Analiza zawartości lignanów w przetworach cytryńca chińskiego techniką wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej

master
dc.abstract.enThe condition of the identification and quantification of schisandrol A and B in preparations of Schisandra chinensis was developed by using high performance thin layer chromatography technique with densitometric detection. Separation of analyzed substances was obtained.Analitycal procedure, presented in this research has been validated. There has been defined the range of the method, linearity, precision, accuracy, detection limit and quantitation limit. The specificity of the procedure was established, which was based on the received values of retention factor Rf. The assays has not been interfere with any other substances that occoured in analyzed samples.Series of direct quantitative determination of preparations of Schisandra chinensis were performed. A fully reliable results were obtained for the extracts of the fruit, extracts from the leaves and shoots culture in vitro, herbal tincture from Schisandra chinensis root and methanol extract from tablets Ulgix – liver protection. The results of determinations in callus in vitro culutre and herbal fruit syrup were below the method limit of quantification.In conclusion, a new, simple, precise and accurate procedure for determining schisandrol A and B was developed in different preparations of Schisandra chinensis. The special focus should be paid on determination of lignans in in vitro cultures, possibility to perform analyses in complex preparations and realization of analysis in schisandra root preparation for the first time. Method is suitable for routine analysis of pharamaceuticals, designed to ensure the quality of medicines. This work is therefore not only of scientific but also application value.pl
dc.abstract.plOpracowano warunki identyfikacji i oznaczenia ilościowego schizandrolu A i schizandrolu B w przetworach cytryńca chińskiego techniką wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną. Uzyskano rozdział analizowanych substancji.Przedstawiona w pracy procedura analityczna została zwalidowana, określono zakres metody, liniowość, precyzję, dokładność, granicę wykrywalności i granicę oznaczalności metody. Specyficzność procedury określono w oparciu o uzyskane wartości współczynnika retencji Rf. W oznaczeniach nie przeszkadzały żadne inne, współobecne w analizowanych próbkach substancje.Wykonano szereg bezpośrednich oznaczeń ilościowych w przetworach cytryńca chińskiego uzyskując w pełni wiarygodne wyniki dla ekstraktu z owoców, ekstraktu z liści oraz kultury pędowej in vitro, nalewki ziołowej z korzeni cytryńca chińskiego oraz ekstraktu metanolowego z tabletek Ulgix – ochrona wątroby. Rezultaty oznaczeń dla kultury in vitro kalusa oraz syropu ziołowego z owoców znalazły się poniżej limitu oznaczalności metody.W podsumowaniu należy stwierdzić, że udało się opracować nową, prostą, precyzyjną i dokładną procedurę oznaczania schizandrolu A i B w różnych przetworach cytryńca chińskiego. Na szczególną uwagę zasługuje oznaczanie lignanów w hodowlach in vitro, możliwość przeprowadzenia analiz w preparatach złożonych oraz wykonanie po raz pierwszy analizy w preparacie korzenia cytryńca. Metoda nadaje się do prowadzenia rutynowych analiz farmaceutycznych służących zapewnieniu właściwej jakości leków. Niniejsza praca ma zatem nie tylko wartość poznawczą lecz także charakter aplikacyjny.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorEkiert, Halina - 129339 pl
dc.contributor.advisorKrzek, Jan - 130468 pl
dc.contributor.authorDzik, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKrzek, Jan - 130468 pl
dc.contributor.reviewerEkiert, Halina - 129339 pl
dc.contributor.reviewerEkiert, Radosław - 147732 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:34:45Z
dc.date.available2020-07-23T22:34:45Z
dc.date.submitted2012-05-22pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-64309-77659pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177873
dc.languagepolpl
dc.subject.enschisandra chinensis, lignans, HPTLCpl
dc.subject.plcytryniec chiński, lignany, HPTLCpl
dc.titleAnaliza zawartości lignanów w przetworach cytryńca chińskiego techniką wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowejpl
