Rewolucja w sztuce - awangarda rosyjska

licenciate
dc.abstract.enThis paper presents the achievements and the work of selected artists of the Russian avant-garde period dating to the years 1907-1932. The work is concluded a reflection on the lack of information about Russian artists of this period, in common discourse and common communication channels twenty-first century, especially in the Polish Internet. Therefore, the purpose of work is to present the most important achievements of the key artists of the Russian avant-garde, with a brief outline of the historical context and philosophical background which was shaping the environment of the Russian intelligentsia. It outlines the topics related to the problem of ethical evaluation of some of the works of avant-garde in because of the high level of manipulation of the information presented on photos, even though the high artistic quality of the work. It was pointed out the basic elements of a philosophical worldview representatives of the avant-garde, among others, the importance of history and of its place in the process of change and revolutionary transformation of social and political state. In this way wanted to point out that the negative assessment of the avant-garde presented due to their belief should not take place, because the art he created was timeless, fresh and inspiring even today in the XXI century.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca prezentuje dokonania i twórczość wybranych rosyjskich artystów okresu awangardy datowanej na lata 1907-1932. Powstaniu opracowania towarzyszy refleksja nad brakiem informacji o rosyjskich artystach tego okresu w powszechnym dyskursie oraz w typowych kanałach komunikacji XXI w. tj. w polskim Internecie. Dlatego celem pracy jest przedstawienie najważniejszych dokonań kluczowych artystów awangardy rosyjskiej wraz z krótkim kontekstem historycznym oraz zarysem tła filozoficznego kształtującego to środowisko inteligencji rosyjskiej. Zarysowano również wątki związane z problem etycznej oceny niektórych prac awangardy we względu na wysoki charakter manipulacyjny przedstawianych informacji, mimo równie wysokich walorów artystycznych dzieła. Próbowano również wskazać na podstawowe elementy światopoglądu filozoficznego przedstawicieli awangardy m.in. o znaczeniu Historii oraz o swoim miejscu w procesie zmian i rewolucyjnej przemiany społecznej i politycznej państwa. W ten sposób chciano wskazać, iż negatywne oceny awangardy ze względu na prezentowany przez nich światopogląd nie powinny mieć miejsca, gdyż sztuka jaką tworzyli była ponadczasowa, świeża i inspirująca nawet obecnie w XXI wpl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMakowiecka, Katarzynapl
dc.contributor.authorGrzywa, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerŁazarczyk, Bohdanpl
dc.contributor.reviewerMakowiecka, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:54:13Z
dc.date.available2020-07-27T02:54:13Z
dc.date.submitted2016-10-26pl
dc.fieldofstudyjęzyk i kultura Rosjipl
dc.identifier.apddiploma-110211-40583pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216222
dc.languagepolpl
dc.subject.enRussian avant-garde, Russian art, suprematism, constructivismpl
dc.subject.plAwangarda rosyjska, sztuka rosyjska, suprematyzm, konstruktywizmpl
dc.titleRewolucja w sztuce - awangarda rosyjskapl
dc.title.alternativeRevolution in art - Russian avant-gardepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents the achievements and the work of selected artists of the Russian avant-garde period dating to the years 1907-1932. The work is concluded a reflection on the lack of information about Russian artists of this period, in common discourse and common communication channels twenty-first century, especially in the Polish Internet. Therefore, the purpose of work is to present the most important achievements of the key artists of the Russian avant-garde, with a brief outline of the historical context and philosophical background which was shaping the environment of the Russian intelligentsia. It outlines the topics related to the problem of ethical evaluation of some of the works of avant-garde in because of the high level of manipulation of the information presented on photos, even though the high artistic quality of the work. It was pointed out the basic elements of a philosophical worldview representatives of the avant-garde, among others, the importance of history and of its place in the process of change and revolutionary transformation of social and political state. In this way wanted to point out that the negative assessment of the avant-garde presented due to their belief should not take place, because the art he created was timeless, fresh and inspiring even today in the XXI century.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca prezentuje dokonania i twórczość wybranych rosyjskich artystów okresu awangardy datowanej na lata 1907-1932. Powstaniu opracowania towarzyszy refleksja nad brakiem informacji o rosyjskich artystach tego okresu w powszechnym dyskursie oraz w typowych kanałach komunikacji XXI w. tj. w polskim Internecie. Dlatego celem pracy jest przedstawienie najważniejszych dokonań kluczowych artystów awangardy rosyjskiej wraz z krótkim kontekstem historycznym oraz zarysem tła filozoficznego kształtującego to środowisko inteligencji rosyjskiej. Zarysowano również wątki związane z problem etycznej oceny niektórych prac awangardy we względu na wysoki charakter manipulacyjny przedstawianych informacji, mimo równie wysokich walorów artystycznych dzieła. Próbowano również wskazać na podstawowe elementy światopoglądu filozoficznego przedstawicieli awangardy m.in. o znaczeniu Historii oraz o swoim miejscu w procesie zmian i rewolucyjnej przemiany społecznej i politycznej państwa. W ten sposób chciano wskazać, iż negatywne oceny awangardy ze względu na prezentowany przez nich światopogląd nie powinny mieć miejsca, gdyż sztuka jaką tworzyli była ponadczasowa, świeża i inspirująca nawet obecnie w XXI w
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Makowiecka, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Grzywa, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Łazarczyk, Bohdan
dc.contributor.reviewerpl
Makowiecka, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:54:13Z
dc.date.available
2020-07-27T02:54:13Z
dc.date.submittedpl
2016-10-26
dc.fieldofstudypl
język i kultura Rosji
dc.identifier.apdpl
diploma-110211-40583
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216222
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Russian avant-garde, Russian art, suprematism, constructivism
dc.subject.plpl
Awangarda rosyjska, sztuka rosyjska, suprematyzm, konstruktywizm
dc.titlepl
Rewolucja w sztuce - awangarda rosyjska
dc.title.alternativepl
Revolution in art - Russian avant-garde
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
17
Krakow
4
Poznan
4
Gdansk
3
Lodz
3
Katowice
2
Szczecin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Dobra
1

No access

No Thumbnail Available