Finansowanie w sektorze MŚP a tarcze antykryzysowe w obliczu kryzysu gospodarczego

master
dc.abstract.enEnterprises from the SME sector are an important part of the Polish economy. Their activity is crucial for many areas, therefore limiting their activity has contributed to many negative effects in their functioning. The great importance of SME is determined by the fact that it is the group of companies that contributes most to GDP and employs the largest number of workers. The situation faced by companies in 2020 can be considered unprecedented due to the fact that many companies were forced to reduce their activities as a result of the COVID-19 pandemic. This circumstance caused a significant deterioration in the economic situation, which put many companies at risk of losing liquidity, which is important in conducting business. The aim of the study was to analyze the economic situation and forms of financial assistance provided to companies during the pandemic. Forms of assistance provided by the Polish State in order to combat the effects of "lockdowns" were described. Economic indicators such as GDP, unemployment, company and consumer bankruptcies were analyzed. The study includes an analysis of the PFR report, which contains data showing the scale of the aid granted. Thanks to the analysis of the economic situation and PFR reports it was possible to draw conclusions from the situation.pl
dc.abstract.plPrzedsiębiorstwa z sektora MŚP to ważna część polskiej gospodarki. Ich działanie stanowi kluczowe znaczenie dla wielu obszarów, dlatego ograniczenie ich działalności przyczyniło się do wielu negatywnych skutków w ich funkcjonowaniu. Duże znaczenie MŚP determinuje fakt, że jest to grupa firm, która wnosi najwięcej do PKB oraz zatrudnia największą liczbę pracowników. Sytuację z jaką spotkały się przedsiębiorstwa w roku 2020 można uznać za bezprecedensową z uwagi na fakt, że wiele przedsiębiorstw było zmuszonych w wyniku pandemii COVID-19 do ograniczenia swojej działalności. Okoliczność ta spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej, która wielu firmom zagroziła utratą płynności finansowej, która jest istotna w prowadzeniu działalności. Celem pracy było przeanalizowanie sytuacji gospodarczej oraz form pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorstwom podczas pandemii. Opisane zostały formy pomocy udzielone przez Państwo Polskie w celu walki ze skutkami wywołanymi „lockdownami”. Przenalizowano wskaźniki ekonomiczne m.in. PKB, bezrobocie, upadłości firm oraz konsumenckie.W pracy znalazła się analiza raportu PFR, która zawiera dane ukazujące skalę udzielonej pomocy. Dzięki analizie sytuacji gospodarczej oraz raportów PFR możliwe było wysunięcie wniosków z zaistniałej sytuacji.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.authorCiuba, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerKutera, Małgorzata - 129804 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Martapl
dc.date.accessioned2021-11-04T22:35:49Z
dc.date.available2021-11-04T22:35:49Z
dc.date.submitted2021-10-29pl
dc.fieldofstudyrachunkowość i zarządzanie finansamipl
dc.identifier.apddiploma-148785-225699pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282811
dc.languagepolpl
dc.subject.ensmall and medium-sized enterprises, financing, crisis, pandemicpl
dc.subject.plmałe i średnie przedsiębiorstwa, finansowanie, kryzys, pandemiapl
dc.titleFinansowanie w sektorze MŚP a tarcze antykryzysowe w obliczu kryzysu gospodarczegopl
dc.title.alternativeSME financing and crisis shields in the face of the economic crisispl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Enterprises from the SME sector are an important part of the Polish economy. Their activity is crucial for many areas, therefore limiting their activity has contributed to many negative effects in their functioning. The great importance of SME is determined by the fact that it is the group of companies that contributes most to GDP and employs the largest number of workers. The situation faced by companies in 2020 can be considered unprecedented due to the fact that many companies were forced to reduce their activities as a result of the COVID-19 pandemic. This circumstance caused a significant deterioration in the economic situation, which put many companies at risk of losing liquidity, which is important in conducting business. The aim of the study was to analyze the economic situation and forms of financial assistance provided to companies during the pandemic. Forms of assistance provided by the Polish State in order to combat the effects of "lockdowns" were described. Economic indicators such as GDP, unemployment, company and consumer bankruptcies were analyzed. The study includes an analysis of the PFR report, which contains data showing the scale of the aid granted. Thanks to the analysis of the economic situation and PFR reports it was possible to draw conclusions from the situation.
dc.abstract.plpl
Przedsiębiorstwa z sektora MŚP to ważna część polskiej gospodarki. Ich działanie stanowi kluczowe znaczenie dla wielu obszarów, dlatego ograniczenie ich działalności przyczyniło się do wielu negatywnych skutków w ich funkcjonowaniu. Duże znaczenie MŚP determinuje fakt, że jest to grupa firm, która wnosi najwięcej do PKB oraz zatrudnia największą liczbę pracowników. Sytuację z jaką spotkały się przedsiębiorstwa w roku 2020 można uznać za bezprecedensową z uwagi na fakt, że wiele przedsiębiorstw było zmuszonych w wyniku pandemii COVID-19 do ograniczenia swojej działalności. Okoliczność ta spowodowała znaczne pogorszenie sytuacji gospodarczej, która wielu firmom zagroziła utratą płynności finansowej, która jest istotna w prowadzeniu działalności. Celem pracy było przeanalizowanie sytuacji gospodarczej oraz form pomocy finansowej udzielanej przedsiębiorstwom podczas pandemii. Opisane zostały formy pomocy udzielone przez Państwo Polskie w celu walki ze skutkami wywołanymi „lockdownami”. Przenalizowano wskaźniki ekonomiczne m.in. PKB, bezrobocie, upadłości firm oraz konsumenckie.W pracy znalazła się analiza raportu PFR, która zawiera dane ukazujące skalę udzielonej pomocy. Dzięki analizie sytuacji gospodarczej oraz raportów PFR możliwe było wysunięcie wniosków z zaistniałej sytuacji.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.authorpl
Ciuba, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Kutera, Małgorzata - 129804
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Marta
dc.date.accessioned
2021-11-04T22:35:49Z
dc.date.available
2021-11-04T22:35:49Z
dc.date.submittedpl
2021-10-29
dc.fieldofstudypl
rachunkowość i zarządzanie finansami
dc.identifier.apdpl
diploma-148785-225699
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/282811
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
small and medium-sized enterprises, financing, crisis, pandemic
dc.subject.plpl
małe i średnie przedsiębiorstwa, finansowanie, kryzys, pandemia
dc.titlepl
Finansowanie w sektorze MŚP a tarcze antykryzysowe w obliczu kryzysu gospodarczego
dc.title.alternativepl
SME financing and crisis shields in the face of the economic crisis
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
46
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
5
Chodzież
3
Lodz
3
Gdynia
2
Krotoszyn
2
Lublin
2
Piaseczno
2
Samsonowka
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections