Polski powojenny reportaż emigracyjny. Antologia

master
dc.abstract.enThe main aim of the thesis is an attempt to create a definition of emigration reportage, showing the related issues and examples of reportages, that were published in the years 1945–1989 outside Poland. The first part of the thesis focuses on theoretical and historical issues related to the reportage itself. It was extended by a short comparison of a letter and a reportage (with the emigration aspect highlighted). The second part is the above-mentioned attempt to create a definition of emigration reportage, its issues and origins. The third part is the interpretation of reportages selected for the anthology. The ending sums up the main arguments appearing in the thesis: the connection between the emigration reportage and the political situation in the country at the time and highlighting the person of the author who was struggling with the difficult situation of the writer-emigrant. A separate part of the thesis is the anthology – written and compiled reportages with linguistic, encyclopedic and intertextual explanations. An editorial note opens it. The thesis is completed with illustrations and index of names.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest próba stworzenia definicji reportażu emigracyjnego, ukazanie problematyki związanej z owym zagadnieniem oraz przykładów poszczególnych dzieł, które zostały wydane w latach 1945–1989 poza granicami Polski. Pierwsza część pracy skupia się na zagadnieniach teoretyczno-historycznych związanych z samym reportażem. Została ona rozbudowana o krótkie porównanie listu i reportażu (z wyróżnieniem aspektu emigracyjnego). Druga część to wspomniana wyżej próba utworzenia definicji reportażu emigracyjnego, jego problematyka oraz geneza. Trzecia część to interpretacje wybranych do antologii reportaży. Zakończenie jest krótkim podsumowaniem postawionych w pracy tez: związek reportażu emigracyjnego z ówczesną sytuacją polityczną w kraju oraz uwypuklenie osoby autora, który zmagał się z trudną sytuacją pisarza-emigranta. Osobną część pracy tworzy antologia – spisane i opracowane reportaże, które zostały opatrzone komentarzami językowymi, encyklopedycznymi oraz intertekstualnymi. Otwiera ją nota edytorska. Praca uzupełniona jest o ilustracje oraz indeks osobowy.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorUrbanowski, Maciej - 132486 pl
dc.contributor.authorTrojanowska, Esterapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerUrbanowski, Maciej - 132486 pl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:22:53Z
dc.date.available2020-10-21T19:22:53Z
dc.date.submitted2020-09-14pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-145214-160339pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250302
dc.languagepolpl
dc.subject.enreportage, emigration reportage, Polish reportage, postwar reportage, emigration literature, postwar Polish literature, anthology, emigration, writer-emigrant, reporter, reportage history, reportage theory, epistolography, Polish emigration literaturepl
dc.subject.plreportaż, reportaż emigracyjny, polski reportaż, polska literatura powojenna, reportaż powojenny, literatura emigracyjna, antologia, emigracja, pisarz-emigrant, reportażysta, historia reportażu, teoria reportażu, epistolografia, literatura polska na obczyźniepl
dc.titlePolski powojenny reportaż emigracyjny. Antologiapl
dc.title.alternativePostwar Polish Emigration Reportage. The Anthologypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of the thesis is an attempt to create a definition of emigration reportage, showing the related issues and examples of reportages, that were published in the years 1945–1989 outside Poland. The first part of the thesis focuses on theoretical and historical issues related to the reportage itself. It was extended by a short comparison of a letter and a reportage (with the emigration aspect highlighted). The second part is the above-mentioned attempt to create a definition of emigration reportage, its issues and origins. The third part is the interpretation of reportages selected for the anthology. The ending sums up the main arguments appearing in the thesis: the connection between the emigration reportage and the political situation in the country at the time and highlighting the person of the author who was struggling with the difficult situation of the writer-emigrant. A separate part of the thesis is the anthology – written and compiled reportages with linguistic, encyclopedic and intertextual explanations. An editorial note opens it. The thesis is completed with illustrations and index of names.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest próba stworzenia definicji reportażu emigracyjnego, ukazanie problematyki związanej z owym zagadnieniem oraz przykładów poszczególnych dzieł, które zostały wydane w latach 1945–1989 poza granicami Polski. Pierwsza część pracy skupia się na zagadnieniach teoretyczno-historycznych związanych z samym reportażem. Została ona rozbudowana o krótkie porównanie listu i reportażu (z wyróżnieniem aspektu emigracyjnego). Druga część to wspomniana wyżej próba utworzenia definicji reportażu emigracyjnego, jego problematyka oraz geneza. Trzecia część to interpretacje wybranych do antologii reportaży. Zakończenie jest krótkim podsumowaniem postawionych w pracy tez: związek reportażu emigracyjnego z ówczesną sytuacją polityczną w kraju oraz uwypuklenie osoby autora, który zmagał się z trudną sytuacją pisarza-emigranta. Osobną część pracy tworzy antologia – spisane i opracowane reportaże, które zostały opatrzone komentarzami językowymi, encyklopedycznymi oraz intertekstualnymi. Otwiera ją nota edytorska. Praca uzupełniona jest o ilustracje oraz indeks osobowy.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Urbanowski, Maciej - 132486
dc.contributor.authorpl
Trojanowska, Estera
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Urbanowski, Maciej - 132486
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:22:53Z
dc.date.available
2020-10-21T19:22:53Z
dc.date.submittedpl
2020-09-14
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-145214-160339
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250302
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
reportage, emigration reportage, Polish reportage, postwar reportage, emigration literature, postwar Polish literature, anthology, emigration, writer-emigrant, reporter, reportage history, reportage theory, epistolography, Polish emigration literature
dc.subject.plpl
reportaż, reportaż emigracyjny, polski reportaż, polska literatura powojenna, reportaż powojenny, literatura emigracyjna, antologia, emigracja, pisarz-emigrant, reportażysta, historia reportażu, teoria reportażu, epistolografia, literatura polska na obczyźnie
dc.titlepl
Polski powojenny reportaż emigracyjny. Antologia
dc.title.alternativepl
Postwar Polish Emigration Reportage. The Anthology
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Krakow
8
Dublin
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Lodz
1
Ostrów Wielkopolski
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available