland and a communist who is a patriot. In the following part of this publication, I tried to describe the Gierek’s biography and the most important events from the time of his regime. The third chapter describes the social aspects of the functioning of the Gierek’s myth and tries to document the most significant initiatives which aim to commemorate the character of the First Secretary in the public space. In the last part of the work I was focusing on the presentation of the political attempts to use the character of Edward Gierek. In this chapter I also presents the main arguments of the Gierek’s critics.pl
dc.abstract.plMit polityczny Edwarda Gierka od wielu lat wpływa na polskie społeczeństwo. Mimo upływu ponad 20 lat od obalenia komunizmu, znaczna część polskiego społeczeństwa wyjątkowo dobrze ocenia rządy Edwarda Gierka oraz dorobek lat 70. Niniejsza praca jest próbą wyjaśnienia oraz analizy tego zjawiska.W pierwszym rozdziale mojej pracy skupiłam się na analizie zjawiska nostalgii za Polską Ludową, które stało się punktem wyjścia dla powstania legendy Edwarda Gierka, jako dobrego gospodarza, budowniczego Polski i komunisty-patrioty. W dalszej części moich rozważań starałam się pokrótce przybliżyć jego biografię oraz najważniejsze wydarzenia związane z okresem jego rządów. Z kolei rozdział trzeci poświęcony jest społecznym aspektom funkcjonowania gierkowskiego mitu oraz próbie dokumentacji najważniejszych inicjatyw, mających na celu upamiętnienie postaci pierwszego sekretarza w przestrzeni publicznej. Czwarta i ostatnia część mojej pracy skupia się na zaprezentowaniu politycznych prób wykorzystania postaci Edwarda Gierka. W tym rozdziale przedstawiłam również główne argumenty jakimi posługują się krytycy jego osoby.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorDudek, Antoni - 127797 pl
dc.contributor.authorCisowska, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.contributor.reviewerDudek, Antoni - 127797 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:42:05Z
dc.date.available2020-07-24T20:42:05Z
dc.date.submitted2013-10-15pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo politycznepl
dc.identifier.apddiploma-82335-96849pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191863
dc.languagepolpl
dc.subject.enEdward Gierek, People's Republic of Poland, political myth, Polish United Workers' Party, communismpl
dc.subject.plEdward Gierek, Polska Rzeczpospolita Ludowa, mit polityczny, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komunizmpl
dc.titleNarodziny i funkcjonowanie mitu politycznego Edwarda Gierka w Polsce po 1989 rokupl
dc.title.alternativeThe birth and functioning of Edward Gierek's political myth in Poland after 1989pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
For many years political myth of Edward Gierek Has been influencing polish society. Though it has been almost 20 years since the communism was overthrown, significant part of polish society assesses governance of Edward Gierek and the achievements of 70. exceptionally good. This thesis are an attempt to analyze and explain this phenomenon. In the first chapter, I focused on the analysis phenomenon of the nostalgia for People’s Republic of Poland, what became a starting point for creating the legend of Edward Gierek as a good host, a builder of Poland and a communist who is a patriot. In the following part of this publication, I tried to describe the Gierek’s biography and the most important events from the time of his regime. The third chapter describes the social aspects of the functioning of the Gierek’s myth and tries to document the most significant initiatives which aim to commemorate the character of the First Secretary in the public space. In the last part of the work I was focusing on the presentation of the political attempts to use the character of Edward Gierek. In this chapter I also presents the main arguments of the Gierek’s critics.
dc.abstract.plpl
Mit polityczny Edwarda Gierka od wielu lat wpływa na polskie społeczeństwo. Mimo upływu ponad 20 lat od obalenia komunizmu, znaczna część polskiego społeczeństwa wyjątkowo dobrze ocenia rządy Edwarda Gierka oraz dorobek lat 70. Niniejsza praca jest próbą wyjaśnienia oraz analizy tego zjawiska.W pierwszym rozdziale mojej pracy skupiłam się na analizie zjawiska nostalgii za Polską Ludową, które stało się punktem wyjścia dla powstania legendy Edwarda Gierka, jako dobrego gospodarza, budowniczego Polski i komunisty-patrioty. W dalszej części moich rozważań starałam się pokrótce przybliżyć jego biografię oraz najważniejsze wydarzenia związane z okresem jego rządów. Z kolei rozdział trzeci poświęcony jest społecznym aspektom funkcjonowania gierkowskiego mitu oraz próbie dokumentacji najważniejszych inicjatyw, mających na celu upamiętnienie postaci pierwszego sekretarza w przestrzeni publicznej. Czwarta i ostatnia część mojej pracy skupia się na zaprezentowaniu politycznych prób wykorzystania postaci Edwarda Gierka. W tym rozdziale przedstawiłam również główne argumenty jakimi posługują się krytycy jego osoby.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Dudek, Antoni - 127797
dc.contributor.authorpl
Cisowska, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.contributor.reviewerpl
Dudek, Antoni - 127797
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:42:05Z
dc.date.available
2020-07-24T20:42:05Z
dc.date.submittedpl
2013-10-15
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo polityczne
dc.identifier.apdpl
diploma-82335-96849
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191863
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Edward Gierek, People's Republic of Poland, political myth, Polish United Workers' Party, communism
dc.subject.plpl
Edward Gierek, Polska Rzeczpospolita Ludowa, mit polityczny, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, komunizm
dc.titlepl
Narodziny i funkcjonowanie mitu politycznego Edwarda Gierka w Polsce po 1989 roku
dc.title.alternativepl
The birth and functioning of Edward Gierek's political myth in Poland after 1989
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Bielsko-Biala
2
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available