Styl życia kobiet w ciąży.

licenciate
dc.abstract.enThe gestation period is a time of many changes in the behavior and lifestyle of women. There is no doubt that the most important thing is keeping by the women such way of life, which is beneficial to the health of the mother and child. In present paper detail changes in the lifestyle of pregnant women were described, describing the health benefits associated with the optimal diet, nutritional recommendations, physical activity of sufficient intensity, taking care of hygiene, limiting use of stimulants. Nutritional and dietary recommendations for pregnant women were characterized, pointing to the need to consume of high energetic and low calorie foods, showing the optimal source of bioactive compounds. The beneficial effects of proper physical activity, including sports and gymnastics, were discussed. The regulations governing employers and the rights of pregnant women were showed. Work as a possible source of stress for these women were also pointed out. An important element of this study was a comprehensive overview of antenatal care over pregnant women by health professionals, which includes antenatal education, mandatory visits women in medical clinics and to the doctors, as well as visits of midwives with expectant mothers in late pregnancy. The positive role of antenatal schools was emphasized. In this paper, a review of recent literature related to the various aspects of pregnant women life was done.pl
dc.abstract.plOkres ciąży jest czasem wielu zmian w zachowaniu i stylu życia kobiet. Nie ma wątpliwości, że najważniejsze jest prowadzenie przez kobiety takiego trybu życia, który korzystnie wpłynie na zdrowie przyszłej matki i dziecka. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowo zmiany zachodzące w stylu życia kobiet w ciąży, opisując prozdrowotne zasady związane z optymalną dietą i zaleceniami żywieniowymi, także z aktywnością fizyczną o odpowiednim natężeniu, dbaniem o higienę, ograniczeniem stosowania używek. Scharakteryzowano potrzeby żywieniowe i zalecenia dietetyczne dla kobiet ciężarnych, wskazując na potrzebę spożywania w tym okresie wysokoenergetycznych, a jednocześnie mało kalorycznych pokarmów, podając optymalne źródła składników bioaktywnych. Omówiono korzystne efekty aktywności fizycznej obejmujące uprawiane sportów i gimnastyki. Wskazano na przepisy obowiązujące pracodawców zatrudniających ciężarne oraz na prawa i ograniczenia wysiłkowe tych kobiet. Nie pominięto również oceny pracy jako możliwego źródła stresu i sposobów jego unikania. Ważnym elementem niniejszego opracowania było wszechstronne omówienie opieki przedporodowej sprawowanej nad kobietami ciężarnymi przez personel medyczny, która obejmuje edukację przedporodową, obowiązkowe wizyty kobiet w poradniach i u lekarza oraz położnych u przyszłych matek w ciąży zaawansowanej. Podkreślono pozytywną rolę szkół rodzenia. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najnowszej literatury związanej z różnymi aspektami życia kobiet ciężarnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorKalisz, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:10:21Z
dc.date.available2020-07-24T14:10:21Z
dc.date.submitted2013-07-04pl
dc.fieldofstudypołożnictwo (pomostowe)pl
dc.identifier.apddiploma-72857-165593pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185765
dc.languagepolpl
dc.subject.enpregnancy, lifestyle, diet, physical activity, care of the pregnantpl
dc.subject.plciąża, styl życia, dieta, aktywność fizyczna, opieka nad ciężarnąpl
dc.titleStyl życia kobiet w ciąży.pl
dc.title.alternativeLifestyle of pregnant womenpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The gestation period is a time of many changes in the behavior and lifestyle of women. There is no doubt that the most important thing is keeping by the women such way of life, which is beneficial to the health of the mother and child. In present paper detail changes in the lifestyle of pregnant women were described, describing the health benefits associated with the optimal diet, nutritional recommendations, physical activity of sufficient intensity, taking care of hygiene, limiting use of stimulants. Nutritional and dietary recommendations for pregnant women were characterized, pointing to the need to consume of high energetic and low calorie foods, showing the optimal source of bioactive compounds. The beneficial effects of proper physical activity, including sports and gymnastics, were discussed. The regulations governing employers and the rights of pregnant women were showed. Work as a possible source of stress for these women were also pointed out. An important element of this study was a comprehensive overview of antenatal care over pregnant women by health professionals, which includes antenatal education, mandatory visits women in medical clinics and to the doctors, as well as visits of midwives with expectant mothers in late pregnancy. The positive role of antenatal schools was emphasized. In this paper, a review of recent literature related to the various aspects of pregnant women life was done.
dc.abstract.plpl
Okres ciąży jest czasem wielu zmian w zachowaniu i stylu życia kobiet. Nie ma wątpliwości, że najważniejsze jest prowadzenie przez kobiety takiego trybu życia, który korzystnie wpłynie na zdrowie przyszłej matki i dziecka. W niniejszej pracy przedstawiono szczegółowo zmiany zachodzące w stylu życia kobiet w ciąży, opisując prozdrowotne zasady związane z optymalną dietą i zaleceniami żywieniowymi, także z aktywnością fizyczną o odpowiednim natężeniu, dbaniem o higienę, ograniczeniem stosowania używek. Scharakteryzowano potrzeby żywieniowe i zalecenia dietetyczne dla kobiet ciężarnych, wskazując na potrzebę spożywania w tym okresie wysokoenergetycznych, a jednocześnie mało kalorycznych pokarmów, podając optymalne źródła składników bioaktywnych. Omówiono korzystne efekty aktywności fizycznej obejmujące uprawiane sportów i gimnastyki. Wskazano na przepisy obowiązujące pracodawców zatrudniających ciężarne oraz na prawa i ograniczenia wysiłkowe tych kobiet. Nie pominięto również oceny pracy jako możliwego źródła stresu i sposobów jego unikania. Ważnym elementem niniejszego opracowania było wszechstronne omówienie opieki przedporodowej sprawowanej nad kobietami ciężarnymi przez personel medyczny, która obejmuje edukację przedporodową, obowiązkowe wizyty kobiet w poradniach i u lekarza oraz położnych u przyszłych matek w ciąży zaawansowanej. Podkreślono pozytywną rolę szkół rodzenia. W niniejszej pracy dokonano przeglądu najnowszej literatury związanej z różnymi aspektami życia kobiet ciężarnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Kalisz, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:10:21Z
dc.date.available
2020-07-24T14:10:21Z
dc.date.submittedpl
2013-07-04
dc.fieldofstudypl
położnictwo (pomostowe)
dc.identifier.apdpl
diploma-72857-165593
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185765
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
pregnancy, lifestyle, diet, physical activity, care of the pregnant
dc.subject.plpl
ciąża, styl życia, dieta, aktywność fizyczna, opieka nad ciężarną
dc.titlepl
Styl życia kobiet w ciąży.
dc.title.alternativepl
Lifestyle of pregnant women
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
74
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Poznan
8
Krakow
5
Lublin
5
Wroclaw
4
Czapury
2
Dublin
2
Krasnystaw
2
Lodz
2
Międzyrzecz
2

No access

No Thumbnail Available