dc.title.alternativeThe analysis of lignans' content in schisandra chinensis preparations using the technique of high performance thin layer chromatographypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The condition of the identification and quantification of schisandrol A and B in preparations of Schisandra chinensis was developed by using high performance thin layer chromatography technique with densitometric detection. Separation of analyzed substances was obtained.Analitycal procedure, presented in this research has been validated. There has been defined the range of the method, linearity, precision, accuracy, detection limit and quantitation limit. The specificity of the procedure was established, which was based on the received values of retention factor Rf. The assays has not been interfere with any other substances that occoured in analyzed samples.Series of direct quantitative determination of preparations of Schisandra chinensis were performed. A fully reliable results were obtained for the extracts of the fruit, extracts from the leaves and shoots culture in vitro, herbal tincture from Schisandra chinensis root and methanol extract from tablets Ulgix – liver protection. The results of determinations in callus in vitro culutre and herbal fruit syrup were below the method limit of quantification.In conclusion, a new, simple, precise and accurate procedure for determining schisandrol A and B was developed in different preparations of Schisandra chinensis. The special focus should be paid on determination of lignans in in vitro cultures, possibility to perform analyses in complex preparations and realization of analysis in schisandra root preparation for the first time. Method is suitable for routine analysis of pharamaceuticals, designed to ensure the quality of medicines. This work is therefore not only of scientific but also application value.
dc.abstract.plpl
Opracowano warunki identyfikacji i oznaczenia ilościowego schizandrolu A i schizandrolu B w przetworach cytryńca chińskiego techniką wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej z detekcją densytometryczną. Uzyskano rozdział analizowanych substancji.Przedstawiona w pracy procedura analityczna została zwalidowana, określono zakres metody, liniowość, precyzję, dokładność, granicę wykrywalności i granicę oznaczalności metody. Specyficzność procedury określono w oparciu o uzyskane wartości współczynnika retencji Rf. W oznaczeniach nie przeszkadzały żadne inne, współobecne w analizowanych próbkach substancje.Wykonano szereg bezpośrednich oznaczeń ilościowych w przetworach cytryńca chińskiego uzyskując w pełni wiarygodne wyniki dla ekstraktu z owoców, ekstraktu z liści oraz kultury pędowej in vitro, nalewki ziołowej z korzeni cytryńca chińskiego oraz ekstraktu metanolowego z tabletek Ulgix – ochrona wątroby. Rezultaty oznaczeń dla kultury in vitro kalusa oraz syropu ziołowego z owoców znalazły się poniżej limitu oznaczalności metody.W podsumowaniu należy stwierdzić, że udało się opracować nową, prostą, precyzyjną i dokładną procedurę oznaczania schizandrolu A i B w różnych przetworach cytryńca chińskiego. Na szczególną uwagę zasługuje oznaczanie lignanów w hodowlach in vitro, możliwość przeprowadzenia analiz w preparatach złożonych oraz wykonanie po raz pierwszy analizy w preparacie korzenia cytryńca. Metoda nadaje się do prowadzenia rutynowych analiz farmaceutycznych służących zapewnieniu właściwej jakości leków. Niniejsza praca ma zatem nie tylko wartość poznawczą lecz także charakter aplikacyjny.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ekiert, Halina - 129339
dc.contributor.advisorpl
Krzek, Jan - 130468
dc.contributor.authorpl
Dzik, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Krzek, Jan - 130468
dc.contributor.reviewerpl
Ekiert, Halina - 129339
dc.contributor.reviewerpl
Ekiert, Radosław - 147732
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:34:45Z
dc.date.available
2020-07-23T22:34:45Z
dc.date.submittedpl
2012-05-22
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-64309-77659
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177873
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
schisandra chinensis, lignans, HPTLC
dc.subject.plpl
cytryniec chiński, lignany, HPTLC
dc.titlepl
Analiza zawartości lignanów w przetworach cytryńca chińskiego techniką wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej
dc.title.alternativepl
The analysis of lignans' content in schisandra chinensis preparations using the technique of high performance thin layer chromatography
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Krakow
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available