Wpływ dopaminy na celomocyty dżdżownic Eisenia andrei

master
dc.abstract.enDopamine (DA) is one of the most important catecholic neurotransmitter in the brain of mammals. In addition to the nervous system, dopamine receptors are also found in the periphery, including the cells of the immune system. Besides from receiving signals, the immune cells are also able to synthesize, secrete and store dopamine. The role of dopamine in relation to the function of the immune system is therefore of particular interest. Studies in vertebrates and invertebrates indicate a suppressive effect of dopamine on immune response. The aim of this study was to investigate the effect of dopamine on the immune cells of Eisenia andrei earthworms. The experiments were conducted in in vitro and in vivo conditions with subsequent ex vivo tests. The ability of the ceoelomocytes to produce radical oxygen species (ROS), the activation of the prophenoloxidase system (proPO), the influence on the number and composition of the coelomocytes, and the expression of the genes pkc1 (protein kinase C) and mekk1 (mitogen activated kinase) were investigated. The results confirmed that dopamine can alter the functioning of the immune system. Despite the increase in immune mechanisms such as ROS and proPO, a significant decrease in the number of cells and changes in their composition was observed. It is believed that the increase in ROS production and the activity of the proPO system has led to the death of these cells, which will significantly impair the performance of the immune system. In addition, the effect of dopamine on the expression level of the pkc1 gene was confirmed, but not on mekk1.pl
dc.abstract.plDopamina (DA) jest głównym neuroprzekaźnikiem katecholowym w mózgu ssaków. Oprócz układu nerwowego receptory dla dopaminy występują również na obwodzie, między innymi w komórkach układu odpornościowego. Poza odbieraniem sygnałów są one zdolne również do syntezy, sekrecji i magazynowania dopaminy. Rola dopaminy w kontekście funkcjonowania układu odpornościowego jest więc szczególnie ciekawa. Badania wykonywane zarówno na kręgowcach jak i bezkręgowcach wskazują na jej działanie immunosupresyjne na odpowiedź immunologiczną. Celem pracy było zbadanie wpływu dopaminy na komórki układu odpornościowego dżdżownic Eisenia andrei. Eksperymenty prowadzone były w warunkach in vitro oraz in vivo z późniejszymi testami ex vivo. Badano zdolność celomocytów do produkcji wolnych rodników tlenowych (ROS), aktywację układu profenoloksydazy (proPO), wpływ na liczbę i skład celomocytów oraz ekspresję genów – pkc1 (gen kinazy białkowej C) i mekk1 (gen kinazy aktywowanej mitogenami). Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły zdolność dopaminy do wpływania na układ odpornościowy. Mimo nasilenia takich mechanizmów odpornościowych jak ROS czy proPO, odnotowano znaczny spadek liczby celomocytów oraz zmiany w ich składzie. Podejrzewa się, że zwiększenie produkcji ROS i aktywności układu proPO doprowadziło do śmierci tych komórek, co w rezultacie będzie znacząco obniżać wydajność układu odpornościowego. Dodatkowo potwierdzono wpływ dopaminy na poziom ekspresji genu pkc1, ale nie mekk1.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorHoma, Joanna - 128342 pl
dc.contributor.authorOsika, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerHoma, Joanna - 128342 pl
dc.contributor.reviewerBłasiak, Tomasz - 127358 pl
dc.date.accessioned2022-09-30T21:32:34Z
dc.date.available2022-09-30T21:32:34Z
dc.date.submitted2022-09-29pl
dc.fieldofstudyneurobiologiapl
dc.identifier.apddiploma-155717-232058pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300576
dc.languagepolpl
dc.subject.endopamine, immune system, coelomocytes, earthworms, invertebrates, reactive oxygen species, prophenoloxidase system, protein C kinase, mitogen activated kinasepl
dc.subject.pldopamina, układ odpornościowy, celomocyty, dżdżownice, bezkręgowce, wolne rodniki tlenowe, układ profenoloksydazy, kinaza białkowa C, kinaza aktywowana mitogenamipl
dc.titleWpływ dopaminy na celomocyty dżdżownic Eisenia andreipl
