Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania dalszego poszerzania strefy euro

master
dc.abstract.enThe single European currency is the second most used currency after the US dollar and is the result of deepened integration of European countries after World War II. Being a legal tender for over 340 million Europeans, we can no longer imagine the European Union without it. However, some Member States are strongly resisting the conversion of their national currency to the euro, citing both economic and political reasons. Therefore, the question arises - will the euro area be enlarged by other countries and if so, how?pl
dc.abstract.plWspólna waluta europejska jest drugą najczęściej używaną walutą po dolarze amerykańskim i jest wynikiem pogłębionej integracji państw europejskiej po II wojnie światowej. Będąc środkiem płatniczym dla ponad 340 milinów Europejczyków, już nie możemy bez nią wyobrazić Unią Europejską. Jednak niektóre państwa członkowskie stanowią silny opór zamiany własnej waluty narodowej na euro, podając przyczyny zarówno ekonomiczne, jak i polityczne. W związku z tym powstaje pytanie — czy będzie strefa euro rozszerzana o kolejne państwa i jeżeli tak, to w jaki sposób?pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.authorKlimenko, Dawidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerHebda, Wiktorpl
dc.date.accessioned2022-07-08T21:57:50Z
dc.date.available2022-07-08T21:57:50Z
dc.date.submitted2022-07-04pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-159127-247155pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295709
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuro area, euro, European Union, European debt crisis, European Union law, ERM II, Eurogroup, European Central Bankpl
dc.subject.plStrefa euro, euro, Unia Europejska, europejski kryzys zadłużeniowy, prawo Unii Europejskiej, ERM II, Eurogrupa, Europejski Bank Centralnypl
dc.titlePolityczno-ekonomiczne uwarunkowania dalszego poszerzania strefy europl
dc.title.alternativePolitical and economic conditions for further enlargement of the euro areapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The single European currency is the second most used currency after the US dollar and is the result of deepened integration of European countries after World War II. Being a legal tender for over 340 million Europeans, we can no longer imagine the European Union without it. However, some Member States are strongly resisting the conversion of their national currency to the euro, citing both economic and political reasons. Therefore, the question arises - will the euro area be enlarged by other countries and if so, how?
dc.abstract.plpl
Wspólna waluta europejska jest drugą najczęściej używaną walutą po dolarze amerykańskim i jest wynikiem pogłębionej integracji państw europejskiej po II wojnie światowej. Będąc środkiem płatniczym dla ponad 340 milinów Europejczyków, już nie możemy bez nią wyobrazić Unią Europejską. Jednak niektóre państwa członkowskie stanowią silny opór zamiany własnej waluty narodowej na euro, podając przyczyny zarówno ekonomiczne, jak i polityczne. W związku z tym powstaje pytanie — czy będzie strefa euro rozszerzana o kolejne państwa i jeżeli tak, to w jaki sposób?
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.authorpl
Klimenko, Dawid
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Hebda, Wiktor
dc.date.accessioned
2022-07-08T21:57:50Z
dc.date.available
2022-07-08T21:57:50Z
dc.date.submittedpl
2022-07-04
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-159127-247155
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295709
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Euro area, euro, European Union, European debt crisis, European Union law, ERM II, Eurogroup, European Central Bank
dc.subject.plpl
Strefa euro, euro, Unia Europejska, europejski kryzys zadłużeniowy, prawo Unii Europejskiej, ERM II, Eurogrupa, Europejski Bank Centralny
dc.titlepl
Polityczno-ekonomiczne uwarunkowania dalszego poszerzania strefy euro
dc.title.alternativepl
Political and economic conditions for further enlargement of the euro area
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections