Międzynarodowa debata w kwestii prywatyzacji wody

master
dc.abstract.enWater is essential for life. No living being can survive without it. As a resource it is critical to sustainable development. However, lack of accessible clean drinking water and sanitation impacts millions of people across the world. In some countries privatisation of water sectors was seen as the best way to improve inefficient water service. From a neoliberal perspective, privatisation increases profitability, improves efficiency and helps citizens to gain better access to drinking water and sanitation. Advocates may argue that the private sector is more competitive, expansionary and can bring required financing in. Despite being vigorously promoted by international financial institutions like the World Bank, multinational water corporations and some state governments, privatisation has achieved only limited success and shown mixed result. Many of the privatisation projects failed and because of that some economists are pessimistic about the role that private sector can play in provision of drinking water and sanitation. This paper contains arguments raised in the controversial privatization debate. Is the greater private sector participation a right solution in reducing deficiencies in water services or maybe we should transfer this task back to the publicly operated utilities? Privatization, as a model for water distribution and management, still remains a contentious point.pl
dc.abstract.plWoda to życie. Żaden organizm żywy nie jest w stanie bez niej przetrwać. Jest kluczowym zasobem gwarantującym zrównoważony rozwój. Jednak wiele milionów ludzi na świecie wciąż boryka się z brakiem dostępu do niej. W niektórych krajach rozwiązaniem tego problemu miała być prywatyzacja sektora zaopatrzenia w wodę. Z neoliberalnego punktu widzenia zwiększa ona rentowność prywatyzowanych spółek, służy poprawie ich wydajności oraz gwarantuje ludności lepszy dostęp do wody oraz urządzeń sanitarnych. Jej zwolennicy przekonują, że sektor prywatny cechuje się większą konkurencyjnością, zapewnia szerszy dostęp do usług oraz przynosi sektorowi niezbędne inwestycje. Jednak pomimo wsparcia transnarodowych korporacji z sektora zaopatrzenia w wodę, rządów niektórych państw oraz międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Bank Światowy, prywatyzacja osiągnęła jedynie połowiczny sukces, a jej rezultaty są mieszane. Wiele z projektów prywatyzacyjnych zakończyło się fiaskiem, przez co pojawiły się pesymistyczne głosy odnośnie roli sektora prywatnego w zapewnianiu dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Niniejsza praca zawiera argumenty podnoszone w kontrowersyjnej debacie odnośnie prywatyzacji wody. Czy większy udział sektora prywatnego zmniejszy deficyt usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i dostępem do niej, czy też zadanie to powinno zostać przekazane z powrotem sektorowi publicznemu? Prywatyzacja jako model dystrybucji wody i zarządzania nią wciąż pozostaje kontrowersyjną kwestią.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZąbkowicz, Anna - 132880 pl
dc.contributor.authorBabiarska, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerZąbkowicz, Anna - 132880 pl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:52:34Z
dc.date.available2020-07-27T02:52:34Z
dc.date.submitted2016-10-06pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-110180-198908pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216196
dc.languagepolpl
dc.subject.enAccess to water and sanitation in Ghana – Public Private Partnership – Right to water and sanitation – Water privatisation – Water Sector Reform in England and Walespl
dc.subject.plDostęp do wody i urządzeń sanitarnych w Ghanie – Partnerstwo publiczno-prywatne – Prawo do wody i urządzeń sanitarnych – Prywatyzacja wody – Reforma sektora zaopatrzenia w wodę w Anglii i Waliipl
dc.titleMiędzynarodowa debata w kwestii prywatyzacji wodypl
dc.title.alternativeThe international debate on water privatisationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Water is essential for life. No living being can survive without it. As a resource it is critical to sustainable development. However, lack of accessible clean drinking water and sanitation impacts millions of people across the world. In some countries privatisation of water sectors was seen as the best way to improve inefficient water service. From a neoliberal perspective, privatisation increases profitability, improves efficiency and helps citizens to gain better access to drinking water and sanitation. Advocates may argue that the private sector is more competitive, expansionary and can bring required financing in. Despite being vigorously promoted by international financial institutions like the World Bank, multinational water corporations and some state governments, privatisation has achieved only limited success and shown mixed result. Many of the privatisation projects failed and because of that some economists are pessimistic about the role that private sector can play in provision of drinking water and sanitation. This paper contains arguments raised in the controversial privatization debate. Is the greater private sector participation a right solution in reducing deficiencies in water services or maybe we should transfer this task back to the publicly operated utilities? Privatization, as a model for water distribution and management, still remains a contentious point.
dc.abstract.plpl
Woda to życie. Żaden organizm żywy nie jest w stanie bez niej przetrwać. Jest kluczowym zasobem gwarantującym zrównoważony rozwój. Jednak wiele milionów ludzi na świecie wciąż boryka się z brakiem dostępu do niej. W niektórych krajach rozwiązaniem tego problemu miała być prywatyzacja sektora zaopatrzenia w wodę. Z neoliberalnego punktu widzenia zwiększa ona rentowność prywatyzowanych spółek, służy poprawie ich wydajności oraz gwarantuje ludności lepszy dostęp do wody oraz urządzeń sanitarnych. Jej zwolennicy przekonują, że sektor prywatny cechuje się większą konkurencyjnością, zapewnia szerszy dostęp do usług oraz przynosi sektorowi niezbędne inwestycje. Jednak pomimo wsparcia transnarodowych korporacji z sektora zaopatrzenia w wodę, rządów niektórych państw oraz międzynarodowych instytucji finansowych, takich jak Bank Światowy, prywatyzacja osiągnęła jedynie połowiczny sukces, a jej rezultaty są mieszane. Wiele z projektów prywatyzacyjnych zakończyło się fiaskiem, przez co pojawiły się pesymistyczne głosy odnośnie roli sektora prywatnego w zapewnianiu dostępu do wody i urządzeń sanitarnych. Niniejsza praca zawiera argumenty podnoszone w kontrowersyjnej debacie odnośnie prywatyzacji wody. Czy większy udział sektora prywatnego zmniejszy deficyt usług związanych z zaopatrzeniem w wodę i dostępem do niej, czy też zadanie to powinno zostać przekazane z powrotem sektorowi publicznemu? Prywatyzacja jako model dystrybucji wody i zarządzania nią wciąż pozostaje kontrowersyjną kwestią.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ząbkowicz, Anna - 132880
dc.contributor.authorpl
Babiarska, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Ząbkowicz, Anna - 132880
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:52:34Z
dc.date.available
2020-07-27T02:52:34Z
dc.date.submittedpl
2016-10-06
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-110180-198908
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216196
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Access to water and sanitation in Ghana – Public Private Partnership – Right to water and sanitation – Water privatisation – Water Sector Reform in England and Wales
dc.subject.plpl
Dostęp do wody i urządzeń sanitarnych w Ghanie – Partnerstwo publiczno-prywatne – Prawo do wody i urządzeń sanitarnych – Prywatyzacja wody – Reforma sektora zaopatrzenia w wodę w Anglii i Walii
dc.titlepl
Międzynarodowa debata w kwestii prywatyzacji wody
dc.title.alternativepl
The international debate on water privatisation
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Katowice
1
Pilzno
1
Rome
1
Ten Boer
1

No access

No Thumbnail Available