Mitochondrialny DNA człowieka – polimorfizmy i klasyfikacja cząsteczek.

licenciate
dc.abstract.enClassification of human mitochondrial DNA is possible due to the presence of polymorphisms. They allow the assignment of mtDNA molecules into haplotypes and haplogroups. Detection of polymorphisms was possible with use of PCR and restriction endonucleases. All newly sequenced samples are referred to rCRS (revised Cambridge Reference Sequence). Research suggests that the classification of mtDNA molecules can trace the migration of Homo sapiens. The studies provided evidences that different haplogroups are associated with the elevated occurrence of Parkinson, Alzheimer or cancer diseases. MtDNA database developed in the international projects, allows the use of mitochondrial DNA in forensic.pl
dc.abstract.plKlasyfikacja ludzkiego DNA mitochondrialnego jest możliwa dzięki występowaniu polimorfizmów. Pozwalają one na przyporządkowanie cząsteczek mtDNA do haplotypów i haplogrup. Wykrywanie polimorfizmów było możliwe dzięki technice PCR i użyciu enzymów restrykcyjnych. Wszystkie nowo zsekwencjonowane próbki są odnoszone do rCRS (poprawionej Sekwencji Referencyjnej z Cambridge). Badania nad klasyfikacją cząsteczek mtDNA umożliwią prześledzenie wędrówek Homo sapiens. Dostarczają także dowodów na powiązanie różnych haplogrup z częstością występowania choroby Parkinsona, Alzheimera czy raka. Bazy danych mtDNA tworzone w ramach międzynarodowych projektów pozwalają także na użycie DNA mitochondrialnego w kryminalistyce.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorGołas, Aniela - 141884 pl
dc.contributor.authorŚmigla, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPolański, Zbigniew - 131495 pl
dc.contributor.reviewerGołas, Aniela - 141884 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:52:14Z
dc.date.available2020-07-23T22:52:14Z
dc.date.submitted2012-06-29pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-64594-112353pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178145
dc.languagepolpl
dc.subject.enMitochondrial DNA, haplotype, haplogroup, polymorphismpl
dc.subject.plDNA mitochondrialne, haplotyp, haplogrupa, polimorfizmpl
dc.titleMitochondrialny DNA człowieka – polimorfizmy i klasyfikacja cząsteczek.pl
dc.title.alternativeHuman mitochondrial DNA - polymorphisms and classification of particles.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Classification of human mitochondrial DNA is possible due to the presence of polymorphisms. They allow the assignment of mtDNA molecules into haplotypes and haplogroups. Detection of polymorphisms was possible with use of PCR and restriction endonucleases. All newly sequenced samples are referred to rCRS (revised Cambridge Reference Sequence). Research suggests that the classification of mtDNA molecules can trace the migration of Homo sapiens. The studies provided evidences that different haplogroups are associated with the elevated occurrence of Parkinson, Alzheimer or cancer diseases. MtDNA database developed in the international projects, allows the use of mitochondrial DNA in forensic.
dc.abstract.plpl
Klasyfikacja ludzkiego DNA mitochondrialnego jest możliwa dzięki występowaniu polimorfizmów. Pozwalają one na przyporządkowanie cząsteczek mtDNA do haplotypów i haplogrup. Wykrywanie polimorfizmów było możliwe dzięki technice PCR i użyciu enzymów restrykcyjnych. Wszystkie nowo zsekwencjonowane próbki są odnoszone do rCRS (poprawionej Sekwencji Referencyjnej z Cambridge). Badania nad klasyfikacją cząsteczek mtDNA umożliwią prześledzenie wędrówek Homo sapiens. Dostarczają także dowodów na powiązanie różnych haplogrup z częstością występowania choroby Parkinsona, Alzheimera czy raka. Bazy danych mtDNA tworzone w ramach międzynarodowych projektów pozwalają także na użycie DNA mitochondrialnego w kryminalistyce.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Gołas, Aniela - 141884
dc.contributor.authorpl
Śmigla, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Polański, Zbigniew - 131495
dc.contributor.reviewerpl
Gołas, Aniela - 141884
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:52:14Z
dc.date.available
2020-07-23T22:52:14Z
dc.date.submittedpl
2012-06-29
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-64594-112353
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178145
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mitochondrial DNA, haplotype, haplogroup, polymorphism
dc.subject.plpl
DNA mitochondrialne, haplotyp, haplogrupa, polimorfizm
dc.titlepl
Mitochondrialny DNA człowieka – polimorfizmy i klasyfikacja cząsteczek.
dc.title.alternativepl
Human mitochondrial DNA - polymorphisms and classification of particles.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
148
Views per month
Views per city
Warsaw
58
Poznan
9
Gdansk
8
Szczecin
5
Bydgoszcz
4
Bialystok
3
Lodz
3
Nowa Iwiczna
3
Wroclaw
3
Krakow
2

No access

No Thumbnail Available