dc.title.alternativeEffect of dopamine on coelomocytes of Eisenia andrei earthwormspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Dopamine (DA) is one of the most important catecholic neurotransmitter in the brain of mammals. In addition to the nervous system, dopamine receptors are also found in the periphery, including the cells of the immune system. Besides from receiving signals, the immune cells are also able to synthesize, secrete and store dopamine. The role of dopamine in relation to the function of the immune system is therefore of particular interest. Studies in vertebrates and invertebrates indicate a suppressive effect of dopamine on immune response. The aim of this study was to investigate the effect of dopamine on the immune cells of Eisenia andrei earthworms. The experiments were conducted in in vitro and in vivo conditions with subsequent ex vivo tests. The ability of the ceoelomocytes to produce radical oxygen species (ROS), the activation of the prophenoloxidase system (proPO), the influence on the number and composition of the coelomocytes, and the expression of the genes pkc1 (protein kinase C) and mekk1 (mitogen activated kinase) were investigated. The results confirmed that dopamine can alter the functioning of the immune system. Despite the increase in immune mechanisms such as ROS and proPO, a significant decrease in the number of cells and changes in their composition was observed. It is believed that the increase in ROS production and the activity of the proPO system has led to the death of these cells, which will significantly impair the performance of the immune system. In addition, the effect of dopamine on the expression level of the pkc1 gene was confirmed, but not on mekk1.
dc.abstract.plpl
Dopamina (DA) jest głównym neuroprzekaźnikiem katecholowym w mózgu ssaków. Oprócz układu nerwowego receptory dla dopaminy występują również na obwodzie, między innymi w komórkach układu odpornościowego. Poza odbieraniem sygnałów są one zdolne również do syntezy, sekrecji i magazynowania dopaminy. Rola dopaminy w kontekście funkcjonowania układu odpornościowego jest więc szczególnie ciekawa. Badania wykonywane zarówno na kręgowcach jak i bezkręgowcach wskazują na jej działanie immunosupresyjne na odpowiedź immunologiczną. Celem pracy było zbadanie wpływu dopaminy na komórki układu odpornościowego dżdżownic Eisenia andrei. Eksperymenty prowadzone były w warunkach in vitro oraz in vivo z późniejszymi testami ex vivo. Badano zdolność celomocytów do produkcji wolnych rodników tlenowych (ROS), aktywację układu profenoloksydazy (proPO), wpływ na liczbę i skład celomocytów oraz ekspresję genów – pkc1 (gen kinazy białkowej C) i mekk1 (gen kinazy aktywowanej mitogenami). Przeprowadzone eksperymenty potwierdziły zdolność dopaminy do wpływania na układ odpornościowy. Mimo nasilenia takich mechanizmów odpornościowych jak ROS czy proPO, odnotowano znaczny spadek liczby celomocytów oraz zmiany w ich składzie. Podejrzewa się, że zwiększenie produkcji ROS i aktywności układu proPO doprowadziło do śmierci tych komórek, co w rezultacie będzie znacząco obniżać wydajność układu odpornościowego. Dodatkowo potwierdzono wpływ dopaminy na poziom ekspresji genu pkc1, ale nie mekk1.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Homa, Joanna - 128342
dc.contributor.authorpl
Osika, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Homa, Joanna - 128342
dc.contributor.reviewerpl
Błasiak, Tomasz - 127358
dc.date.accessioned
2022-09-30T21:32:34Z
dc.date.available
2022-09-30T21:32:34Z
dc.date.submittedpl
2022-09-29
dc.fieldofstudypl
neurobiologia
dc.identifier.apdpl
diploma-155717-232058
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/300576
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
dopamine, immune system, coelomocytes, earthworms, invertebrates, reactive oxygen species, prophenoloxidase system, protein C kinase, mitogen activated kinase
dc.subject.plpl
dopamina, układ odpornościowy, celomocyty, dżdżownice, bezkręgowce, wolne rodniki tlenowe, układ profenoloksydazy, kinaza białkowa C, kinaza aktywowana mitogenami
dc.titlepl
Wpływ dopaminy na celomocyty dżdżownic Eisenia andrei
dc.title.alternativepl
Effect of dopamine on coelomocytes of Eisenia andrei earthworms
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Gliwice
1
Krakow
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available
Collections