Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enForeign direct investment in Poland before and after the accession to the European Union.Foreign direct investment (FDI) has been considered as one of the most developed forms of business activities operating in international markets, which owes its dynamic development to globalization. The thesis focuses on the analysis of the phenomenon of foreign direct investment in Poland, provides its definition and presents the most important economic theories related to FDI. The paper presents the main factors determining the inflow of foreign capital deposited in the form of FDI including, among others, labour force, access to resources, access to commercial outlet, geographical location but also investment barriers faced by investors entering the Polish market, political instability, ambiguity of legal system and complex bureaucratic procedures. The paper characterizes the investment climate in Poland according to internal changes - particularly the legislative changes and external factors such as the adhesion to international organizations. This thesis analyzes the size and structure of FDI from the day of structural changes in 2013 based on records held by the National Bank of Poland and The Polish Information and Foreign Investment Agency. It recognizes the accession to the European Union as a breakthrough which has led to greater liberalization of Polish economy and has had a positive impact on the size of inflowing capital. The study presents the changes that took place within a specific time period in FDI in Poland and indicates the most common sectors of economy and industries for the investment of the capital and the countries it came from. This thesis also aims to show the scale of influence on the labour market and the level of employment and education. What’s more, the study offers references to the global economic crisis of 2008, which caused a number of negative effects affecting not only the foreign direct investment but also other sectors of economy.pl
dc.abstract.plBezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce przed i akcesji do Unii Europejskiej.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jedna z najbardziej zaawansowanych form działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym, do której rozwoju szczególnie przyczyniła się postępująca globalizacja. Praca poświęcona jest analizie tego zjawiska w Polsce, definiuje je oraz krótko charakteryzuje najważniejsze teorie ekonomiczne dotyczące bezpośrednich inwestycji. Przedstawia czynniki sprzyjające napływowi kapitału zagranicznego w formie BIZ, do których należą między innymi: siła robocza, dostęp do surowców, duży rynek zbytu czy położenie geograficzne, jak również bariery inwestycyjne, z którymi muszą zmagać się inwestorzy w momencie wejścia na polski rynek: niestabilna sytuacja polityczna, mało przejrzysty system prawny czy skomplikowana biurokracja. Klimat inwestycyjny w Polsce scharakteryzowany został w oparciu o przeobrażenia wewnętrzne- szczególnie zmiany w ustawodawstwie oraz czynniki zewnętrzne jak przynależność do organizacji międzynarodowych. W oparciu o dane publikowane przede wszystkim przez Narodowy Bank Polski oraz Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych zanalizowana została wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych od momentu transformacji ustrojowej do roku 2013, przy czym za moment przełomowy uznaje się przystąpienie do Unii Europejskiej, które jeszcze mocniej zliberalizowało polską gospodarkę, co pozytywnie wpłynęło na wielkość napływającego kapitału. Praca pokazuje jakim zmianom na przestrzeni podanego okresu ulegały BIZ w Polsce, w jakich branżach i sektorach gospodarki najczęściej lokowany był kapitał oraz z jakich państw pochodził. Ukazana została także skala wpływu na rynek pracy i poziom zatrudnienia i wykształcenia. Nie zabrakło również odniesienia do światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku, który wywołał szereg negatywnych skutków nie tylko w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale również innych sfer gospodarki.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBojenko-Izdebska, Ewa - 127391 pl
dc.contributor.authorZaczyk, Danutapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBojenko-Izdebska, Ewa - 127391 pl
dc.contributor.reviewerChwiej, Edyta - 186357 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T16:54:44Z
dc.date.available2020-07-26T16:54:44Z
dc.date.submitted2015-10-12pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-100000-135781pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207138
dc.languagepolpl
dc.subject.enForeign direct investment, Poland, European Union, foreign capital, employment, level of education, sector, investor, foreign market, market, financial crisis, economic crisis, globalization, structural changes, accession, countries, commercial outlet, legal system, law, international organization, changes, trading volume, National Bank of Poland, finances.pl
dc.subject.plBezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska, Unia Europejska, kapitał zagraniczny, zatrudnienie, poziom wykształcenia, branża, sektor, inwestor, rynek zagraniczny, rynek, kryzys finansowy, kryzys ekonomiczny, globalizacja, transformacja ustrojowa, akcesja, państwa, rynek zbytu, system prawny, prawo, organizacja międzynarodowa, przeobrażenia, wolumen, Narodowy Bank Polski, finanse.pl
dc.titleBezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeForeign direct investment in Poland before and after the accession to the European Union.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Foreign direct investment in Poland before and after the accession to the European Union.Foreign direct investment (FDI) has been considered as one of the most developed forms of business activities operating in international markets, which owes its dynamic development to globalization. The thesis focuses on the analysis of the phenomenon of foreign direct investment in Poland, provides its definition and presents the most important economic theories related to FDI. The paper presents the main factors determining the inflow of foreign capital deposited in the form of FDI including, among others, labour force, access to resources, access to commercial outlet, geographical location but also investment barriers faced by investors entering the Polish market, political instability, ambiguity of legal system and complex bureaucratic procedures. The paper characterizes the investment climate in Poland according to internal changes - particularly the legislative changes and external factors such as the adhesion to international organizations. This thesis analyzes the size and structure of FDI from the day of structural changes in 2013 based on records held by the National Bank of Poland and The Polish Information and Foreign Investment Agency. It recognizes the accession to the European Union as a breakthrough which has led to greater liberalization of Polish economy and has had a positive impact on the size of inflowing capital. The study presents the changes that took place within a specific time period in FDI in Poland and indicates the most common sectors of economy and industries for the investment of the capital and the countries it came from. This thesis also aims to show the scale of influence on the labour market and the level of employment and education. What’s more, the study offers references to the global economic crisis of 2008, which caused a number of negative effects affecting not only the foreign direct investment but also other sectors of economy.
