Częstość występowania, charakterystyka oraz trudności piłkarzy nożnych w procesie rekonwalescencji i powrocie do sportu po urazie więzadła krzyżowego przedniego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: The resarches that has been guided by GUS in 2010 shows that football is the most preferably type of sport in Poland. This sport characterize high dinamics, jumping ability and manoeuvrability which is why footballers are exposed on many different kinds of injurys. Scientific reports evaluate that football is responsible for about 50-60% all of the sports injurys, where about 70 % is related to knee joint. The aim of the study: The main aim of this study was evaluation of incidence occurrence injury of anterior cruciate ligament among the football players playing professionally or amateurs. Comparision this two groups in terms of occurrence different stages of injury the anterior cruciate ligament and confront it with others mostly appearance injury's presented in footballers. Moreover the study will show some footballers difficulties in total recovery. Material and methodology: The main scientific instrument was a survey that has been conduct from 1.11.2017 to 1.02.2018 . In this study took part 50 randomly choose footballers from different clubs and leagues for all of the country, and all of them was doing sports. The average age of tested group was 22,3 years. Interwiewee were divided into two groups for twenty five in professionals and twenty five for amateurs. Results: There has been scrutinize that there was a high proportion of footballers with injury of anterior cruciate ligament. It involve about 30% of interwiewee athleats. This injury occure in similar amount with proffesional and amateur footballers. But it has been notice that amateur footballers are more often dealing with injury in stage III. More than half of the athletes after anterior cruciate ligament injury has reported the difficulitis with recovery after injury. Important thing is that same part of them has never recovery. Some less than half footballers whom hadn’t had any of the knee joint injury, has reported painfull conditions after intense training or competitions. Conclusions: The injury of the anterior cruciate ligament is the most common injury among footballers. It involve stopping the training's and often with long term rehabilitation. Some of the footballers despite successful reconstruction of the ligament and suitable rehabilitation has never full recovery from injury.pl
dc.abstract.plWstęp: Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny z 2010 roku wykazały, że piłka nożna jest najchętniej uprawianą dyscypliną sportową w Polsce. Jest to sport o wysokiej dynamice, skoczności i zwrotności, przez co piłkarze narażeni są na wystąpienie szeregu urazów związanych z jej uprawianiem. Doniesienia naukowe szacują, że piłka nożna odpowiedzialna jest za 50- 60% wszystkich urazów sportowych, gdzie do 70% przypadków dochodzi do kontuzji w obrębie stawu kolanowego. Cel pracy: Głównym celem pracy jest oszacowanie częstości występowania urazów więzadła krzyżowego przedniego pośród piłkarzy zawodowych i amatorów. Porównanie tych grup pod względem występowania różnych stopni urazu, oraz skonfrontowanie ich z pozostałymi najczęściej występującymi kontuzjami u piłkarzy nożnych. Ponadto zostaną przedstawione trudności zawodników w powrocie do zdrowia. Materiał i metody: Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta przeprowadzona od 1.11.2017 do 1.02.2018 roku. W badaniu wzięło udział 50 losowo wybranych piłkarzy nożnych z różnych klubów i lig z całej polski, przy czym wszyscy czynnie uprawiali sport. Średni wiek badanej grupy wynosiła 22.3 lat. Ankietowanych podzielono na dwie grupy dwudziestopięcio osobowe: zawodowców i amatorów. Wyniki: Zaobserwowano wysoki odsetek piłkarzy u których wystąpił uraz więzadła krzyżowego przedniego. Dotyczył on 30% ankietowanych zawodników. Kontuzja ta występowała u podobnej liczby amatorów i zawodowych sportowców, zauważono jednak iż w grupie amatorów częściej dochodziło do urazu III stopnia. Ponad połowa sportowców po urazie ACL zgłaszała trudności w odzyskaniu formy sprzed kontuzji, przy czym część z nich nigdy jej nie odzyskała. Nieco mniej niż połowa piłkarzy u których nigdy nie wystąpiła kontuzja stawu kolanowego zgłaszała dolegliwości bólowe stawu po intensywnym treningu bądź zawodach. Wnioski: Uraz więzadła krzyżowego przedniego jest najczęściej występującą kontuzją dotykającą piłkarzy nożnych. Wiąże się ona z przerwaniem treningu i często długoterminową rehabilitacją. Część piłkarzy pomimo udanej rekonstrukcji więzadła i odpowiedniej rehabilitacji nie odzyskuje formy sprzed urazu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.authorPolawski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerSzwarczyk, Wojciech - 200761 pl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Rafał - 200564 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:58:10Z
dc.date.available2020-07-27T13:58:10Z
dc.date.submitted2018-07-05pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-121310-211227pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225895
dc.languagepolpl
dc.subject.enanterior cruciate ligament, ACL, injury, football, sport.pl
dc.subject.plwięzadło krzyżowe przednie, ACL, uraz, kontuzja, piłka nożna, sport.pl
dc.titleCzęstość występowania, charakterystyka oraz trudności piłkarzy nożnych w procesie rekonwalescencji i powrocie do sportu po urazie więzadła krzyżowego przedniegopl
