Badania kontrolowane wpływu sonoforezy na nawilżenie skóry twarzy

master
dc.abstract.enSonophoresis is a procedure that involves the introduction of biologicallyactive substances into the skin. This procedure uses above 20 kHz acoustic waves;this is ultrasounds, which facilitate the absorption of substances contained inpreparations.Objective: The aim of the study was to check the impact of sonophoresis on thehydration status of the face skin.Materials and methods: The study included 100 women people between the agesof 21 and 41, the median age was 23.19. The facial skin was the treatment area,which in the study was divided into two parts. Sonophoresis was performed onone side of the face. Skin moisturization was tested by using the Soft Plus Nova2 apparatus.Results: The average degree of hydration of the facial skin before treatment was51.67%, and after the sonophoresis procedure the average degree of hydration ofthe facial skin increased to 76.94%. The results also show that in the place wherethe procedure was not performed, the level of skin hydration from 61.02%decreased to 55.66%.Conclusions: From the results presented in the paper, it can be concluded that the treatmentimproves the level of hydration of the facial skin. However, more detailedresearch should be carried out to confirm the correctness of this thesis.pl
dc.abstract.plSonoforeza jest zabiegiem, który polega na wprowadzeniu substancjibiologicznie czynnych w głąb skóry. To zabieg, który wykorzystuje faleakustyczne o częstotliwości powyżej 20 kHz, czyli ultradźwięki, które ułatwiająwchłanianie substancji zawartych w preparatach.Cel: Celem pracy było sprawdzenie wpływu zabiegu sonoforezy na stannawilżenia skóry twarzy.Materiały i metody: Badaniem objęto 100 osób płci żeńskiej w wieku od 21 do41 roku życia (mediana wieku wynosiła 23,19 lata). Obszarem zabiegowym byłaskóra twarzy. Obszar badany podzielono na dwie części. Zabieg sonoforezywykonywano na jednej, wybranej stronie twarzy. Nawilżenie skóry badano zapomocą aparatu Soft Plus Nova 2.Wyniki: Średni stopień nawilżenia skóry twarzy przed zabiegiem wynosił51,67%, zaś po wykonaniu zabiegu sonoforezy średni stopień nawilżenia skórytwarzy wzrósł do 76,94%. Z wyników można odczytać także, że stopieńnawilżenia skóry twarzy na stronie gdzie zabieg nie był wykonany znaczącospadł. Gdyż średni stopień nawilżenia skóry twarzy z 61,02% spadł do 55,66%.Wnioski: Z wyników przedstawionych w pracy można wnioskować, że zabieg sonoforezywpływa na wzrost poziomu nawilżenia skóry twarzy. Jednak należałobyprzeprowadzić bardziej szczegółowe badania, aby potwierdzić poprawność tejtezy.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.contributor.authorWielgus, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerNiewęgłowska, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerŚpiewak, Radosław - 133637 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T21:36:41Z
dc.date.available2020-07-27T21:36:41Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-129477-249643pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232925
dc.languagepolpl
dc.subject.enepidermal barrier, skin hydration, sonophoresispl
dc.subject.plbariera naskórkowa, nawilżenie skóry, sonoforezapl
dc.titleBadania kontrolowane wpływu sonoforezy na nawilżenie skóry twarzypl
dc.title.alternativeA controlled studies of the effect of sonophoresis on facial skin hydrationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Sonophoresis is a procedure that involves the introduction of biologicallyactive substances into the skin. This procedure uses above 20 kHz acoustic waves;this is ultrasounds, which facilitate the absorption of substances contained inpreparations.Objective: The aim of the study was to check the impact of sonophoresis on thehydration status of the face skin.Materials and methods: The study included 100 women people between the agesof 21 and 41, the median age was 23.19. The facial skin was the treatment area,which in the study was divided into two parts. Sonophoresis was performed onone side of the face. Skin moisturization was tested by using the Soft Plus Nova2 apparatus.Results: The average degree of hydration of the facial skin before treatment was51.67%, and after the sonophoresis procedure the average degree of hydration ofthe facial skin increased to 76.94%. The results also show that in the place wherethe procedure was not performed, the level of skin hydration from 61.02%decreased to 55.66%.Conclusions: From the results presented in the paper, it can be concluded that the treatmentimproves the level of hydration of the facial skin. However, more detailedresearch should be carried out to confirm the correctness of this thesis.
dc.abstract.plpl
Sonoforeza jest zabiegiem, który polega na wprowadzeniu substancjibiologicznie czynnych w głąb skóry. To zabieg, który wykorzystuje faleakustyczne o częstotliwości powyżej 20 kHz, czyli ultradźwięki, które ułatwiająwchłanianie substancji zawartych w preparatach.Cel: Celem pracy było sprawdzenie wpływu zabiegu sonoforezy na stannawilżenia skóry twarzy.Materiały i metody: Badaniem objęto 100 osób płci żeńskiej w wieku od 21 do41 roku życia (mediana wieku wynosiła 23,19 lata). Obszarem zabiegowym byłaskóra twarzy. Obszar badany podzielono na dwie części. Zabieg sonoforezywykonywano na jednej, wybranej stronie twarzy. Nawilżenie skóry badano zapomocą aparatu Soft Plus Nova 2.Wyniki: Średni stopień nawilżenia skóry twarzy przed zabiegiem wynosił51,67%, zaś po wykonaniu zabiegu sonoforezy średni stopień nawilżenia skórytwarzy wzrósł do 76,94%. Z wyników można odczytać także, że stopieńnawilżenia skóry twarzy na stronie gdzie zabieg nie był wykonany znaczącospadł. Gdyż średni stopień nawilżenia skóry twarzy z 61,02% spadł do 55,66%.Wnioski: Z wyników przedstawionych w pracy można wnioskować, że zabieg sonoforezywpływa na wzrost poziomu nawilżenia skóry twarzy. Jednak należałobyprzeprowadzić bardziej szczegółowe badania, aby potwierdzić poprawność tejtezy.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Wielgus, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Niewęgłowska, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Śpiewak, Radosław - 133637
dc.date.accessioned
2020-07-27T21:36:41Z
dc.date.available
2020-07-27T21:36:41Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-129477-249643
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/232925
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
epidermal barrier, skin hydration, sonophoresis
dc.subject.plpl
bariera naskórkowa, nawilżenie skóry, sonoforeza
dc.titlepl
Badania kontrolowane wpływu sonoforezy na nawilżenie skóry twarzy
dc.title.alternativepl
A controlled studies of the effect of sonophoresis on facial skin hydration
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
321
Views per month
Views per city
Warsaw
43
Krakow
38
Katowice
28
Przyszowice
18
Sosnowiec
14
Poznan
13
Gdansk
10
Mysłowice
10
Torun
8
Wojkowice
7

No access

No Thumbnail Available