Zależności pomiędzy ryzykiem rozwoju zaburzeń odżywiania u kobiet, a wybranymi czynnikami socjo-kulturowymi.

master
dc.abstract.enAim: The aim of this work was an analysis of the relationship between the young woman with a risk of presenting eating disorders and selected factor: sociodemographic , sociocultural and media.Method: The work was performed during spring 2015 among law students on Jagiellonian University and through on-line questionnaire dedicated to young lawyers. All woman completed the II version of The Questionnaire on Sociocultural Context ( B. Józefik, M. Pilecki), The Eating Attitudes Test (EAT 26) and Sociodemographic Questionnaire. The research was performed without time limit. Results: Results show that there is no difference between woman who come from small or big city and being in the risk of eating disorders. The results show that woman with a risk of presenting eating disorders have high negative corelation with results relating to areas such as : the cultural importance of the problem (-r= -0,709), the importance of thinness (-r= -0,433), pressure for thinness (-r=-0,423), family success (-r= -0,377), the importance of control (-r= - 0,370), negative assesment of family context (-r= -0,55),the importance of probems with eating (r= -0,498), peer group pressure (-r= - 0,507), media pressure (-r= -0,532).Cocnlusion: The results of this work confirm that there is essential negative relationship between the young woman with a risk of presenting eating disorders and selected sociocultural and media factorspl
dc.abstract.plCel badań: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy ryzykiem rozwoju zaburzeń odżywiania u kobiet ,a występowaniem wybranych czynników : społecznoekonomicznych; socjo-kulturowych oraz medialnych.Metoda: Badanie zostało przeprowadzone wiosną 2015r. wśród studentek prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz poprzez ankietę on-line skierowaną do kobiet wykonujących zawód prawnika. Osoby badane wypełniły II wersje Kwestionariusza kontekstu socjo-kulturowego (B. Józefik, M. Pileckiego), Kwestionariusz postaw wobec odżywiania (EAT26) oraz ankietę socjodemograficzną. Badanie zarówno on-line jak i po wykładzie było wykonywane bez limitu czasowego.Wyniki: Wyniki wskazują, że badane kobiety nie różnią się pod względem ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania w zależności od miejsca pochodzenia (małe miasto, duże miasto). Wyniki kobiet w zakresie ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania ujemnie wysoko korelują z wynikami: czynników kulturowych (–r= -0,709), czynnika znaczenia chudości (–r= -0,433), czynnika presja na bycie chudym (–r= -0,423), czynnika znaczenia sukcesu rodzinnego (–r= -0,377), czynnika negatywnej oceny kontekstu rodzinnego (r= -0,55), czynnika znaczenia kontroli(–r=-0,370), czynnika ważność problemów z odżywianiem(–r= -0,498), czynnika mikropresja grupy rówieśniczej (–r= -0,507), czynników medialnych (–r= -0,532).Wnioski: Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwala przyjąć, że istnieje istotny negatywny związek pomiędzy ryzykiem rozwoju występowania zaburzeń odżywiania u kobiet a wybranymi czynnikami socjo- kulturowymi oraz medialnymi.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWronka, Eligiusz - 132775 pl
dc.contributor.authorProkopek, Marlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWronka, Eligiusz - 132775 pl
dc.contributor.reviewerGierowski, Józef - 129495 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T19:38:57Z
dc.date.available2020-07-26T19:38:57Z
dc.date.submitted2016-03-01pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-102824-119932pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209472
dc.languagepolpl
dc.subject.enanorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders,, sociodemographic, sociocultural , media factors.pl
dc.subject.planorexia nervosa, bulimia nervosa, zaburzenia odżywiania, czynniki społecznoekonomiczne, czynniki kulturowe, czynniki medialne.pl
dc.titleZależności pomiędzy ryzykiem rozwoju zaburzeń odżywiania u kobiet, a wybranymi czynnikami socjo-kulturowymi.pl