dc.title.alternativePrevalence, characteristic and difficulties relevant to football players in the process of recuperation and return to training after injury of anterior cruciate ligament.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The resarches that has been guided by GUS in 2010 shows that football is the most preferably type of sport in Poland. This sport characterize high dinamics, jumping ability and manoeuvrability which is why footballers are exposed on many different kinds of injurys. Scientific reports evaluate that football is responsible for about 50-60% all of the sports injurys, where about 70 % is related to knee joint. The aim of the study: The main aim of this study was evaluation of incidence occurrence injury of anterior cruciate ligament among the football players playing professionally or amateurs. Comparision this two groups in terms of occurrence different stages of injury the anterior cruciate ligament and confront it with others mostly appearance injury's presented in footballers. Moreover the study will show some footballers difficulties in total recovery. Material and methodology: The main scientific instrument was a survey that has been conduct from 1.11.2017 to 1.02.2018 . In this study took part 50 randomly choose footballers from different clubs and leagues for all of the country, and all of them was doing sports. The average age of tested group was 22,3 years. Interwiewee were divided into two groups for twenty five in professionals and twenty five for amateurs. Results: There has been scrutinize that there was a high proportion of footballers with injury of anterior cruciate ligament. It involve about 30% of interwiewee athleats. This injury occure in similar amount with proffesional and amateur footballers. But it has been notice that amateur footballers are more often dealing with injury in stage III. More than half of the athletes after anterior cruciate ligament injury has reported the difficulitis with recovery after injury. Important thing is that same part of them has never recovery. Some less than half footballers whom hadn’t had any of the knee joint injury, has reported painfull conditions after intense training or competitions. Conclusions: The injury of the anterior cruciate ligament is the most common injury among footballers. It involve stopping the training's and often with long term rehabilitation. Some of the footballers despite successful reconstruction of the ligament and suitable rehabilitation has never full recovery from injury.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Badania przeprowadzone przez Główny Urząd Statystyczny z 2010 roku wykazały, że piłka nożna jest najchętniej uprawianą dyscypliną sportową w Polsce. Jest to sport o wysokiej dynamice, skoczności i zwrotności, przez co piłkarze narażeni są na wystąpienie szeregu urazów związanych z jej uprawianiem. Doniesienia naukowe szacują, że piłka nożna odpowiedzialna jest za 50- 60% wszystkich urazów sportowych, gdzie do 70% przypadków dochodzi do kontuzji w obrębie stawu kolanowego. Cel pracy: Głównym celem pracy jest oszacowanie częstości występowania urazów więzadła krzyżowego przedniego pośród piłkarzy zawodowych i amatorów. Porównanie tych grup pod względem występowania różnych stopni urazu, oraz skonfrontowanie ich z pozostałymi najczęściej występującymi kontuzjami u piłkarzy nożnych. Ponadto zostaną przedstawione trudności zawodników w powrocie do zdrowia. Materiał i metody: Podstawowym narzędziem badawczym była ankieta przeprowadzona od 1.11.2017 do 1.02.2018 roku. W badaniu wzięło udział 50 losowo wybranych piłkarzy nożnych z różnych klubów i lig z całej polski, przy czym wszyscy czynnie uprawiali sport. Średni wiek badanej grupy wynosiła 22.3 lat. Ankietowanych podzielono na dwie grupy dwudziestopięcio osobowe: zawodowców i amatorów. Wyniki: Zaobserwowano wysoki odsetek piłkarzy u których wystąpił uraz więzadła krzyżowego przedniego. Dotyczył on 30% ankietowanych zawodników. Kontuzja ta występowała u podobnej liczby amatorów i zawodowych sportowców, zauważono jednak iż w grupie amatorów częściej dochodziło do urazu III stopnia. Ponad połowa sportowców po urazie ACL zgłaszała trudności w odzyskaniu formy sprzed kontuzji, przy czym część z nich nigdy jej nie odzyskała. Nieco mniej niż połowa piłkarzy u których nigdy nie wystąpiła kontuzja stawu kolanowego zgłaszała dolegliwości bólowe stawu po intensywnym treningu bądź zawodach. Wnioski: Uraz więzadła krzyżowego przedniego jest najczęściej występującą kontuzją dotykającą piłkarzy nożnych. Wiąże się ona z przerwaniem treningu i często długoterminową rehabilitacją. Część piłkarzy pomimo udanej rekonstrukcji więzadła i odpowiedniej rehabilitacji nie odzyskuje formy sprzed urazu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.authorpl
Polawski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Szwarczyk, Wojciech - 200761
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Rafał - 200564
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:58:10Z
dc.date.available
2020-07-27T13:58:10Z
dc.date.submittedpl
2018-07-05
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-121310-211227
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225895
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anterior cruciate ligament, ACL, injury, football, sport.
dc.subject.plpl
więzadło krzyżowe przednie, ACL, uraz, kontuzja, piłka nożna, sport.
dc.titlepl
Częstość występowania, charakterystyka oraz trudności piłkarzy nożnych w procesie rekonwalescencji i powrocie do sportu po urazie więzadła krzyżowego przedniego
dc.title.alternativepl
Prevalence, characteristic and difficulties relevant to football players in the process of recuperation and return to training after injury of anterior cruciate ligament.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
215
Views per month
Views per city
Warsaw
46
Poznan
33
Bialystok
14
Katowice
13
Krakow
12
Wroclaw
12
Bydgoszcz
8
Gdansk
7
Kielce
7
Ostrołęka
5

No access

No Thumbnail Available