Wpływ natywnych i modyfikowanych podłoży grafenowych na wzrost i indukcję procesu chondrogenezy ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej in vitro.

licenciate
dc.abstract.enStem cells have ability to differentiate into other types of tissues. This thesis concerned multipotent human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. They are characterized by immunomodulatory properties, high ability to proliferate and differentiate into cells tissue specialized e.g. bone or cartilage tissue cells. The properties of mesenchymal stem cells, determine their widespread use in regenerative medicine, for example in the treatment of skeletal-skeletal injuries. In order to increase the effectiveness of cellular therapies, biomaterials such as graphene are used. The aim of this study was to investigate the influence of substrates based on graphene oxide on morphology, viability, proliferation, and differentiation of in cartilage cells in vitro. The obtained results indicate the possibility of the potential use of graphene substrates in biomedicine, to develop effective therapy for the treatment of cartilage damage and bone and joint diseases.pl
dc.abstract.plKomórki macierzyste stanowią populację komórek, posiadających zdolności do samoodnowy oraz różnicowania się w inne typy tkanek. Wśród rodzajów komórek macierzystych, wyróżnia się komórki charakteryzujące się totipotencją, pluripotencją, multipotencją oraz unipotencją, co pozwala na ich identyfikację. Niniejsza praca dotyczyła multipotencjalnych, mezenychemalnych komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej (z ang. human adipose-derived stem cells, hAT-MSCs). Charakteryzują się one właściwościami immunomodulującymi poprzez wydzielanie cytokin, związków przeciwzapalnych oraz wysoką zdolnością do proliferacji i różnicowania w komórki wyspecjalizowane tkankowo np. komórki tkanki kostnej czy chrzęstnej. Biorąc pod uwagę powyższe właściwości hAT-MSCs, znalazły one szerokie zastosowanie w medycynie regeneracyjnej, szczególnie przy leczeniu uszkodzeń układu kostno-szkieletowego. W celu zwiększenia skuteczności terapii komórkowych, coraz częściej łączy się właściwości komórek hAT-MSCs oraz biomateriałów. Obecnie, w hodowlach komórek macierzystych wykorzystywane są specjalne rusztowania wykonane z biomateriałów o wysokiej biozgodności. Jednym z nich jest grafen. Dzięki jego specyficznym właściwościom, możliwe jest wykorzystanie rusztowań opartych o związki grafenu jako biokompatybilnych podłoży dla wielu typów komórek, w tym hAT-MSCs. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu podłoży opartych o tlenek grafenu na morfologię, żywotność, proliferację a także ich różnicowanie w kierunku komórek tkanki chrzęstnej, w warunkach in vitro. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość potencjalnego wykorzystania podłoży grafenowych w badaniach biomedycznych. Opracowanie nowej metody łączącej łatwo dostępne komórki hAT-MSCs z podłożami grafenowymi, daje nadzieję na opracowanie efektywnej terapii leczenia uszkodzeń chrzęstnych oraz poprawę jakości życia pacjentów dotkniętych chorobami kości i stawów.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.authorDyrda, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerZuba-Surma, Ewapl
dc.contributor.reviewerKędracka-Krok, Sylwia - 128739 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T02:25:38Z
dc.date.available2020-07-28T02:25:38Z
dc.date.submitted2019-09-03pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-135217-227367pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237348
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, graphene substrates, chondrogenesispl
dc.subject.plmezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej, podłoża grafenowe, chondrogenezapl
dc.titleWpływ natywnych i modyfikowanych podłoży grafenowych na wzrost i indukcję procesu chondrogenezy ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej in vitro.pl
dc.title.alternativeEffect of the native and modified graphene-based materials on the growth and chondrogenesis induction of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, in vitro studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Stem cells have ability to differentiate into other types of tissues. This thesis concerned multipotent human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells. They are characterized by immunomodulatory properties, high ability to proliferate and differentiate into cells tissue specialized e.g. bone or cartilage tissue cells. The properties of mesenchymal stem cells, determine their widespread use in regenerative medicine, for example in the treatment of skeletal-skeletal injuries. In order to increase the effectiveness of cellular therapies, biomaterials such as graphene are used. The aim of this study was to investigate the influence of substrates based on graphene oxide on morphology, viability, proliferation, and differentiation of in cartilage cells in vitro. The obtained results indicate the possibility of the potential use of graphene substrates in biomedicine, to develop effective therapy for the treatment of cartilage damage and bone and joint diseases.
dc.abstract.plpl
Komórki macierzyste stanowią populację komórek, posiadających zdolności do samoodnowy oraz różnicowania się w inne typy tkanek. Wśród rodzajów komórek macierzystych, wyróżnia się komórki charakteryzujące się totipotencją, pluripotencją, multipotencją oraz unipotencją, co pozwala na ich identyfikację. Niniejsza praca dotyczyła multipotencjalnych, mezenychemalnych komórek macierzystych pozyskanych z tkanki tłuszczowej (z ang. human adipose-derived stem cells, hAT-MSCs). Charakteryzują się one właściwościami immunomodulującymi poprzez wydzielanie cytokin, związków przeciwzapalnych oraz wysoką zdolnością do proliferacji i różnicowania w komórki wyspecjalizowane tkankowo np. komórki tkanki kostnej czy chrzęstnej. Biorąc pod uwagę powyższe właściwości hAT-MSCs, znalazły one szerokie zastosowanie w medycynie regeneracyjnej, szczególnie przy leczeniu uszkodzeń układu kostno-szkieletowego. W celu zwiększenia skuteczności terapii komórkowych, coraz częściej łączy się właściwości komórek hAT-MSCs oraz biomateriałów. Obecnie, w hodowlach komórek macierzystych wykorzystywane są specjalne rusztowania wykonane z biomateriałów o wysokiej biozgodności. Jednym z nich jest grafen. Dzięki jego specyficznym właściwościom, możliwe jest wykorzystanie rusztowań opartych o związki grafenu jako biokompatybilnych podłoży dla wielu typów komórek, w tym hAT-MSCs. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu podłoży opartych o tlenek grafenu na morfologię, żywotność, proliferację a także ich różnicowanie w kierunku komórek tkanki chrzęstnej, w warunkach in vitro. Otrzymane wyniki wskazują na możliwość potencjalnego wykorzystania podłoży grafenowych w badaniach biomedycznych. Opracowanie nowej metody łączącej łatwo dostępne komórki hAT-MSCs z podłożami grafenowymi, daje nadzieję na opracowanie efektywnej terapii leczenia uszkodzeń chrzęstnych oraz poprawę jakości życia pacjentów dotkniętych chorobami kości i stawów.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.authorpl
Dyrda, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Zuba-Surma, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kędracka-Krok, Sylwia - 128739
dc.date.accessioned
2020-07-28T02:25:38Z
dc.date.available
2020-07-28T02:25:38Z
dc.date.submittedpl
2019-09-03
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-135217-227367
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/237348
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, graphene substrates, chondrogenesis
dc.subject.plpl
mezenchymalne komórki macierzyste z tkanki tłuszczowej, podłoża grafenowe, chondrogeneza
dc.titlepl
Wpływ natywnych i modyfikowanych podłoży grafenowych na wzrost i indukcję procesu chondrogenezy ludzkich mezenchymalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej in vitro.
dc.title.alternativepl
Effect of the native and modified graphene-based materials on the growth and chondrogenesis induction of human adipose tissue-derived mesenchymal stem cells, in vitro study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Krakow
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Chicago
1
Dublin
1
Lodz
1
Naklo
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available