Opuszczone miasta jako cele podróży turystycznych – analiza na wybranych przykładach

licenciate
dc.abstract.enAbandoned cities are also defined as a ghost towns, still represent new and rarely seen subject. Among reasons which are responsible for the collapse of cities are mentioned ecological catastrophes, deterioration of local conditions, economic issues, wars and military actions. Therefore, the list of extinct towns are not only the cradle of great civilizations, but also by previously unknown village. For the contemporary traveller, who is being deviated from the standard model of tourism 3S (sun, sea, sand), and is being oriented for an adventure and actively spend time, ghost towns may seem interesting and attractive circumstance. In this study are described of selected ghost towns paying particular attention to tourism in these places. Detailed discussion are related with Pripyat located on the territory of Ukraine, Kolmanskop situated in Namibia and most revitalized Canadian city of Barkerville. Desiring to understand and analyze the motivations of tourists choosing ghost towns as the goal of their journey carried out two questionnaires. Therefore it can be concluded that ghost towns are an interesting alternative for tourists and thereby are becoming competitive offer for stereotypical travel. Moreover this phenomenon contribute to the spread of a new kind of travel, based on the model 3E (entertainment, excitement, education).pl
dc.abstract.plMiasta opuszczone (z języka angielskiego ghost towns), określane często jako miasta-widma to temat wciąż nowy i rzadko spotykany. Wśród czynników odpowiedzialnych za upadek miast wymienia się katastrofy ekologiczne i naturalne, pogorszenie warunków lokalnych i gospodarczych oraz wojny i działania zbrojne. Dlatego też na liście miast opuszczonych znajdują się nie tylko kolebki wielkich cywilizacji, ale również nikomu wcześniej nieznane miejscowości. Dla współczesnego turysty, odbiegającego od standardowego modelu turystyki 3S (sun, sea, sand), a nastawionego na przygodę oraz aktywne spędzenie czasu, miejsca takie mogą wydawać się interesujące i atrakcyjne. Praca ma na celu przedstawienie miast wymarłych pod kątem ich atrakcyjności turystycznej. Szczegółowo problem zanalizowano na przykładzie trzech konkretnych miast: Prypeci na Ukrainie, Kolmanskopu w Namibii oraz najbardziej zrewitalizowanego kanadyjskiego miasta Barkerville. Z różnych powodów zostały one wyludnione i współcześnie funkcjonują jako ośrodki turystyczne. Pragnąc poznać i zanalizować motywacje turystów, wybierających miasta wymarłe jako cel swoich podróży, przeprowadzono badania ankietowe. Na ich podstawie stwierdzono, że miasta opuszczone stanowią ciekawą alternatywę dla turystów, stając się tym samym konkurencyjną ofertą dla stereotypowych podróży. Tym samym przyczyniają się do szerzenia nowego modelu podróżowania tzw. 3E (entertainment, excitement, education).pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.contributor.authorWieczorek, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerSołjan, Izabela - 131994 pl
dc.contributor.reviewerWięcław-Michniewska, Joanna - 132633 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:20:24Z
dc.date.available2020-07-27T00:20:24Z
dc.date.submitted2016-07-11pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-107581-183706pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213846
dc.languagepolpl
dc.subject.enabandoned cities, ghost towns, cultural tourism, Pripyat, Kolmanskop, Barkervillepl
dc.subject.plmiasta opuszczone, ghost towns, turystyka kulturowa, Prypeć, Kolmanskop, Barkervillepl
dc.titleOpuszczone miasta jako cele podróży turystycznych – analiza na wybranych przykładachpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abandoned cities are also defined as a ghost towns, still represent new and rarely seen subject. Among reasons which are responsible for the collapse of cities are mentioned ecological catastrophes, deterioration of local conditions, economic issues, wars and military actions. Therefore, the list of extinct towns are not only the cradle of great civilizations, but also by previously unknown village. For the contemporary traveller, who is being deviated from the standard model of tourism 3S (sun, sea, sand), and is being oriented for an adventure and actively spend time, ghost towns may seem interesting and attractive circumstance. In this study are described of selected ghost towns paying particular attention to tourism in these places. Detailed discussion are related with Pripyat located on the territory of Ukraine, Kolmanskop situated in Namibia and most revitalized Canadian city of Barkerville. Desiring to understand and analyze the motivations of tourists choosing ghost towns as the goal of their journey carried out two questionnaires. Therefore it can be concluded that ghost towns are an interesting alternative for tourists and thereby are becoming competitive offer for stereotypical travel. Moreover this phenomenon contribute to the spread of a new kind of travel, based on the model 3E (entertainment, excitement, education).
dc.abstract.plpl
Miasta opuszczone (z języka angielskiego ghost towns), określane często jako miasta-widma to temat wciąż nowy i rzadko spotykany. Wśród czynników odpowiedzialnych za upadek miast wymienia się katastrofy ekologiczne i naturalne, pogorszenie warunków lokalnych i gospodarczych oraz wojny i działania zbrojne. Dlatego też na liście miast opuszczonych znajdują się nie tylko kolebki wielkich cywilizacji, ale również nikomu wcześniej nieznane miejscowości. Dla współczesnego turysty, odbiegającego od standardowego modelu turystyki 3S (sun, sea, sand), a nastawionego na przygodę oraz aktywne spędzenie czasu, miejsca takie mogą wydawać się interesujące i atrakcyjne. Praca ma na celu przedstawienie miast wymarłych pod kątem ich atrakcyjności turystycznej. Szczegółowo problem zanalizowano na przykładzie trzech konkretnych miast: Prypeci na Ukrainie, Kolmanskopu w Namibii oraz najbardziej zrewitalizowanego kanadyjskiego miasta Barkerville. Z różnych powodów zostały one wyludnione i współcześnie funkcjonują jako ośrodki turystyczne. Pragnąc poznać i zanalizować motywacje turystów, wybierających miasta wymarłe jako cel swoich podróży, przeprowadzono badania ankietowe. Na ich podstawie stwierdzono, że miasta opuszczone stanowią ciekawą alternatywę dla turystów, stając się tym samym konkurencyjną ofertą dla stereotypowych podróży. Tym samym przyczyniają się do szerzenia nowego modelu podróżowania tzw. 3E (entertainment, excitement, education).
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.contributor.authorpl
Wieczorek, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Sołjan, Izabela - 131994
dc.contributor.reviewerpl
Więcław-Michniewska, Joanna - 132633
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:20:24Z
dc.date.available
2020-07-27T00:20:24Z
dc.date.submittedpl
2016-07-11
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-107581-183706
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213846
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
abandoned cities, ghost towns, cultural tourism, Pripyat, Kolmanskop, Barkerville
dc.subject.plpl
miasta opuszczone, ghost towns, turystyka kulturowa, Prypeć, Kolmanskop, Barkerville
dc.titlepl
Opuszczone miasta jako cele podróży turystycznych – analiza na wybranych przykładach
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
4
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gliwice
1
Krakow
1
Lublin
1
Ruda Śląska
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available