dc.title.alternativeAnalysis of the relationship between young woman with a risk of presenting eating disorders and selected sociocultural factors.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim: The aim of this work was an analysis of the relationship between the young woman with a risk of presenting eating disorders and selected factor: sociodemographic , sociocultural and media.Method: The work was performed during spring 2015 among law students on Jagiellonian University and through on-line questionnaire dedicated to young lawyers. All woman completed the II version of The Questionnaire on Sociocultural Context ( B. Józefik, M. Pilecki), The Eating Attitudes Test (EAT 26) and Sociodemographic Questionnaire. The research was performed without time limit. Results: Results show that there is no difference between woman who come from small or big city and being in the risk of eating disorders. The results show that woman with a risk of presenting eating disorders have high negative corelation with results relating to areas such as : the cultural importance of the problem (-r= -0,709), the importance of thinness (-r= -0,433), pressure for thinness (-r=-0,423), family success (-r= -0,377), the importance of control (-r= - 0,370), negative assesment of family context (-r= -0,55),the importance of probems with eating (r= -0,498), peer group pressure (-r= - 0,507), media pressure (-r= -0,532).Cocnlusion: The results of this work confirm that there is essential negative relationship between the young woman with a risk of presenting eating disorders and selected sociocultural and media factors
dc.abstract.plpl
Cel badań: Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy ryzykiem rozwoju zaburzeń odżywiania u kobiet ,a występowaniem wybranych czynników : społecznoekonomicznych; socjo-kulturowych oraz medialnych.Metoda: Badanie zostało przeprowadzone wiosną 2015r. wśród studentek prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz poprzez ankietę on-line skierowaną do kobiet wykonujących zawód prawnika. Osoby badane wypełniły II wersje Kwestionariusza kontekstu socjo-kulturowego (B. Józefik, M. Pileckiego), Kwestionariusz postaw wobec odżywiania (EAT26) oraz ankietę socjodemograficzną. Badanie zarówno on-line jak i po wykładzie było wykonywane bez limitu czasowego.Wyniki: Wyniki wskazują, że badane kobiety nie różnią się pod względem ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania w zależności od miejsca pochodzenia (małe miasto, duże miasto). Wyniki kobiet w zakresie ryzyka rozwoju zaburzeń odżywiania ujemnie wysoko korelują z wynikami: czynników kulturowych (–r= -0,709), czynnika znaczenia chudości (–r= -0,433), czynnika presja na bycie chudym (–r= -0,423), czynnika znaczenia sukcesu rodzinnego (–r= -0,377), czynnika negatywnej oceny kontekstu rodzinnego (r= -0,55), czynnika znaczenia kontroli(–r=-0,370), czynnika ważność problemów z odżywianiem(–r= -0,498), czynnika mikropresja grupy rówieśniczej (–r= -0,507), czynników medialnych (–r= -0,532).Wnioski: Analiza statystyczna uzyskanych wyników pozwala przyjąć, że istnieje istotny negatywny związek pomiędzy ryzykiem rozwoju występowania zaburzeń odżywiania u kobiet a wybranymi czynnikami socjo- kulturowymi oraz medialnymi.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wronka, Eligiusz - 132775
dc.contributor.authorpl
Prokopek, Marlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Eligiusz - 132775
dc.contributor.reviewerpl
Gierowski, Józef - 129495
dc.date.accessioned
2020-07-26T19:38:57Z
dc.date.available
2020-07-26T19:38:57Z
dc.date.submittedpl
2016-03-01
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-102824-119932
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/209472
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
anorexia nervosa, bulimia nervosa, eating disorders,, sociodemographic, sociocultural , media factors.
dc.subject.plpl
anorexia nervosa, bulimia nervosa, zaburzenia odżywiania, czynniki społecznoekonomiczne, czynniki kulturowe, czynniki medialne.
dc.titlepl
Zależności pomiędzy ryzykiem rozwoju zaburzeń odżywiania u kobiet, a wybranymi czynnikami socjo-kulturowymi.
dc.title.alternativepl
Analysis of the relationship between young woman with a risk of presenting eating disorders and selected sociocultural factors.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
5
Warsaw
5
Wroclaw
4
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Bialystok
1
Gdansk
1
Gdynia
1
Kielce
1
Lowicz
1

No access

No Thumbnail Available