Hemocyjaniny, heksameryny i białka pokrewne stawonogów (Arthropoda)

licenciate
dc.abstract.enHemocyanins are large, multimeric, and copper-containing proteins that deliver oxygen in the haemolymph of many members of Arthropoda and Mollusca. Arthropod and mollusc hemocyanins belong to different protein families and evolved independently in these two phyla. In Arthropoda, hemocyanins are common in crustaceans and chelicerates. In myriapods and heksapods, respiratory proteins have been considered unnecessary because of a well-developed tracheal system in which oxygen transport occurs in the gaseous phase by diffusion directly to body cells. However, recent data suggest that hemocyanins occur in many myriapods and lower insects orders, at least in some developmental stages or under certain environmental conditions. Arthropod hemocyanins are built of six similar or identical subunits forming either hexamers (1 x 6) or multi-heksamers (n x 6). The structure of the multi-hexamers, as well as evolution of different subunit types occurred independently within each arthropod subphyla, therefore quaternary structures differ markedly among, and even within, these groups. Arthropod hemocyanins belong to a functionally and structurally diverse protein superfamily, that also comprises the arthropod phenoloxidases, hexamerins, cryptocyanins (pseudohemocyanins) and hexamerin receptors. Members of this superfamily display significant amino acid sequence similarities which reflect their evolutionary relationship. Here, hemocyanins and related proteins of arthropods are characterized, including the molecular structure, occurrence and role of these proteins in biology of arthropods.pl
dc.abstract.plHemocyjaniny to duże, oligomeryczne białka zawierające jony miedzi, które pełnią funkcję transportera tlenu w hemolimfie wielu przedstawicieli stawonogów (Arthropoda) oraz mięczaków (Mollusca). Hemocyjaniny stawonogów i mięczaków należą do różnych rodzin białek i ewoluowały niezależnie w tych taksonach. Wśród stawonogów hemocyjaniny występują powszechnie u skorupiaków i szczękoczułkowców. U sześcionogów i wijów obecność białek oddechowych wydawała się być zbędna ze względu na występowanie rozbudowanego systemu tchawek, w którym tlen transportowany jest w fazie gazowej na drodze dyfuzji, bezpośrednio do komórek ciała. Jednak ostatnie badania pokazują, że hemocyjanina jest obecna u wielu przedstawicieli wijów i niższych rzędów sześcionogów, przynajmniej w niektórych stadiach rozwojowych czy w określonych warunkach środowiska. Hemocyjaniny stawonogów są zbudowane z identycznych lub podobnych podjednostek tworzących heksamery (1 x 6) lub oligo-heksamery (n x 6). Tworzenie struktur oligo-heksamerycznych jak i ewolucja odrębnych typów podjednostek zachodziła niezależnie u poszczególnych podtypów stawonogów, zatem struktury czwartorzędowe hemocyjanin różnią się znacznie między grupami stawonogów, a nawet w obrębie tych grup. Hemocyjaniny stawonogów należą do strukturalnie i funkcjonalnie zróżnicowanej nadrodziny białek, która obejmuje również fenoloksydazy stawonogów, heksameryny, kryptocyjaniny (pseudohemocyjaniny) oraz receptory heksameryn. Białka tej nadrodziny wykazują znaczące podobieństwo sekwencji aminokwasów wskazujące na ich wspólne pochodzenie ewolucyjne. W niniejszej pracy scharakteryzowano hemocyjaniny i białka pokrewne uwzględniając strukturę cząsteczek, występowanie oraz rolę tych białek w biologii stawonogów.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorJaglarz, Mariusz - 128398 pl
dc.contributor.authorCiemięga, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerJaglarz, Mariusz - 128398 pl
dc.contributor.reviewerTworzydło, Wacław - 132461 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:55:38Z
dc.date.available2020-07-27T04:55:38Z
dc.date.submitted2019-09-20pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-112422-192637pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218020
dc.languagepolpl
dc.subject.enhemocyanin, Arthropoda, respiration, hexamerins, phenoloxidasespl
dc.subject.plhemocyjanina, stawonogi, oddychanie, heksameryny, fenoloksydazypl
dc.titleHemocyjaniny, heksameryny i białka pokrewne stawonogów (Arthropoda)pl
