ROLA I ROZWOJ PRAW KOBIET OD XVI WIEKU DO CZASOW WSPOLCZESNYCH.

master
dc.abstract.enThe theme of this paper is to analyse the situation of women's rights over the past five centuries. Paper describes the evolution of the role of women and their rights in society and shows the most important stages in the struggle for women's political rights. The author carefully examines the sources of gender inequality, looking for information in the literature and in the source text. The paper also demonstrates perception of women in society and the evolution of stereotypes, which still play significant role in problems of contemporary women’s. After establishing the facts of deprivation of women’s rights, the author continues explaining the paradox concerning governance by women. It then has been proved that woman’s political function has mainly been associated with her origin or country’s political system, rather than a result of her abilities. The author demonstrates the importance of gender conflict, proving that the issue is still present, and although the role of women is slowly improving, in order to get better results, it is required, that both women and men reject their stereotypes and prejudices.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest analiza sytuacji praw kobiet na przestrzeni ostatnich pięciu stuleci. Opracowanie opisuje ewolucję roli kobiet i ich praw w społeczeństwie, a także przedstawia najważniejsze etapy w walce o przyznanie kobietom praw społeczno-politycznych. Autorka skrupulatnie bada źródła nierówności płci, szukając informacji w literaturze przedmiotu oraz w tekstach źródłowych. Przedstawione zostają zmiany w postawie mentalnej wobec kobiet oraz ewolucja stereotypów, które jak się okazuje wciąż odgrywają wiodącą rolę w problemach współczesnych kobiet. Po ustaleniu stanu faktycznego, jakim było całkowite pozbawienie kobiet ich praw i podporządkowanie ich woli mężczyzn, autorka wyjaśniła paradoks dotyczący sprawowania rządów przez kobiety. Udowodniła, że spełnianie przez kobietę funkcji politycznych związane było z jej pochodzeniem, bądź polityką dynastyczną państw, a nie wynikało z ich naturalnych predyspozycji. W czasach dzisiejszych natomiast rola kobiet w społeczeństwie ulega powolnym przemianom. Zmiana ta jest trudna, gdyż wymaga zarówno od obu płci poświęcenia wielowiekowego bagażu stereotypów i uprzedzeń. Więzi rodzinne i emocjonalne, stawiają konflikt płci na pierwszym miejscu wśród wszystkich konfliktów ludzkości.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorŚwistak, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:56:29Z
dc.date.available2020-07-24T10:56:29Z
dc.date.submitted2012-09-27pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-69664-37193pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182815
dc.languagepolpl
dc.subject.enwoman the right to vote stereotype suffragettepl
dc.subject.plkobieta prawa wyborcze stereotyp sufrażystkipl
dc.titleROLA I ROZWOJ PRAW KOBIET OD XVI WIEKU DO CZASOW WSPOLCZESNYCH.pl
dc.title.alternativeThe role and development of women's rights from the sixteenth century to the present daypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this paper is to analyse the situation of women's rights over the past five centuries. Paper describes the evolution of the role of women and their rights in society and shows the most important stages in the struggle for women's political rights. The author carefully examines the sources of gender inequality, looking for information in the literature and in the source text. The paper also demonstrates perception of women in society and the evolution of stereotypes, which still play significant role in problems of contemporary women’s. After establishing the facts of deprivation of women’s rights, the author continues explaining the paradox concerning governance by women. It then has been proved that woman’s political function has mainly been associated with her origin or country’s political system, rather than a result of her abilities. The author demonstrates the importance of gender conflict, proving that the issue is still present, and although the role of women is slowly improving, in order to get better results, it is required, that both women and men reject their stereotypes and prejudices.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest analiza sytuacji praw kobiet na przestrzeni ostatnich pięciu stuleci. Opracowanie opisuje ewolucję roli kobiet i ich praw w społeczeństwie, a także przedstawia najważniejsze etapy w walce o przyznanie kobietom praw społeczno-politycznych. Autorka skrupulatnie bada źródła nierówności płci, szukając informacji w literaturze przedmiotu oraz w tekstach źródłowych. Przedstawione zostają zmiany w postawie mentalnej wobec kobiet oraz ewolucja stereotypów, które jak się okazuje wciąż odgrywają wiodącą rolę w problemach współczesnych kobiet. Po ustaleniu stanu faktycznego, jakim było całkowite pozbawienie kobiet ich praw i podporządkowanie ich woli mężczyzn, autorka wyjaśniła paradoks dotyczący sprawowania rządów przez kobiety. Udowodniła, że spełnianie przez kobietę funkcji politycznych związane było z jej pochodzeniem, bądź polityką dynastyczną państw, a nie wynikało z ich naturalnych predyspozycji. W czasach dzisiejszych natomiast rola kobiet w społeczeństwie ulega powolnym przemianom. Zmiana ta jest trudna, gdyż wymaga zarówno od obu płci poświęcenia wielowiekowego bagażu stereotypów i uprzedzeń. Więzi rodzinne i emocjonalne, stawiają konflikt płci na pierwszym miejscu wśród wszystkich konfliktów ludzkości.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Świstak, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:56:29Z
dc.date.available
2020-07-24T10:56:29Z
dc.date.submittedpl
2012-09-27
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-69664-37193
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182815
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
woman the right to vote stereotype suffragette
dc.subject.plpl
kobieta prawa wyborcze stereotyp sufrażystki
dc.titlepl
ROLA I ROZWOJ PRAW KOBIET OD XVI WIEKU DO CZASOW WSPOLCZESNYCH.
dc.title.alternativepl
The role and development of women's rights from the sixteenth century to the present day
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Krakow
4
Lodz
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
Dublin
2
Vinnytsia
2
Copenhagen
1
Frankfurt (Oder)
1
Grodzisk Wielkopolski
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available