Pisać i myśleć jak schizofrenik – interpretacja porównawcza motywu schizofrenii w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Shi Zhi

master
dc.abstract.enInterpreting the poetry of two poets who grew up in different cultural backgrounds, with a particular focus on the motif of schizophrenia in their work, allows us to see both similarities and differences in the way this motif is present in their poems. The word "shizo," derived from the Greek, means splitting or shattering, which is the main symptom of schizophrenia as a mental disorder. In conclusion, both Dycki and Shi Zhi explore the theme of schizophrenia in their poetry, albeit from the perspectives of different cultures. Their poems portray complex relationships with the environment, both with the mother and the mental hospital, and difficulties with identity and faith. These themes are portrayed as inconsistent, paradoxical and full of instability, highlighting the deep immersion in the schizophrenic nature of human experience. Through their work, the poets convey to us not only their inner rifts, but also invite us to reflect on our own experiences and the complexity of the human psyche.pl
dc.abstract.plInterpretacja poezji dwóch poetów wychowujących się w różnych tłach kulturowych, ze szczególnym skupieniem na motywie schizofrenii w ich twórczości, pozwala dostrzec zarówno podobieństwa, jak i różnice w sposobie, w jaki ten motyw jest obecny w ich wierszach. Słowo "shizo", pochodzące z języka greckiego, oznacza rozszczepienie czy rozbicie, które stanowi główny objaw schizofrenii jako zaburzenia psychicznego. Podsumowując, zarówno Dycki, jak i Shi Zhi, eksplorują motyw schizofrenii w swojej poezji, choć z perspektyw różnych kultur. Ich wiersze ukazują złożone relacje z otoczeniem, zarówno z matką jak i z szpitalem psychiatrycznym, oraz trudności z tożsamością i wiarą. Te tematy są przedstawione jako niespójne, paradoksalne i pełne niestabilności, co podkreśla głębokie zanurzenie w schizofrenicznej naturze ludzkiego doświadczenia. Poprzez swoją twórczość poeci przekazują nam nie tylko swoje wewnętrzne rozdarcie, ale również zapraszają nas do refleksji nad własnymi przeżyciami i złożonością ludzkiej psychiki.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBiedrzycki, Krzysztof - 127308 pl
dc.contributor.authorZhang, Letianpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerTischner, Łukasz - 132388 pl
dc.contributor.reviewerBiedrzycki, Krzysztof - 127308 pl
dc.date.accessioned2023-10-06T21:47:41Z
dc.date.available2023-10-06T21:47:41Z
dc.date.submitted2023-09-26pl
dc.fieldofstudypolonistyka - komparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-169883-299597pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320649
dc.languagepolpl
dc.subject.enPoetry, schizophrenia, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Shi Zhipl
dc.subject.plPoezja, Schizofrenia, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Shi Zhipl
dc.titlePisać i myśleć jak schizofrenik – interpretacja porównawcza motywu schizofrenii w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Shi Zhipl
dc.title.alternativeTo write and think like a schizophrenic - a comparative interpretation of the motif of schizophrenia in the works of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki and Shi Zhipl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Interpreting the poetry of two poets who grew up in different cultural backgrounds, with a particular focus on the motif of schizophrenia in their work, allows us to see both similarities and differences in the way this motif is present in their poems. The word "shizo," derived from the Greek, means splitting or shattering, which is the main symptom of schizophrenia as a mental disorder. In conclusion, both Dycki and Shi Zhi explore the theme of schizophrenia in their poetry, albeit from the perspectives of different cultures. Their poems portray complex relationships with the environment, both with the mother and the mental hospital, and difficulties with identity and faith. These themes are portrayed as inconsistent, paradoxical and full of instability, highlighting the deep immersion in the schizophrenic nature of human experience. Through their work, the poets convey to us not only their inner rifts, but also invite us to reflect on our own experiences and the complexity of the human psyche.
dc.abstract.plpl
Interpretacja poezji dwóch poetów wychowujących się w różnych tłach kulturowych, ze szczególnym skupieniem na motywie schizofrenii w ich twórczości, pozwala dostrzec zarówno podobieństwa, jak i różnice w sposobie, w jaki ten motyw jest obecny w ich wierszach. Słowo "shizo", pochodzące z języka greckiego, oznacza rozszczepienie czy rozbicie, które stanowi główny objaw schizofrenii jako zaburzenia psychicznego. Podsumowując, zarówno Dycki, jak i Shi Zhi, eksplorują motyw schizofrenii w swojej poezji, choć z perspektyw różnych kultur. Ich wiersze ukazują złożone relacje z otoczeniem, zarówno z matką jak i z szpitalem psychiatrycznym, oraz trudności z tożsamością i wiarą. Te tematy są przedstawione jako niespójne, paradoksalne i pełne niestabilności, co podkreśla głębokie zanurzenie w schizofrenicznej naturze ludzkiego doświadczenia. Poprzez swoją twórczość poeci przekazują nam nie tylko swoje wewnętrzne rozdarcie, ale również zapraszają nas do refleksji nad własnymi przeżyciami i złożonością ludzkiej psychiki.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Biedrzycki, Krzysztof - 127308
dc.contributor.authorpl
Zhang, Letian
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Tischner, Łukasz - 132388
dc.contributor.reviewerpl
Biedrzycki, Krzysztof - 127308
dc.date.accessioned
2023-10-06T21:47:41Z
dc.date.available
2023-10-06T21:47:41Z
dc.date.submittedpl
2023-09-26
dc.fieldofstudypl
polonistyka - komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-169883-299597
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/320649
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Poetry, schizophrenia, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Shi Zhi
dc.subject.plpl
Poezja, Schizofrenia, Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki, Shi Zhi
dc.titlepl
Pisać i myśleć jak schizofrenik – interpretacja porównawcza motywu schizofrenii w twórczości Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Shi Zhi
dc.title.alternativepl
To write and think like a schizophrenic - a comparative interpretation of the motif of schizophrenia in the works of Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki and Shi Zhi
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Rymanów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections