Porównanie biologicznych funkcji LL-37 i jego analogu niewrażliwego na proces cytrulinacji

master
dc.abstract.enAntimicrobial peptides (AMPs) appear to be evolutionarily the oldest mechanism of innate immunity. They act efficiently but with low specificity, therefore they rarely cause induction of resistance. Among them is the only one human cathelicidin - LL-37. This peptide plays a plethora of functions as it exerts bactericidal effect, modulates the signaling of TLR receptors and is chemoattractant for many types of cells. Like other antimicrobial peptides it has potential to be used as an alternative to antibiotics. LL-37 undergoes various posttranslational modifications in vivo, including deimination. This process significantly reduces the stability of LL-37 and ablates its functions. Therefore, the purpose of the following thesis was to compare the activity of native peptide and its synthetic analogue resistant for deimination process - hLL-37. It was revealed that both peptides act comparable in an environment where molecules are not exposed to deimination. Among activities of LL-37 the minimum inhibitory concentration (MIC), viability of bacteria treated with the tested peptides, binding to bacterial endotoxin, immunomodulatory functions and cytotoxic properties were assessed. The only one identified difference was observed by testing the viability of P. aeruginosa in neutrophil extracellular traps model, an environment rich in peptidylarginine deiminase. Summarizing, hLL-37 has the potential to be used in the future, as a new generation drug, but its activity should be examined in vivo.pl
dc.abstract.plPeptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMPs) są jednymi z najstarszych ewolucyjnie mechanizmów nieswoistej obrony immunologicznej. Są one wydajne, ale mało specyficzne, a co istotne rzadko wywołują reakcję oporności. Przykładem jest LL-37, jedyna ludzka katelicydyna. Peptyd ten pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka: uczestniczy w zwalczaniu drobnoustrojów, kieruje odpowiedzią immunologiczną związaną z receptorami TLR oraz jest chemoatraktantem dla wielu typów komórek. LL-37 podobnie jak inne peptydy antybakteryjne ma potencjalne zastosowanie w medycynie, bowiem stanowi alternatywę dla antybiotyków. Podobnie jak szereg białek i peptydów ulega różnym modyfikacjom potranslacyjnym in vivo, w tym deiminacji. Wykazano, że proces deiminacji LL-37 znacząco obniża jego stabilność oraz inaktywuje podstawowe funkcje, stąd celem poniższej pracy magisterskiej było porównanie właściwości natywnego peptydu oraz jego syntetycznego analogu niewrażliwego na proces deiminacji - hLL-37. W niniejszej pracy podczas badań nad właściwościami obydwu peptydów wykazano brak różnic pomiędzy natywnym peptydem LL-37, a jego zamiennikiem hLL-37 w środowisku, w którym peptydy nie są narażone na deiminację. Oceniano m.in.: minimalne stężenie hamujące (MIC), żywotność bakterii traktowanych badanymi peptydami, wiązanie do endotoksyny bakteryjnej, funkcje immunomodulacyjne oraz właściwości cytotoksyczne. Odmienną aktywność peptydów zanotowano jedynie badając żywotność P. aeruginosa w modelu zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, które stanowią mikrośrodowisko bogate w deiminazę peptydyloargininową. Podsumowując hLL-37 posiada potencjał terapeutyczny, ale jego skuteczność należy ocenić w warunkach in vivo.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.contributor.authorKowalczyk, Dominikpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.contributor.reviewerMiękus, Katarzyna - 160748 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:16:54Z
dc.date.available2020-07-28T07:16:54Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-142416-211112pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241753
dc.languagepolpl
dc.subject.enLL-37, citrulination, NETspl
dc.subject.plLL-37, cytrulinacja, NETspl
dc.titlePorównanie biologicznych funkcji LL-37 i jego analogu niewrażliwego na proces cytrulinacjipl
