Assessment of the impact of removable denture's care agents on the mechanical properties of selected acrylic resins : based on pilot studies

2017
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. Removable acrylic dentures are the most commonly used prosthetic restorations. Their use involves daily hygienic care with cleaning agents and disinfectants. There are many uncertainties regarding the effect of disinfectants on the mechanical properties of acrylics. Aim of the study. To assess in vitro whether acrylic denture disinfectants have an effect on the hardness and tensile strength of acrylic materials. Materials and methods. The study was conducted with two acrylic materials of which removable dentures are commonly made, i.e. SR Triplex Hot from Ivoclar Vivadent and Rapid Simplifield from Vertex. The following preparations used for the disinfection of dentures were assessed: 2% chlorhexidine gluconate solution, 2% sodium hypochlorite solution, Corega Tabs cleansing tablets and Fittydent cleansing tablets. Twenty-four samples were made from each material. The samples were divided into three groups. In the first group, samples were stored in distilled water at 37°C and dipped in one of the four disinfectants for 15 minutes once a day. In the second group, samples were stored in distilled water and they were not disinfected. In the third group (control group), samples were tested right after they were made. After 2 and 4 weeks, samples in the first and second groups were tested for hardness and tensile strength. Tensile strength was tested using a universal testing machine, and hardness was tested using a hardness gauge (Vickers method). The results obtained were analysed statistically. Findings. Chlorhexidine was the solution that reduced the hardness and strength of acrylic the most. The smallest drop in the strength properties of acrylic was observed for Fittydent and Corega Tabs cleansing tablets and sodium hypochlorite solution. Conclusions. All the acrylic disinfectants used reduced the mechanical properties of acrylic.pl
dc.abstract.plWprowadzenie. Najczęściej stosowanymi uzupełnieniami protetycznymi są ruchome protezy akrylowe. Użytkowanie takich uzupełnień wiąże się z koniecznością codziennej ich higienizacji za pomocą środków czyszczących i dezynfekujących. Istnieje wiele niejasności dotyczących wpływu środków dezynfekujących na właściwości mechaniczne akrylu. Cel pracy. Celem pracy była ocena „in vitro”, czy środki stosowane do dezynfekcji protez akrylowych mają wpływ na twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie akrylu. Materiały i metody. Do badań wybrano dwa materiały akrylowe, z których powszechnie wykonywane są protezy ruchome, tzn. akryl SR Triplex Hot firmy Ivoclar Vivadent oraz Rapid Simplifield firmy Vertex i preparaty stosowane do dezynfekcji protez: 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny, 2% roztwór podchlorynu sodu, tabletki czyszczące Corega Tabs oraz tabletki czyszczące Fittydent. Z każdego materiału wykonano po 24 próbki. Próbki podzielono na 3 grupy. W grupie pierwszej próbki przechowywano w wodzie destylowanej o temperaturze 37°C i raz dziennie zanurzano je w jednym z czterech środków dezynfekujących na 15minut. W grupie drugiej próbki przechowywano w wodzie destylowanej i nie poddawano ich dezynfekcji. W grupie trzeciej (kontrolnej) próbki przebadano tuż po ich wykonaniu. Po upływie 2 i 4 tygodni w grupie pierwszej i drugiej zbadano twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość na rozciąganie badano z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej, a twardość za pomocą twardościomierza (według metody Vickersa). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Roztworem, który w największym stopniu wpływał na obniżenie twardości i wytrzymałości akrylu była chlorheksydyna. Najmniejszy spadek właściwości wytrzymałościowych akrylu odnotowano w przypadku tabletek czyszczących Fittydent, Corega Tabs i roztworu podchlorynu sodu. Wnioski. Wszystkie środki zastosowane do dezynfekcji akrylu powodowały obniżenie jego właściwości mechanicznych.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Stomatologiipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id87929
dc.contributor.authorKrupińska-Franczak, Karolina - 202002 pl
dc.contributor.authorGala, Andrzej - 129435 pl
dc.contributor.authorWiśniewska, Grażyna - 133789 pl
dc.date.accession2020-09-22pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.available2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalTekst równolegle w j. pol i j .ang. Bibliogr. s. 527-258pl
dc.description.number5pl
dc.description.physical517-528pl
dc.description.points12pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume70pl
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0010.7734pl
dc.identifier.eissn2299-551Xpl
dc.identifier.issn0011-4553pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142731
dc.identifier.weblinkhttps://www.termedia.pl/Assessment-of-the-impact-of-removable-denture-s-care-nagents-on-the-mechanical-properties-of-selected-acrylic-nresins-based-on-pilot-studies,137,34899,1,1.htmlpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enacrylicspl
dc.subject.enremovable denturespl
dc.subject.endenture disinfectantspl
dc.subject.enstrength properties of acrylic materialspl
dc.subject.pltworzywo akrylowepl
dc.subject.plprotezy ruchomepl
dc.subject.plśrodki do dezynfekcji protezpl
dc.subject.plwłaściwości wytrzymałościowe materiałów akrylowychpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleAssessment of the impact of removable denture's care agents on the mechanical properties of selected acrylic resins : based on pilot studiespl
dc.title.alternativeOcena wpływu środków do higieny protez ruchomych na właściwości mechaniczne wybranych tworzyw akrylowych : na podstawie badań pilotażowychpl