dc.title.alternativeHemocyanins, hexamerins and related proteins of arthropods (Arthropoda)pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Hemocyanins are large, multimeric, and copper-containing proteins that deliver oxygen in the haemolymph of many members of Arthropoda and Mollusca. Arthropod and mollusc hemocyanins belong to different protein families and evolved independently in these two phyla. In Arthropoda, hemocyanins are common in crustaceans and chelicerates. In myriapods and heksapods, respiratory proteins have been considered unnecessary because of a well-developed tracheal system in which oxygen transport occurs in the gaseous phase by diffusion directly to body cells. However, recent data suggest that hemocyanins occur in many myriapods and lower insects orders, at least in some developmental stages or under certain environmental conditions. Arthropod hemocyanins are built of six similar or identical subunits forming either hexamers (1 x 6) or multi-heksamers (n x 6). The structure of the multi-hexamers, as well as evolution of different subunit types occurred independently within each arthropod subphyla, therefore quaternary structures differ markedly among, and even within, these groups. Arthropod hemocyanins belong to a functionally and structurally diverse protein superfamily, that also comprises the arthropod phenoloxidases, hexamerins, cryptocyanins (pseudohemocyanins) and hexamerin receptors. Members of this superfamily display significant amino acid sequence similarities which reflect their evolutionary relationship. Here, hemocyanins and related proteins of arthropods are characterized, including the molecular structure, occurrence and role of these proteins in biology of arthropods.
dc.abstract.plpl
Hemocyjaniny to duże, oligomeryczne białka zawierające jony miedzi, które pełnią funkcję transportera tlenu w hemolimfie wielu przedstawicieli stawonogów (Arthropoda) oraz mięczaków (Mollusca). Hemocyjaniny stawonogów i mięczaków należą do różnych rodzin białek i ewoluowały niezależnie w tych taksonach. Wśród stawonogów hemocyjaniny występują powszechnie u skorupiaków i szczękoczułkowców. U sześcionogów i wijów obecność białek oddechowych wydawała się być zbędna ze względu na występowanie rozbudowanego systemu tchawek, w którym tlen transportowany jest w fazie gazowej na drodze dyfuzji, bezpośrednio do komórek ciała. Jednak ostatnie badania pokazują, że hemocyjanina jest obecna u wielu przedstawicieli wijów i niższych rzędów sześcionogów, przynajmniej w niektórych stadiach rozwojowych czy w określonych warunkach środowiska. Hemocyjaniny stawonogów są zbudowane z identycznych lub podobnych podjednostek tworzących heksamery (1 x 6) lub oligo-heksamery (n x 6). Tworzenie struktur oligo-heksamerycznych jak i ewolucja odrębnych typów podjednostek zachodziła niezależnie u poszczególnych podtypów stawonogów, zatem struktury czwartorzędowe hemocyjanin różnią się znacznie między grupami stawonogów, a nawet w obrębie tych grup. Hemocyjaniny stawonogów należą do strukturalnie i funkcjonalnie zróżnicowanej nadrodziny białek, która obejmuje również fenoloksydazy stawonogów, heksameryny, kryptocyjaniny (pseudohemocyjaniny) oraz receptory heksameryn. Białka tej nadrodziny wykazują znaczące podobieństwo sekwencji aminokwasów wskazujące na ich wspólne pochodzenie ewolucyjne. W niniejszej pracy scharakteryzowano hemocyjaniny i białka pokrewne uwzględniając strukturę cząsteczek, występowanie oraz rolę tych białek w biologii stawonogów.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Jaglarz, Mariusz - 128398
dc.contributor.authorpl
Ciemięga, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Jaglarz, Mariusz - 128398
dc.contributor.reviewerpl
Tworzydło, Wacław - 132461
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:55:38Z
dc.date.available
2020-07-27T04:55:38Z
dc.date.submittedpl
2019-09-20
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-112422-192637
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/218020
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hemocyanin, Arthropoda, respiration, hexamerins, phenoloxidases
dc.subject.plpl
hemocyjanina, stawonogi, oddychanie, heksameryny, fenoloksydazy
dc.titlepl
Hemocyjaniny, heksameryny i białka pokrewne stawonogów (Arthropoda)
dc.title.alternativepl
Hemocyanins, hexamerins and related proteins of arthropods (Arthropoda)
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
373
Views per month
Views per city
Warsaw
42
Krakow
28
Gdansk
10
Wroclaw
9
Bialystok
8
Lublin
8
Poznan
7
Gdynia
6
Lodz
6
Miedziana Gora
5

No access

No Thumbnail Available