dc.title.alternativeThe comparison of biological functions of LL-37 and its analog resistant for citrullinationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Antimicrobial peptides (AMPs) appear to be evolutionarily the oldest mechanism of innate immunity. They act efficiently but with low specificity, therefore they rarely cause induction of resistance. Among them is the only one human cathelicidin - LL-37. This peptide plays a plethora of functions as it exerts bactericidal effect, modulates the signaling of TLR receptors and is chemoattractant for many types of cells. Like other antimicrobial peptides it has potential to be used as an alternative to antibiotics. LL-37 undergoes various posttranslational modifications in vivo, including deimination. This process significantly reduces the stability of LL-37 and ablates its functions. Therefore, the purpose of the following thesis was to compare the activity of native peptide and its synthetic analogue resistant for deimination process - hLL-37. It was revealed that both peptides act comparable in an environment where molecules are not exposed to deimination. Among activities of LL-37 the minimum inhibitory concentration (MIC), viability of bacteria treated with the tested peptides, binding to bacterial endotoxin, immunomodulatory functions and cytotoxic properties were assessed. The only one identified difference was observed by testing the viability of P. aeruginosa in neutrophil extracellular traps model, an environment rich in peptidylarginine deiminase. Summarizing, hLL-37 has the potential to be used in the future, as a new generation drug, but its activity should be examined in vivo.
dc.abstract.plpl
Peptydy przeciwdrobnoustrojowe (AMPs) są jednymi z najstarszych ewolucyjnie mechanizmów nieswoistej obrony immunologicznej. Są one wydajne, ale mało specyficzne, a co istotne rzadko wywołują reakcję oporności. Przykładem jest LL-37, jedyna ludzka katelicydyna. Peptyd ten pełni wiele ważnych funkcji w organizmie człowieka: uczestniczy w zwalczaniu drobnoustrojów, kieruje odpowiedzią immunologiczną związaną z receptorami TLR oraz jest chemoatraktantem dla wielu typów komórek. LL-37 podobnie jak inne peptydy antybakteryjne ma potencjalne zastosowanie w medycynie, bowiem stanowi alternatywę dla antybiotyków. Podobnie jak szereg białek i peptydów ulega różnym modyfikacjom potranslacyjnym in vivo, w tym deiminacji. Wykazano, że proces deiminacji LL-37 znacząco obniża jego stabilność oraz inaktywuje podstawowe funkcje, stąd celem poniższej pracy magisterskiej było porównanie właściwości natywnego peptydu oraz jego syntetycznego analogu niewrażliwego na proces deiminacji - hLL-37. W niniejszej pracy podczas badań nad właściwościami obydwu peptydów wykazano brak różnic pomiędzy natywnym peptydem LL-37, a jego zamiennikiem hLL-37 w środowisku, w którym peptydy nie są narażone na deiminację. Oceniano m.in.: minimalne stężenie hamujące (MIC), żywotność bakterii traktowanych badanymi peptydami, wiązanie do endotoksyny bakteryjnej, funkcje immunomodulacyjne oraz właściwości cytotoksyczne. Odmienną aktywność peptydów zanotowano jedynie badając żywotność P. aeruginosa w modelu zewnątrzkomórkowych pułapek neutrofilowych, które stanowią mikrośrodowisko bogate w deiminazę peptydyloargininową. Podsumowując hLL-37 posiada potencjał terapeutyczny, ale jego skuteczność należy ocenić w warunkach in vivo.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.contributor.authorpl
Kowalczyk, Dominik
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.contributor.reviewerpl
Miękus, Katarzyna - 160748
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:16:54Z
dc.date.available
2020-07-28T07:16:54Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-142416-211112
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241753
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
LL-37, citrulination, NETs
dc.subject.plpl
LL-37, cytrulinacja, NETs
dc.titlepl
Porównanie biologicznych funkcji LL-37 i jego analogu niewrażliwego na proces cytrulinacji
dc.title.alternativepl
The comparison of biological functions of LL-37 and its analog resistant for citrullination
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
213
Views per month
Views per city
Warsaw
34
Clonee
31
Wroclaw
14
Katowice
9
Krakow
9
Gdansk
7
Lublin
7
Sokołów Małopolski
5
Gdynia
4
Odense
4

No access

No Thumbnail Available