Analiza karpologiczna szczątków roślinnych na stanowisku Tell el Murra, Egipt.

master
dc.abstract.enAbstractThis paper discusses the results of an archaeobotanical study conducted at the Tell el-Murra site, located in the eastern part of the Nile Delta. The aim of the analysis was to identify plant species found in archaeological objects at the settlement, which dates from the Predynastic to the Old Kingdom period. From among the botanical samples obtained, three were selected and processed. The soil samples were cleaned by dry sieving (2 samples) and flotation (1 sample), on sieves of 0.1 mm and 0.5 mm density. The selected material was determined based on the comparative collections of the Polish Academy of Sciences IB in Krakow and the literature. As a result, botanical data were obtained along with the context occurring in the study area. The collected information was used to partially determine the species composition of plants that were used by tell inhabitants and occurred in their immediate vicinity.pl
dc.abstract.plAbstraktW pracy omówiono wyniki badań archeobotanicznych przeprowadzonych na stanowisku Tell el-Murra, zlokalizowanym we wschodniej części Delty Nilu. Celem analizy było rozpoznanie gatunków roślin znajdowanych w obiektach archeologicznych na osadzie, której istnienie przypada na czasy od okresu predynastycznego do Starego Państwa. Z pośród pozyskanych próbek botanicznych wytypowano trzy, które poddano opracowaniu. Próbki ziemi zostały oczyszczone przy pomocy siania na sucho (2 próbki) oraz flotacji (1 próbka), na sitach o gęstości 0,1 mm oraz 0,5 mm. Wybrany materiał został oznaczony w oparciu o zbiory porównawcze PAN IB w Krakowie oraz literaturę przedmiotu. W rezultacie otrzymano dane botaniczne wraz z kontekstem występującym na badanym obszarze. Zebrane informacje posłużyły do częściowego określenia składu gatunkowego roślin, które wykorzystywali mieszkańcy tellu oraz występowały w ich najbliższym otoczeniu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorCiałowicz, Krzysztof - 127567 pl
dc.contributor.advisorMueller-Bieniek, Aldonapl
dc.contributor.authorPuschhaus, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerCiałowicz, Krzysztof - 127567 pl
dc.contributor.reviewerJucha, Mariusz - 128543 pl
dc.contributor.reviewerMueller-Bieniek, Aldonapl
dc.date.accessioned2021-10-14T21:31:31Z
dc.date.available2021-10-14T21:31:31Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-137331-193924pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280397
dc.languagepolpl
dc.subject.enTell el Murra, Predynastic Period, Archaeobotanypl
dc.subject.plTell el Murra, okres Predynastyczny, Archeobotanikapl
dc.titleAnaliza karpologiczna szczątków roślinnych na stanowisku Tell el Murra, Egipt.pl
dc.title.alternativeCarpological analysis of plant remains at the Tell el Murra site, Egypt.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
AbstractThis paper discusses the results of an archaeobotanical study conducted at the Tell el-Murra site, located in the eastern part of the Nile Delta. The aim of the analysis was to identify plant species found in archaeological objects at the settlement, which dates from the Predynastic to the Old Kingdom period. From among the botanical samples obtained, three were selected and processed. The soil samples were cleaned by dry sieving (2 samples) and flotation (1 sample), on sieves of 0.1 mm and 0.5 mm density. The selected material was determined based on the comparative collections of the Polish Academy of Sciences IB in Krakow and the literature. As a result, botanical data were obtained along with the context occurring in the study area. The collected information was used to partially determine the species composition of plants that were used by tell inhabitants and occurred in their immediate vicinity.
dc.abstract.plpl
AbstraktW pracy omówiono wyniki badań archeobotanicznych przeprowadzonych na stanowisku Tell el-Murra, zlokalizowanym we wschodniej części Delty Nilu. Celem analizy było rozpoznanie gatunków roślin znajdowanych w obiektach archeologicznych na osadzie, której istnienie przypada na czasy od okresu predynastycznego do Starego Państwa. Z pośród pozyskanych próbek botanicznych wytypowano trzy, które poddano opracowaniu. Próbki ziemi zostały oczyszczone przy pomocy siania na sucho (2 próbki) oraz flotacji (1 próbka), na sitach o gęstości 0,1 mm oraz 0,5 mm. Wybrany materiał został oznaczony w oparciu o zbiory porównawcze PAN IB w Krakowie oraz literaturę przedmiotu. W rezultacie otrzymano dane botaniczne wraz z kontekstem występującym na badanym obszarze. Zebrane informacje posłużyły do częściowego określenia składu gatunkowego roślin, które wykorzystywali mieszkańcy tellu oraz występowały w ich najbliższym otoczeniu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ciałowicz, Krzysztof - 127567
dc.contributor.advisorpl
Mueller-Bieniek, Aldona
dc.contributor.authorpl
Puschhaus, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Ciałowicz, Krzysztof - 127567
dc.contributor.reviewerpl
Jucha, Mariusz - 128543
dc.contributor.reviewerpl
Mueller-Bieniek, Aldona
dc.date.accessioned
2021-10-14T21:31:31Z
dc.date.available
2021-10-14T21:31:31Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-137331-193924
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280397
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Tell el Murra, Predynastic Period, Archaeobotany
dc.subject.plpl
Tell el Murra, okres Predynastyczny, Archeobotanika
dc.titlepl
Analiza karpologiczna szczątków roślinnych na stanowisku Tell el Murra, Egipt.
dc.title.alternativepl
Carpological analysis of plant remains at the Tell el Murra site, Egypt.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
41
Views per month
Views per city
Rzeszów
9
Krakow
8
Warsaw
4
Katowice
3
Ruda Śląska
3
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Kraszew
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available