Rachunkowość jako narzędzie prezentujące działalność fundacji

licenciate
dc.abstract.enThis work is dedicated to accounting as a tool for presenting the activities of the foundation. The aim of the work is the analysis of accounting tools in foundations, in particular the principles of creating financial reports and their use to describe the activities of selected entities. During writing this thesis, author mainly benefited from two publications of accounting in foundation: Wioletta Dworowska „Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego” and Andrzej Andrzej Michalik „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowej”. This choice is justified by the limited literature referring to the subject. Thesis presents the principles of creation and functioning of foundations and accounting, as well as the process for the preparation of financial statements for various types of foundation activities, and an analysis of financial statements of selected foundations of a different type of activity.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona jest tematyce rachunkowości jako narzędzia prezentującego działalność fundacji. Celem pracy, jest analiza narzędzi rachunkowości fundacjach, a w szczególności zasad tworzenia sprawozdań finansowych i ich wykorzystanie do opisu działalności wybranych podmiotów. Przy opracowaniu pracy korzystano głównie z dwóch publikacji dotyczących rachunkowości w fundacji: Wioletta Dworowska „Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego” oraz Andrzej Michalik „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowej”. Wybór ten jest uzasadniony ograniczoną literaturą w tym temacie. Praca przedstawia zasady tworzenia i funkcjonowania fundacji oraz rachunkowości, a także sposób przygotowywania sprawozdań finansowych dla różnego typu działalności fundacji, oraz analizę sprawozdań finansowych wybranych fundacji o odmiennym typie działalności.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.contributor.authorKonopka, Sarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPeter-Bombik, Katarzyna - 131339 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T12:50:28Z
dc.date.available2020-07-26T12:50:28Z
dc.date.submitted2015-06-23pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-95832-164704pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203346
dc.languagepolpl
dc.subject.enFOUNDATION, ACCOUNTING, FINANCIAL REPORTING, BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNTpl
dc.subject.plFUNDACJA, RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRATpl
dc.titleRachunkowość jako narzędzie prezentujące działalność fundacjipl
dc.title.alternativeAccounting as a tool for presenting the Foundation's activitiespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is dedicated to accounting as a tool for presenting the activities of the foundation. The aim of the work is the analysis of accounting tools in foundations, in particular the principles of creating financial reports and their use to describe the activities of selected entities. During writing this thesis, author mainly benefited from two publications of accounting in foundation: Wioletta Dworowska „Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego” and Andrzej Andrzej Michalik „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowej”. This choice is justified by the limited literature referring to the subject. Thesis presents the principles of creation and functioning of foundations and accounting, as well as the process for the preparation of financial statements for various types of foundation activities, and an analysis of financial statements of selected foundations of a different type of activity.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona jest tematyce rachunkowości jako narzędzia prezentującego działalność fundacji. Celem pracy, jest analiza narzędzi rachunkowości fundacjach, a w szczególności zasad tworzenia sprawozdań finansowych i ich wykorzystanie do opisu działalności wybranych podmiotów. Przy opracowaniu pracy korzystano głównie z dwóch publikacji dotyczących rachunkowości w fundacji: Wioletta Dworowska „Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego” oraz Andrzej Michalik „Rachunkowość i podatki organizacji pozarządowej”. Wybór ten jest uzasadniony ograniczoną literaturą w tym temacie. Praca przedstawia zasady tworzenia i funkcjonowania fundacji oraz rachunkowości, a także sposób przygotowywania sprawozdań finansowych dla różnego typu działalności fundacji, oraz analizę sprawozdań finansowych wybranych fundacji o odmiennym typie działalności.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.contributor.authorpl
Konopka, Sara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Peter-Bombik, Katarzyna - 131339
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.date.accessioned
2020-07-26T12:50:28Z
dc.date.available
2020-07-26T12:50:28Z
dc.date.submittedpl
2015-06-23
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-95832-164704
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203346
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
FOUNDATION, ACCOUNTING, FINANCIAL REPORTING, BALANCE SHEET, PROFIT AND LOSS ACCOUNT
dc.subject.plpl
FUNDACJA, RACHUNKOWOŚĆ, SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA, BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
dc.titlepl
Rachunkowość jako narzędzie prezentujące działalność fundacji
dc.title.alternativepl
Accounting as a tool for presenting the Foundation's activities
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
57
Views per month
Views per city
Wroclaw
11
Lublin
5
Gmina Przywidz
4
Poznan
4
Warsaw
4
Widuchowa
3
Wolow
3
Gdansk
2
Wieluń
2
Bledow
1

No access

No Thumbnail Available