Przekaz wybranych utworów rockowych z lat 60. i 70. XX wieku jako wyraz idei kontrkulturowych w ruchu hippisowskim w Stanach Zjednoczonych

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this Bachelor Thesis is to prove that the message of selected rock songs of the 60s and 70s of the twentieth century was referring to ideology hippie movement in the United States. At the beginning, in the context of the hippie movement, are explained notion of cultural contestation, counterculture, social movement, alternative society. In this chapter also are presented the phenomenon of counter-culture of the 50s and 60s on the background the social situation in the United States. The second part relates to the hippie movement: name, members, and the most important ideologists. It includes a history of the evolution of the hippie ideology and a description of their the way of life . The third chapter is concerned with the research. For the analysis of lyrics have been used qualitative methods. The songs have been divided into four categories (social criticism, place of hippies in society, protest against violence, use drugs) depending on whether which elements of the ideology, in them have been described. Bachelor Thesis ends with the conclusions of the research, as well as of literature.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest udowodnienie, że przekaz wybranych utworów rockowych z lat 60. i 70. XX wieku, odnosił się do ideologii ruchu hippisowskiego w Stanach Zjednoczonych. Na początku, w kontekście ruchu hippisowskiego, wytłumaczone zostały pojęcia: kontestacji kulturowej, kontrkultury, ruchów społecznych i społeczeństwa alternatywnego. W pierwszym rozdziale przedstawiony został także fenomen zjawiska kontrkultury lat 50. i 60. na tle sytuacji społecznej w Stanach Zjednoczonych. Druga cześć odnosi się do ruchu hippisowskiego: nazwy, członków i najważniejszych ideologów. Zawiera ona też historię ewolucji ideologii hippisowskiej oraz opis sposobu życia hippisów. Trzeci rozdział dotyczy przeprowadzonych badań. Do analizy utworów posłużyły metody jakościowe. Piosenki zostały podzielone na cztery kategorie (krytyka społeczna, miejsce hippisów w społeczeństwie, protest przeciwko przemocy, zażywanie narkotyków), w zależności od tego, do jakich elementów ideologii się odnosiły. Pracę wieńczą wnioski z badań, a także literatury przedmiotu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorGolemo, Karolina - 139808 pl
dc.contributor.authorJakus, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.reviewerGolemo, Karolina - 139808 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:12:49Z
dc.date.available2020-07-25T00:12:49Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-86501-146899pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195154
dc.languagepolpl
dc.subject.encontestation, counterculture, hippies, songspl
dc.subject.plkontestacja, kontrkultura, hippisi, piosenkipl
dc.titlePrzekaz wybranych utworów rockowych z lat 60. i 70. XX wieku jako wyraz idei kontrkulturowych w ruchu hippisowskim w Stanach Zjednoczonychpl
dc.title.alternativeThe message of selected rock songs from the 60s and 70s of the twentieth century as an expression of the counterculture's idea in the hippie movement in the United Statespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this Bachelor Thesis is to prove that the message of selected rock songs of the 60s and 70s of the twentieth century was referring to ideology hippie movement in the United States. At the beginning, in the context of the hippie movement, are explained notion of cultural contestation, counterculture, social movement, alternative society. In this chapter also are presented the phenomenon of counter-culture of the 50s and 60s on the background the social situation in the United States. The second part relates to the hippie movement: name, members, and the most important ideologists. It includes a history of the evolution of the hippie ideology and a description of their the way of life . The third chapter is concerned with the research. For the analysis of lyrics have been used qualitative methods. The songs have been divided into four categories (social criticism, place of hippies in society, protest against violence, use drugs) depending on whether which elements of the ideology, in them have been described. Bachelor Thesis ends with the conclusions of the research, as well as of literature.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest udowodnienie, że przekaz wybranych utworów rockowych z lat 60. i 70. XX wieku, odnosił się do ideologii ruchu hippisowskiego w Stanach Zjednoczonych. Na początku, w kontekście ruchu hippisowskiego, wytłumaczone zostały pojęcia: kontestacji kulturowej, kontrkultury, ruchów społecznych i społeczeństwa alternatywnego. W pierwszym rozdziale przedstawiony został także fenomen zjawiska kontrkultury lat 50. i 60. na tle sytuacji społecznej w Stanach Zjednoczonych. Druga cześć odnosi się do ruchu hippisowskiego: nazwy, członków i najważniejszych ideologów. Zawiera ona też historię ewolucji ideologii hippisowskiej oraz opis sposobu życia hippisów. Trzeci rozdział dotyczy przeprowadzonych badań. Do analizy utworów posłużyły metody jakościowe. Piosenki zostały podzielone na cztery kategorie (krytyka społeczna, miejsce hippisów w społeczeństwie, protest przeciwko przemocy, zażywanie narkotyków), w zależności od tego, do jakich elementów ideologii się odnosiły. Pracę wieńczą wnioski z badań, a także literatury przedmiotu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Golemo, Karolina - 139808
dc.contributor.authorpl
Jakus, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.reviewerpl
Golemo, Karolina - 139808
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:12:49Z
dc.date.available
2020-07-25T00:12:49Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-86501-146899
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195154
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
contestation, counterculture, hippies, songs
dc.subject.plpl
kontestacja, kontrkultura, hippisi, piosenki
dc.titlepl
Przekaz wybranych utworów rockowych z lat 60. i 70. XX wieku jako wyraz idei kontrkulturowych w ruchu hippisowskim w Stanach Zjednoczonych
dc.title.alternativepl
The message of selected rock songs from the 60s and 70s of the twentieth century as an expression of the counterculture's idea in the hippie movement in the United States
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Ornontowice
2
Rzeszów
2
Wroclaw
2
Breda
1
Częstochowa
1
Dublin
1
Krakow
1
Przyszowice
1
Shanghai
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available