dc.abstract.plpl
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce przed i akcesji do Unii Europejskiej.Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to jedna z najbardziej zaawansowanych form działalności przedsiębiorstw na rynku zagranicznym, do której rozwoju szczególnie przyczyniła się postępująca globalizacja. Praca poświęcona jest analizie tego zjawiska w Polsce, definiuje je oraz krótko charakteryzuje najważniejsze teorie ekonomiczne dotyczące bezpośrednich inwestycji. Przedstawia czynniki sprzyjające napływowi kapitału zagranicznego w formie BIZ, do których należą między innymi: siła robocza, dostęp do surowców, duży rynek zbytu czy położenie geograficzne, jak również bariery inwestycyjne, z którymi muszą zmagać się inwestorzy w momencie wejścia na polski rynek: niestabilna sytuacja polityczna, mało przejrzysty system prawny czy skomplikowana biurokracja. Klimat inwestycyjny w Polsce scharakteryzowany został w oparciu o przeobrażenia wewnętrzne- szczególnie zmiany w ustawodawstwie oraz czynniki zewnętrzne jak przynależność do organizacji międzynarodowych. W oparciu o dane publikowane przede wszystkim przez Narodowy Bank Polski oraz Państwową Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych zanalizowana została wielkość i struktura bezpośrednich inwestycji zagranicznych od momentu transformacji ustrojowej do roku 2013, przy czym za moment przełomowy uznaje się przystąpienie do Unii Europejskiej, które jeszcze mocniej zliberalizowało polską gospodarkę, co pozytywnie wpłynęło na wielkość napływającego kapitału. Praca pokazuje jakim zmianom na przestrzeni podanego okresu ulegały BIZ w Polsce, w jakich branżach i sektorach gospodarki najczęściej lokowany był kapitał oraz z jakich państw pochodził. Ukazana została także skala wpływu na rynek pracy i poziom zatrudnienia i wykształcenia. Nie zabrakło również odniesienia do światowego kryzysu gospodarczego z 2008 roku, który wywołał szereg negatywnych skutków nie tylko w odniesieniu do bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ale również innych sfer gospodarki.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bojenko-Izdebska, Ewa - 127391
dc.contributor.authorpl
Zaczyk, Danuta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bojenko-Izdebska, Ewa - 127391
dc.contributor.reviewerpl
Chwiej, Edyta - 186357
dc.date.accessioned
2020-07-26T16:54:44Z
dc.date.available
2020-07-26T16:54:44Z
dc.date.submittedpl
2015-10-12
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-100000-135781
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207138
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Foreign direct investment, Poland, European Union, foreign capital, employment, level of education, sector, investor, foreign market, market, financial crisis, economic crisis, globalization, structural changes, accession, countries, commercial outlet, legal system, law, international organization, changes, trading volume, National Bank of Poland, finances.
dc.subject.plpl
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Polska, Unia Europejska, kapitał zagraniczny, zatrudnienie, poziom wykształcenia, branża, sektor, inwestor, rynek zagraniczny, rynek, kryzys finansowy, kryzys ekonomiczny, globalizacja, transformacja ustrojowa, akcesja, państwa, rynek zbytu, system prawny, prawo, organizacja międzynarodowa, przeobrażenia, wolumen, Narodowy Bank Polski, finanse.
dc.titlepl
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Foreign direct investment in Poland before and after the accession to the European Union.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
7
Dublin
3
Siemiatycze
2
Wroclaw
2
Auckland
1
Chandler
1
Gdansk
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available