dc.title.journalJournal of Stomatologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Removable acrylic dentures are the most commonly used prosthetic restorations. Their use involves daily hygienic care with cleaning agents and disinfectants. There are many uncertainties regarding the effect of disinfectants on the mechanical properties of acrylics. Aim of the study. To assess in vitro whether acrylic denture disinfectants have an effect on the hardness and tensile strength of acrylic materials. Materials and methods. The study was conducted with two acrylic materials of which removable dentures are commonly made, i.e. SR Triplex Hot from Ivoclar Vivadent and Rapid Simplifield from Vertex. The following preparations used for the disinfection of dentures were assessed: 2% chlorhexidine gluconate solution, 2% sodium hypochlorite solution, Corega Tabs cleansing tablets and Fittydent cleansing tablets. Twenty-four samples were made from each material. The samples were divided into three groups. In the first group, samples were stored in distilled water at 37°C and dipped in one of the four disinfectants for 15 minutes once a day. In the second group, samples were stored in distilled water and they were not disinfected. In the third group (control group), samples were tested right after they were made. After 2 and 4 weeks, samples in the first and second groups were tested for hardness and tensile strength. Tensile strength was tested using a universal testing machine, and hardness was tested using a hardness gauge (Vickers method). The results obtained were analysed statistically. Findings. Chlorhexidine was the solution that reduced the hardness and strength of acrylic the most. The smallest drop in the strength properties of acrylic was observed for Fittydent and Corega Tabs cleansing tablets and sodium hypochlorite solution. Conclusions. All the acrylic disinfectants used reduced the mechanical properties of acrylic.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie. Najczęściej stosowanymi uzupełnieniami protetycznymi są ruchome protezy akrylowe. Użytkowanie takich uzupełnień wiąże się z koniecznością codziennej ich higienizacji za pomocą środków czyszczących i dezynfekujących. Istnieje wiele niejasności dotyczących wpływu środków dezynfekujących na właściwości mechaniczne akrylu. Cel pracy. Celem pracy była ocena „in vitro”, czy środki stosowane do dezynfekcji protez akrylowych mają wpływ na twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie akrylu. Materiały i metody. Do badań wybrano dwa materiały akrylowe, z których powszechnie wykonywane są protezy ruchome, tzn. akryl SR Triplex Hot firmy Ivoclar Vivadent oraz Rapid Simplifield firmy Vertex i preparaty stosowane do dezynfekcji protez: 2% roztwór glukonianu chlorheksydyny, 2% roztwór podchlorynu sodu, tabletki czyszczące Corega Tabs oraz tabletki czyszczące Fittydent. Z każdego materiału wykonano po 24 próbki. Próbki podzielono na 3 grupy. W grupie pierwszej próbki przechowywano w wodzie destylowanej o temperaturze 37°C i raz dziennie zanurzano je w jednym z czterech środków dezynfekujących na 15minut. W grupie drugiej próbki przechowywano w wodzie destylowanej i nie poddawano ich dezynfekcji. W grupie trzeciej (kontrolnej) próbki przebadano tuż po ich wykonaniu. Po upływie 2 i 4 tygodni w grupie pierwszej i drugiej zbadano twardość oraz wytrzymałość na rozciąganie. Wytrzymałość na rozciąganie badano z zastosowaniem maszyny wytrzymałościowej, a twardość za pomocą twardościomierza (według metody Vickersa). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki. Roztworem, który w największym stopniu wpływał na obniżenie twardości i wytrzymałości akrylu była chlorheksydyna. Najmniejszy spadek właściwości wytrzymałościowych akrylu odnotowano w przypadku tabletek czyszczących Fittydent, Corega Tabs i roztworu podchlorynu sodu. Wnioski. Wszystkie środki zastosowane do dezynfekcji akrylu powodowały obniżenie jego właściwości mechanicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Stomatologii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
87929
dc.contributor.authorpl
Krupińska-Franczak, Karolina - 202002
dc.contributor.authorpl
Gala, Andrzej - 129435
dc.contributor.authorpl
Wiśniewska, Grażyna - 133789
dc.date.accessionpl
2020-09-22
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.available
2020-01-17T09:57:27Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Tekst równolegle w j. pol i j .ang. Bibliogr. s. 527-258
dc.description.numberpl
5
dc.description.physicalpl
517-528
dc.description.pointspl
12
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
70
dc.identifier.doipl
10.5604/01.3001.0010.7734
dc.identifier.eissnpl
2299-551X
dc.identifier.issnpl
0011-4553
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142731
dc.identifier.weblinkpl
https://www.termedia.pl/Assessment-of-the-impact-of-removable-denture-s-care-nagents-on-the-mechanical-properties-of-selected-acrylic-nresins-based-on-pilot-studies,137,34899,1,1.html
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
acrylics
dc.subject.enpl
removable dentures
dc.subject.enpl
denture disinfectants
dc.subject.enpl
strength properties of acrylic materials
dc.subject.plpl
tworzywo akrylowe
dc.subject.plpl
protezy ruchome
dc.subject.plpl
środki do dezynfekcji protez
dc.subject.plpl
właściwości wytrzymałościowe materiałów akrylowych
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Assessment of the impact of removable denture's care agents on the mechanical properties of selected acrylic resins : based on pilot studies
dc.title.alternativepl
Ocena wpływu środków do higieny protez ruchomych na właściwości mechaniczne wybranych tworzyw akrylowych : na podstawie badań pilotażowych
dc.title.journalpl
Journal of Stomatology
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Karachi
1
Lodz
1
Szczecin
1
Warsaw
1
Downloads
krupinska_gala_wisniewska_assessment_of_the_impact_of_removable_denture's_care_agents_2017.pdf
1