Praca tymczasowa na tle innych form zatrudnienia na przykładzie firmy ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o.

master
dc.abstract.enIn this paper I characterize temporary work in comparison with other forms of lawful employment. This problem is presented on the example of a company based in Cracow - ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o. dealing with employees leasing. My work consists of two parts: theoretical (Chapters 1 and 2) and the empirical part (Chapter 3 and 4). In the first chapter I presented the main assumptions of human resource management and I closely examined temporary work, legal determinants of such a form of employment in Poland and abroad. The second chapter characterizes employment under a contract of employment and civil contracts. In the empirical part of this paper I present the characteristic of ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o company, I describe the company's activity, internal standards, and what is crucial to this study forms of employment applied to subordinate employees. The Fourth Chapter is an analysis of survey I conducted among the employees of the described company and to compare results with the chosen respondents working in other organizations. The analysis was made on the basis of surveys and interviews conducted by myself, as well as personal observations. In the synthesis of survey I presented my observations, that could be a starting point in designing the personnel policy of the company. The data that were used originated from the available literature, publications and websites, and numerous articles on these phenomena.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy charakteryzuję pracę tymczasową na tle innych prawnie dozwolonych form zatrudnienia. Problem ten przedstawiam na przykładzie krakowskiej firmy ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o zajmującej się między innymi leasingiem pracowniczym.Moja praca składa się z dwóch części: teoretycznej (rozdział 1 i 2) oraz części empirycznej (rozdział 3 i 4). W pierwszym rozdziale przedstawiłam główne założenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz bliżej przyjrzałam się pracy tymczasowej, prawnym uwarunkowaniom tego typu formy zatrudnienia w Polsce jak i za granicą. Rozdział drugi charakteryzuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne. W części empirycznej charakteryzuję firmę ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o, opisuję działalność firmy, standardy w niej obowiązujące oraz co kluczowe dla niniejszej pracy formy zatrudnienia stosowane względem podległych pracowników Rozdział czwarty to analiza badań jakie przeprowadziłam wśród pracowników opisywanej firmy oraz dla konfrontacji wyników z osobami zatrudnionymi w innych organizacjach. Analizę wykonałam na podstawie przeprowadzonych przeze mnie ankiet oraz wywiadów, a także własnych obserwacji. W syntezie wyników badań przedstawiłam swoje spostrzeżenia mogące być punktem wyjściowym w projektowaniu polityki personalnej firmy. Dane wtórne, z których korzystałam pochodziły z dostępnej na rynku literatury przedmiotu w postaci pozycji książkowych, dostępnych publikacji, stron internetowych i artykułów poświęconych omawianym zjawiskom.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.contributor.authorTwarduś, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerJaworek, Magdalena - 173360 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T20:27:42Z
dc.date.available2020-07-24T20:27:42Z
dc.date.submitted2013-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-82079-128217pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191641
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployment-temporary work-contract of employment-recruitment-employee-employment policypl
dc.subject.plZatrudnienie-Praca tymczasowa-Umowa o pracę-Rekrutacja-Pracownik-Polityka Zatrudnieniapl
dc.titlePraca tymczasowa na tle innych form zatrudnienia na przykładzie firmy ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o.pl
dc.title.alternativeTemporary work to other forms of employment on the example of ITC Group Polish HR Ltd.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this paper I characterize temporary work in comparison with other forms of lawful employment. This problem is presented on the example of a company based in Cracow - ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o. dealing with employees leasing. My work consists of two parts: theoretical (Chapters 1 and 2) and the empirical part (Chapter 3 and 4). In the first chapter I presented the main assumptions of human resource management and I closely examined temporary work, legal determinants of such a form of employment in Poland and abroad. The second chapter characterizes employment under a contract of employment and civil contracts. In the empirical part of this paper I present the characteristic of ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o company, I describe the company's activity, internal standards, and what is crucial to this study forms of employment applied to subordinate employees. The Fourth Chapter is an analysis of survey I conducted among the employees of the described company and to compare results with the chosen respondents working in other organizations. The analysis was made on the basis of surveys and interviews conducted by myself, as well as personal observations. In the synthesis of survey I presented my observations, that could be a starting point in designing the personnel policy of the company. The data that were used originated from the available literature, publications and websites, and numerous articles on these phenomena.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy charakteryzuję pracę tymczasową na tle innych prawnie dozwolonych form zatrudnienia. Problem ten przedstawiam na przykładzie krakowskiej firmy ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o zajmującej się między innymi leasingiem pracowniczym.Moja praca składa się z dwóch części: teoretycznej (rozdział 1 i 2) oraz części empirycznej (rozdział 3 i 4). W pierwszym rozdziale przedstawiłam główne założenia zarządzania zasobami ludzkimi oraz bliżej przyjrzałam się pracy tymczasowej, prawnym uwarunkowaniom tego typu formy zatrudnienia w Polsce jak i za granicą. Rozdział drugi charakteryzuje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz umowy cywilnoprawne. W części empirycznej charakteryzuję firmę ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o, opisuję działalność firmy, standardy w niej obowiązujące oraz co kluczowe dla niniejszej pracy formy zatrudnienia stosowane względem podległych pracowników Rozdział czwarty to analiza badań jakie przeprowadziłam wśród pracowników opisywanej firmy oraz dla konfrontacji wyników z osobami zatrudnionymi w innych organizacjach. Analizę wykonałam na podstawie przeprowadzonych przeze mnie ankiet oraz wywiadów, a także własnych obserwacji. W syntezie wyników badań przedstawiłam swoje spostrzeżenia mogące być punktem wyjściowym w projektowaniu polityki personalnej firmy. Dane wtórne, z których korzystałam pochodziły z dostępnej na rynku literatury przedmiotu w postaci pozycji książkowych, dostępnych publikacji, stron internetowych i artykułów poświęconych omawianym zjawiskom.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.contributor.authorpl
Twarduś, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Jaworek, Magdalena - 173360
dc.date.accessioned
2020-07-24T20:27:42Z
dc.date.available
2020-07-24T20:27:42Z
dc.date.submittedpl
2013-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-82079-128217
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/191641
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employment-temporary work-contract of employment-recruitment-employee-employment policy
dc.subject.plpl
Zatrudnienie-Praca tymczasowa-Umowa o pracę-Rekrutacja-Pracownik-Polityka Zatrudnienia
dc.titlepl
Praca tymczasowa na tle innych form zatrudnienia na przykładzie firmy ITC Grupa- Polski HR Sp. z o.o.
dc.title.alternativepl
Temporary work to other forms of employment on the example of ITC Group Polish HR Ltd.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Shanghai
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available